Ecoducten tsunami waait richting Rijswijk – Aanbestedingsnieuws

Ecoducten tsunami waait richting Rijswijk

In een persbericht van 31 juli laat Rijkswaterstaat weten te werken aan plannen voor fietsecoducten bij Rijswijk. Rijswijk vernieuwt 2 viaducten over de snelweg A4. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat maakt de bouw hiervan mogelijk binnen het project A4-Haaglanden-N14. Een recente tender staat er nog niet voor uit of is niet te vinden onder de zoektermen fietsecoduct, haaglanden, rijkswaterstaat. Dus dat is nog interessant voor opdrachtgevers.

©Google Maps 2020 / edit aanbestedingsnieuws

Rijswijk Buiten. Dat is bij het Wilhelminapark waar Rijswijk wil gaan bouwen. Dura Vermeer zoekt daar nog mensen voor, die noemt het overigens in de vacaturetekst “voormalig glastuinbouwgebied” terwijl die huizen toch echt in de bossen naast het park moeten komen, zie onderstaande foto’s. Dat maakt de nog niet gepubliceerde opdracht al weer minder interessant voor opdrachtgevers.

In onze beleving waren de ecoducten over snelwegen voor groot wild, herten en hele kuddes olifanten zoals bij Stroe. Wat voor wild moet gebruik gaan maken van de ecoducten bij Rijswijk? Konijnen? Meeuwen? Het gaat volgens Rijkswaterstaat om “het viaduct tussen het oude Rijswijk en RijswijkBuiten en het viaduct in de Van Rijnweg”, zie de blauwe kruisen op het kaartje hiernaast. Welke natuurwinst wordt er nu behaald door de bouw van het ecoduct?  Ecoducten in dat schaarse beetje natuurgebied rond het met uitlaatgassen vergiftigde Den Haag. Wie kan daar voor zijn? Misschien de toekomstige bewoners?

Of Den Haag zelf? Want die heeft al allerlei redelijk dezelfde plannen voor ook weer een fietsviaduct over de a4 bij Ypenburg. https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/verkeer-en-vervoer/fietsen/sterfietsroute-binnenstad-ypenburg.htm Let op. Wat alle Hagenezen waarschijnlijk wel weten, deze Haagse fietsviaducten liggen nog geen 200 meter van de Rijswijkse beoogde fietsviaducten. Er ligt alleen een verkeersknooppunt tussen. Moet er elke 200 meter een fietsecoduct over de A4?

Gezonde volkswil

Rijkswaterstaat weet daarbij in hetzelfde persbericht nogal wat kennis op te diepen over de lokale Rijswijkse bevolking, waarvan wij als ooit bijna Rijswijkers ergens op het randje van Den Haag en werkzaam in Delft, toch wel verbaasd van op keken.

Bij Rijswijk liggen aan beide kanten van de snelweg A4 parken. Al langer leeft de wens bij de Rijswijkse inwoners om deze parken met elkaar te verbinden. Ook andere overheden zijn voorstander van deze verbindingen die ten goede komen aan de mobiliteit.

Schijnbaar wil gans Rijswijk dat de parken met elkaar verbonden worden. Was dan opgehouden met erin te bouwen en het spoor te verbreden? Van wat Rijswijk wil, over verbinding van parken vonden wij niks terug. Wel verbinding van winkelcentra, dat was een mooi idee van Hans Paping.  Dan nog een zeer gewenste busverbinding tussen Rijswijk en  Rijswijkbuiten. Maar een parkverbinding? Hmmm… Zul je altijd zien dat er net als bij de ecoducten echt giga veel bomen gekapt moeten worden, zoals bij Huis ter Heide of de Mortelen of het ecoduct Groote Heide. 

Woningbouw

We keken nog even verder en er wordt flink wat ontwikkeld daar bij Rijswijk Buiten, het stuk in Rijswijk ten Zuidoosten van de A4.  Er komt een hele nieuwbouwwijk, zonder balkonnetjes, zonder voortuin, beetje ala IJburg met veel prefab metselwerk. Er moeten volgens dat plan ook groenstroken komen die hemelwater vertraagd afvoeren naar het (red AN: hoger gelegen dus met de bus of zo)  Wilhelminapark. dat ook nog eens helemaal op de schop moet.  Wie heeft dan dat bedacht, dat er een ecoduct moet komen terwijl het toch al kleine natuurknipselgebied voor de helft wordt bebouwd met spuuglelijke woningen? Wat is dat nou voor natuurontwikkeling.  Mede-uitdenker blijkt landschapsarchitect Kuiper Compagnons te zijn. https://www.rijswijkbuiten.nl/wp-content/uploads/2020/01/Drieluik-Parkrijk-e1580133708209.jpg Zie daarvoor de site https://www.rijswijkbuiten.nl/rijswijkbuiten/parkrijk/

We spraken al van een tsunami van ecoducten. We vonden hier nergens sporen van Staatsbosbeheer, die ook niet eigenaar is van al de natuur in de omgeving. Naast Rijkswaterstaat, Rijswijk, eerdergenoemde woningcorporaties en Kuiper Compagnons was er nog wel een andere partij betrokken. Zuid-Holland. Die website ligt er uit dus meer informatie vonden we niet zo snel aldaar. Prorail moet er ook van weten. Er komt namelijk ook een station in Rijswijk Buiten, volgens RijswijkTV en het spoor wordt er verdubbeld.

Aanbestedingsnieuws snapt niet wie daar wil wonen in een woning zonder gas. Gas is hartstikke duurzaam, zoals inmiddels iedereen wel weet, dat wil zeggen iedereen behalve Royal Haskoning, gas is stukken duurzamer dan biomassa. Dat je een ketel opzet en dan ook de fluit hoort afgaan. Wie wil dat nou niet. En dat je de doodenkele keer dat je de gaskachel aanzet het ook echt meteen zo warm is dat hij na een uur weer uit kan. Waar zou ook zulke biomassa voor woningen zonder gas vandaan komen? Toch niet uit het belendende parkje?

We vonden wel allerlei relevante tenders, eenmaal gezocht op Rijswijk.o was er de

Marktverkenning warmtevoorziening gemeente Rijswijk

(waarover Aanbestedingsnieuws al eerder schreef)
Europese opdracht
Daar zit nu ook een notitie bij waaruit blijkt dat de warmtevoorziening gekoppeld is aan de woningbouw, notitie marktverkenning warmtevoorziening Rijswijk (1)
Blijkens die notittie zijn onder meer genodigd: Nuon, Eneco, Engie en MPD Groene Energie welke laatste in elk geval biomassa levert aan de gemeente Ede.

Gemeente Rijswijk

Raamovereenkomst bouw- en woonrijp maken RijswijkBuiten

Europese opdracht Gemeente Rijswijk
Deze opdracht uit 2016/17  is door Arcadis gegund aan Combinatie Kroeze Infra B.V / De Jong Zuurmond Infrabeheer, Bam Infra Gouda, Van Gelder Nieuw Vennep en CMD Civiele Werken uit Maasland. Dat verklaart wel waarom we daar geen persbericht van vonden.

nieuwbouw IKC Parkrijk, 

Europese opdracht Gemeente Rijswijk
En vooral ook

Gunnen uitvraag AV3854 Projectleider Energietransitie Rijswijk

Aankondiging vrijwillige transparantie  Gemeente Rijswijk

welke Gunning aan Mentink Procesmanagement uit Delft en dateert van 20 maart en waaruit blijkt dat men op zoek was naar

“We zijn op zoek naar een stevige, enthousiaste en gedreven projectleider Energietransitie. Als projectleider sta je voor een uitdagend en ambitieus project waarin het proces, inhoud en omgeving om je aandacht vragen. Rijswijk staat nog aan het begin van de opgave om samen met onze inwoners, professionele stakeholders en de regio een breed gedragen en uitvoerbare Transitievisie Warmte op te stellen.”

Een warmtenet maar weer eens. Waarin allerlei bomen in mooie parken gekapt worden en allerlei mensen er opeens warmpjes bij blijken te zitten. Maar dat moet in het geval van Rijswijk nog blijken en dat is steeds het probleem. Het is makkelijker om te voorspellen dat het bos gaat worden omgehakt, bewijzen gaat pas, als het bos al is omgehakt. Dan kun je nog trucks gaan achtervolgen richting oven. We voorspelden het zo ook al eens met Den Haag, waar nadien een genocide ecocide ontstond op populieren. Aanbestedingsnieuws berichtte al over het warmtenet van Rijswijk. Dat was in mei. Marktverkenning warmtevoorziening gemeente Rijswijk.  De woningen moeten aardgasvrij worden opgeleverd.

Ons is in elk geval wel duidelijk nu welk lot de bomen in Rijswijk rond de a4 beschoren is. Misschien zijn we niet de enige goede verstaander. Wie blijkt er achter de onderbouwing voor het warmtenet te zetten? Blijkens de tenderstukken is dat Merosch Onderzoek, tevens opsteller van de Marktverkenning Marktverkenning warmtevoorziening Palenstein in de Gemeente Zoetermeer,  zie ook https://www.aardgasvrijewijken.nl/documenten/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=1549774  Zoetermeer is toevallig ook zo’n gemeente waar alle bomen uit de straat verdwijnen. en 200 voor Nutrihage .en de 8 populieren voor het keukenraam zijn waarschijnlijk niet alleen de oven in gegaan tegen een kuub-prijs van 700 per kilo.

In opdracht van gemeente Rijswijk voert Merosch onderzoek uit naar de ontwikkeling van warmtenetten in gemeente Rijswijk.  In de notitie die door de gemeente met de aanbesteding voor het bouwrijp maken, is meegestuurd vinden we het volgende: “Uitgangspunt hierbij is zowel aardgasvrije verwarming als aardgasvrij koken. Woningcorporaties Rijswijk Wonen en Vidomes, [Red An: tevens betrokken bij Palenstein]  zijn betrokken bij dit proces. Onderdeel van dit onderzoek is een marktverkenning.” En voor de marktverkenning is onder meer Eneco en Nuon en MDP aangeschreven en die leveren onder meer biomassa.

Bos oproken en nieuwbouw plegen. Er is geen omgevingswetgeving waarmee ambtenaren kunnen zwaaien om nee te schudden. De handhaving heeft geen geld of dienstorders of mogelijkheden om ertegenop te trekken en zijn in dienst van de gemeenten die uitvoering geven aan de warmtenet/nieuwbouw/natuurvernieling. Welstandsnormen tegen al te erge lelijke woningbouw is er ook niet. Ambtenaren worden niet gestrafd voor milieudelicten sinds de Pikmeer-arresten. En met het Amendement Jetten is er een uitzondering gemaakt op de aansluitplicht uit de Gaswet.  Kan er dan niemand lelijke gasvrije huizen in kostbaar natuurgebied stoppen?  De Aanbestedingswet staat toch overal aan in de weg? Viaducten over snelweg A4 vernieuwd _ Rijkswaterstaat

Zie hier het Wilhelminapark met in elk geval 1 vermoedelijk 2 van de beoogde ecoducten en de kap die er al heeft plaatsgevonden daartoe. Waar is dat hout heen gegaan? Follow the Stammen. Liefst voor de verdere kap:

 

1 thought on “Ecoducten tsunami waait richting Rijswijk

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *