Proef duurzame verwerking bermmaaisel Bokashikuil – Aanbestedingsnieuws

Proef duurzame verwerking bermmaaisel Bokashikuil

Laatst geupdate op februari 26, 2017 door redactie

De gemeente Hof van Twente (Delden, Goor, Markelo) houdt samen met het bedrijf Bij de Oorsprong een proef naar het duurzaam verwerken van bermmaaisel, door middel van een Bokashikuil. Met de bokashikuil wordt het pas gemaaide gras ingekuild samen met steenmeel en micro-organismen. Door het inkuilen en vergisten ontstaat na 8 tot 10 weken een bodemverbeteraar, die beter is dan compost.

Bokashi is het Japanse woord voor, “Gefermenteerd organisch afval”. Al het organisch materiaal leent zich voor het maken van Bokashi. Het voordeel van op deze manier fermenteren is, volgens Bij de Oorsprong, dat er “meer energie in de producten overblijft en er geen stikstofverliezen optreden. Door Bokashi op te brengen op de bodem verzorg je de bodem met een rijke bodemverbeteraar. Hieumi1801rdoor neemt ook de populatie van de worm toe.”

Hof van Twente is niet de eerste die proeven onderneemt met Bokashi kuilen. Eerdere proeven werden gedaan door het Waterschap Groot-Salland en in Ommen, op initiatief van de ANV De Ommer Marke. Het gras valt nu nog onder de afvalstoffenregelgeving. Daarom moet het naar een centrale plaats worden vervoerd en verwerkt. Voor de verwerking ervan worden in de regel aanbestedingen uitgeschreven.

Organisch materiaal, waaronder ook bermgras, moet normaalgesproken worden afgevoerd, op basis van de Wet Milieubeheer. Het bermgras valt daarnaast onder de Meststoffenwet. Redenen hiervoor zijn o.a. risico’s op verspreiding van onkruid, schimmels, virussen en bacteriën, die al in het gras aanwezig zijn. Transport en verwerking brengt aanzienlijke kosten, en ook weer milieubelasting met zich mee. Die kosten vallen weg, wanneer het bermafval ter plaatse wordt verwerkt. Door de zuurstofloze verwerking (bij het inkuilen) wordt verondersteld dat ook het aantal schadelijke mechanismen wordt teruggedrongen.

Zie ook: http://www.bijdeoorsprong.nl/effectieve-micro-organismen/

Een studie naar Praktische haalbaarheid van Biologische GrondOntsmetting (2007) http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/fulltext/40330

Een studie naar de risico’s van het biologisch verwerken van groene afvalstromen van het Nutriënten Management Instituut (NMI):

https://www.nmi-agro.nl/images/Rapport_1474_risico_diffuse_groenafvalstromen.pdf

1 thought on “Proef duurzame verwerking bermmaaisel Bokashikuil

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *