Debat over Circulaire economie terugkijken – Aanbestedingsnieuws

Debat over Circulaire economie terugkijken

Via de volgende link kunt u het kamerdebat over de circulaire economie met de Minister van Infrastructuur en Waterstaat terugkijken. Het debat gaat hoofdzakelijk over statiegeld.

Wel interessant in het kader van aanbestedingen is dat de Minister de verantwoordelijkheid voor het zuiveren van rioolslib (dat nu bij de AEB verbrand wordt en hangende de sluiting gestort in het westelijk havengebied) expliciet bij de waterschappen legt. De minister heeft de waterschappen gevraagd om tot een robuuste verwerking van het rioolslib te komen.

Het Waterschap Amstel Gooi & Vecht bouwt op dit moment een nooddepot voor de opslag van rioolslib. Er is een landelijke oplossing nodig voor wat er met dat rioolslib moet gebeuren. Er kan struviet van worden gemaakt, door onder meer de toevoeging van magnesiumzout. Dat is een heel vruchtbare meststof, waarmee de bodem ook vroeger al werd verrijkt. Het Amsterdamse rioolslib werd enkele honderden jaren geleden over de Brabantse zandgronden uitgereden.

Maar dat was dus vroeger, voor de EU Nitraatrichtlijn Richtlijn 91/676 EEG en de Kaderrichtlijn Afvalstoffen en de Richtlijn Stedelijk Afvalwater dwars lagen. Helaas is struviet niet toegelaten als meststof en wordt beschouwd als afval. Met alle gevolgen voor het transport van dien. Het is dus een einde, maar het zou circulair moeten/kunnen zijn en in België, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk kan dat allemaal gewoon, maar wij hebben geen landelijke koppen op Europese Regelgeving. Zie verder hier voor een stukje rechtsvergelijking ten aanzien van struviet.

Dus tot voor kort ging al dat slib de oven van het AEB in. En nu wordt het slib opgeslagen in het nooddepot. Kan het wel, ja maar alleen particulier. Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) heeft na een aanbestedingstraject dat De Stichtse Rijnlanden dit voorjaar heeft georganiseerd, de verwerking van al het slib en het risico van niet precies de goede kant op veranderende regelgeving alvast geregeld. Maar dat is wel een verliespost geweest voor het waterschap, dat door het slib niet zelf te verwerken ook geen biogas meer kan opwekken. 

Tot 2015 kon het dus allemaal nog, omdat struviet vermeld werd in bijlage Aa van de Uitvoeringsregeling  Meststoffenwet (reststoffen die als meststof mogen worden toegepast). Sinds 2015 is dat gewijzigd en dan verandert meteen alles. De categorie ‘herwonnen fosfaten’ is nu opgenomen in het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet, zodat struviet, verhandeld kan worden als meststof. Maar kan je het dan uitrijden …. jaaaaa….. nee dus. En daarom moet het dus worden opgeslagen.

Nu zien we het liever niet als afvalstof maar als struviet, daarmee zou t transport wel makkelijker worden maar is het onder de REACH-richtlijn komen te vallen en dat kijkt heel gedetailleerd naar de samenstelling en toepassing. Bovendien komt er een nieuwe EU Meststoffenverordening, is er een onderzoekscommissie heel gedetailleerd aan het kijken naar al dat struviet en de daaraan te stellen eisen en telt struviet ook nog eens mee voor de Nitraatrichtlijn en fosfaat-normen, het maakt nogal wat uit wat je toevoegt, magnesiumhydroxide of magnesiumchloride. Dat gaat ook nog maar eens op zijn elfendertigst omdat er nogal wat weerstand is tegen nieuwe normen voor Meststoffen. Het zou er allemaal begin 2019 moeten liggen, maar dat is dus nog niet zo. En omdat je niet weet wat je moet toevoegen moet je dat slib dus in originele toestand ergens opslaan, tot je erin om komt want iedere EU-lidstaat heeft natuurlijk een veto over de toekomstige Meststoffenverordening. En Groot-Britannië wil sowieso geen nieuwe regelgeving uit de EU laat staan een in termen van struviet gewenste meststoffenverordening.

Hartstikke ingewikkeld, de kamer zou er flink in moeten pushen zodat onze boeren eindelijk weten waar ze aan toe zijn, als ze met toestemming van de Nederlandse overheid struviet over het land uitrijden, maar die kamerleden van ons zijn dus druk doende met al dat statiegeld. Over struviet ging het dus weer eens niet. Aanbestedingsnieuws vindt het niet heel verwonderlijk dat de boeren een beetje boos zijn.

<iframe id=”iframe_vid_player” width=”470″ height=”300″ src=”https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/circulaire-economie-9?start=0&magnific_popup=true” frameborder=”0″ scrolling=”no” allowfullscreen></iframe>

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *