Zwartsluis ongelukkig met aanbestedingsresultaat kunstgras – Aanbestedingsnieuws

Zwartsluis ongelukkig met aanbestedingsresultaat kunstgras

Zwartsluis is een klein dorpje boven Genemuiden. En als u dat niet kent, nu dat ligt boven Zwolle. In Genemuiden zijn verschillende leveranciers van kunstgras, die het rechtstreeks van de fabriek halen. Kunstgras Compleet. Maar ook KunstgrasVoordeel. Die laatste heeft voetbalkunstgras in de aanbieding voor 7,50 per meter. Het is alleen geen kunstgrashoofdstad omdat het een, of eigenlijk 3 dorpjes zijn, in een fusiegemeente Zwartewaterland.

Winnend leverancier was echter het Belgische Domo Sports Grass uit Sint Niklaas. En dat vindt Raadslid Rudi van Zandwijk van Zwartsluis. ” zwaar teleurstellend”. Hij had de opdracht liever gegund aan een van de vele kunstgrasleveranciers die de gemeente van Zwartsluis: Zwartewaterland, rijk is.

Dat is niet zo gek, omdat er een grote bedrijvigheid in tapijt en kunstgras is in Zwartewaterland is. Tapijtcluster Genemuiden-Hasselt is zelfs aangemerkt door de provincie van Overijssel als een van de negen Topwerklocaties. Het cluster richt zich ook op de verwerking en recycling van kunstgras en tapijten. Daarover verscheen nog een heel diepteverslag voor JijenOverijssel een magazine dat uitgegeven wordt door de Provincie van Overijssel.

Feit is wel dat de fabrikant niet in Genemuiden zit. Orotex Belgium NV is een Belgische fabrikant, en LANO, die gaan naar verwachting pro

©Pixabay tdahl, 2018 https://pixabay.com/nl/kunstgras-voetbal-sport-rush-2658661/

fiteren van de deal met Domo Sports Grass. Domo gebruikt allerlei granulaten als infill. Nederlandse producent is onder meer Grassinc in Oss en voorheen ook Desso uit Oss, maar dat is overgenomen door het Zweedse Tarkett. Fabrieksverkoop Genemuiden betrekt kunstgras van Desso. Waar Domo de mosterd het kunstgras haalt, dat maken ze zelf niet bekend op hun site.

Kunstgras van Domo is ontzettend duurzaam, volgens Domo.  Dat is door de Pureti technologie. Het zou de lucht zuiveren en zelfs beter dan een boom. Het zou water omzetten in Hydroxylradicalen (OH) en Superoxide-anionen (O2) Die Superoxide-anionen zouden dan weer Nox omzetten in schadeloze”mineraal-nitraten” en de Hydroxylradicalen zetten “VOS” Volatiele organische stoffen, in het Engels met de C van Compound, om in H2O en CO2.

The air purifying effect of 1m² artificial grass powered by PURETi  is comparable with 1 mature tree towards NOX and VOC degradation. Consequently, a football field of 8,000 m2 powered by PURETi  can be considered the equivalent of 8,000 mature trees, which corresponds to a forest of approximately 20 hectares.

Dat is dan effectief. Aanbestedingsnieuws vraagt zich af waarom onze koeien nog gras eten. Geef ze plasticgranulaat dan zijn we zo van alle NOX en VOC-mentaliteit af. Het klinkt als een verkooppraatje. Duurzaamheid is in veel aanbestedingen een beslissend criterium. Het is met innovatie de enige materiële waarde die de Europese Commissie laat prevaleren bij inkoop. In hoeverre heeft duurzaamheid de doorslag gegeven bij de inkoop van kunstgras?  Dat wordt niet gevraagd en omdat de aanbesteding niet is gepubliceerd op TenderNed vonden we er ook niets over terug.

Raadslid Van Zandwijk wilde weten of er sprake is geweest van een meest gangbare of een alternatieve aanbestedingsprocedure, nationaal of Europees. ,,Hebben er lokale ondernemingen geparticipeerd in de aanbesteding en welke afwegingen hebben een rol gespeeld bij het uiteindelijk niet gunnen van de opdracht aan lokale ondernemers’’. Hieronder plakken we de vragen die hij stelde:

) Klopt het dat gunning van de opdracht(en) niet naar lokale/regionale ondernemers is
gegaan? Graag een toelichting op het gevoerde proces.
2) Bent u met het CDA Zwartewaterland van mening dat dit uiterst teleurstellend is aangezien
er een grote bedrijvigheid in tapijt/kunstgras in Zwartewaterland is en daarbij Tapijtcluster
Genemuiden-Hasselt is aangemerkt als Topwerklocatie?
3) Is er sprake geweest van een ‘meest gangbare’ of ‘alternatieve’ aanbestedingsprocedure?
Nationaal of Europees?
4) Hebben er lokale ondernemingen geparticipeerd in de aanbesteding?
5) Welke afwegingen hebben een rol gespeeld bij het uiteindelijk niet gunnen van de opdracht
aan lokale ondernemers?
6) Hebben afwegingen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, zoals
werkgelegenheid en werkervarings- of stageplekken aan mensen met aan afstand tot de
arbeidsmarkt (SROI) ook een rol gespeeld bij de aanbesteding van deze projecten?
7) Waren er andere alternatieven van aanbesteding mogelijk geweest, al dan niet met
inmenging van de gemeenteraad, zoals bijvoorbeeld vermeld in paragraaf 3.5 in het Inkoopen aanbestedingsprotocol 2018? Zo ja, waarom is daar niet voor gekozen?

MOP met lokaal

CDA-wethouder Slingerland is het (niet geheel onverwacht) helemaal eens met zijn partijgenoot en vindt de uitslag inderdaad teleurstellend. Toch is er alles aan gedaan om de met de opdrachtverstrekking zo veel mogelijk rekening te houden met lokale leveranciers.

Bij deze aanbestedingsprocedure waren de uitgangspunten om, voor zover mogelijk, het werk lokaal te gunnen en een zo groot mogelijk aanbestedingsvoordeel te behalen. Hierbij hebben we gekozen voor een meervoudige onderhandse aanbesteding. Volgens de meervoudig onderhandse procedure dienen, voor zover mogelijk, twee lokale aannemers en minimaal één regionale aannemer uitgenodigd te worden. Wij hebben vijf aannemers uitgenodigd, waarvan twee aannemers samenwerken met in onze gemeente gevestigde fabrikanten van kunstgras.

Een meervoudig onderhandse procedure, bij Justitie in elk geval ingekort tot mops. Dat is ook de meest voor de hand liggende procedure, waarbij de gemeente nog relatief veel vrijheid heeft om de opdracht te gunnen. Er hebben dus 2 lokale ondernemers meegedongen. Hoe komt het dat de opdracht niet bij hen uitkomt? De wethouder suggereert dat het te maken heeft met de gunningscriteria. Bij gelijke geschiktheid wordt de opdracht gegund op laagste prijs.

Alle vijf ondernemers voldeden aan de kwaliteitseisen zoals gemeld in de contractstukken. Er is vervolgens gegund op basis van de laagste prijs. Dit is vooraf in de aanbestedingsleidraad kenbaar gemaakt.

Afwijken gemeentebeleid 

In principe heeft het college de mogelijkheid om af te wijken van het gemeentelijk aanbestedingsbeleid maar dit is mede afhankelijk van de gekozen uitgangspunten.
Bij deze aanbestedingsprocedure waren de uitgangspunten zoals eerder aangeven het voor zover mogelijk lokaal te gunnen en een zo groot mogelijk aanbestedingsvoordeel te behalen.
Daarom is gekozen om alle vier de velden tegelijk via een meervoudige onderhandse aanbesteding op de markt te zetten.

Dan nog een opmerkelijke passage over het lokale protocol, dat niet afwijkt van de standaard gemeentelijke inkoopprotocollen. Zie ook: https://zwartewaterland.raadsinformatie.nl/document/9100427/1

Van de in paragraaf 3.5 van Inkoop- en aanbestedingsprotocol 2018 genoemde enkelvoudige uitnodiging (uitzonderingsprocedure) kon geen gebruik gemaakt worden, omdat
 Ad. a: Deze mogelijkheid is alleen van toepassing als een bedrijf een ‘exploitatierecht’ krijgt. Bijvoorbeeld; parkeergarage.
 Ad. b: Deze mogelijkheid is alleen van toepassing als aan een gelieerde onderneming, (bijvoorbeeld ROVA) een opdracht wordt verstrekt.

Werk in uitvoering

Robert Jansema van Zwartsluis Actueel heeft de zaak nauwlettend gevolgd.  Zo heeft Zwarte Sluis Actueel foto’s van de situatie van de bodem, voorafgaand aan de aanleg. maar heeft ook foto’ s weten te bemachtigen van de aanleg van het kunstgras, ook van het uitrollen van de mat, van Henk Kuik Daarop zagen we een mannetje op een machine met… het logo van … Intergrass. Uit Staphorst. Asjeblieft. Nou dan snappen we er echt niks meer van.

Dat mensen kunstgras neerleggen op het balkon, dat snappen we nog wel. Maar kunstgras, helemaal op voetbalvelden… je kan dat niet duurzaam noemen. De voordelen van realistisch gras zijn enorm. Het is altijd duurzaam, het is beter voor de bodem, het is goed voor de werkgelegenheid, het is niet carcinogeen, het slipt niet. Het is bespeelbaar bij vorst en ook bij opdooi. Het is niet opgevuld met 14 kilo rubber per m2. Dat vervolgens per ongeluk wordt meegenomen bij het sneeuwruimen.Voor gras heb je alleen ruimte nodig en geduld.

Hoe loopt dit af met de DESZ voetbalvereniging deze competitie. We gaan het meemaken, van wat voor kwaliteit het gras is. Op 9 juli berichtte Zwartsluis Actueel ook al van de hogere grondwaterstand als gevolg van regenval. Dat belooft wat voor het voetbalveld, dat vrij dicht op de rivier en aan een kanaal daarnaartoe ligt.We hoeven Zwartsluis Actueel maar te volgen, hoe dit afloopt.

https://www.rtvoost.nl/nieuws/331883/Wateroverlast-door-wolkbreuken-in-Overijssel-klinkers-drijven-uit-Rijssense-straat
https://www.zwartsluisactueel.nl/2020/07/09/grondwaterstand-trekt-aan-door-regenval/

1 thought on “Zwartsluis ongelukkig met aanbestedingsresultaat kunstgras

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *