BVOR komt met handleiding innovatief groenafval en gras aanbesteden – Aanbestedingsnieuws

BVOR komt met handleiding innovatief groenafval en gras aanbesteden

De BVOR heeft een volledig herziene en uitgebreide versie uitgebracht van de Handreiking Innovatief aanbesteden van groenafval en gras. De handreiking moet aanbestedende diensten helpen groenafval en deelstromen daaruit innovatief aan te besteden. Een innovatieve aanbesteding moet leiden tot meer en duurzamer verwerking van groenafval. Het kan daarbij gaan om integraal groenafval, of om deelstromen uit groenafval (bijvoorbeeld bermgras). Het woord ‘gras’ is in de titel toegevoegd omdat er naast integraal (gemengd) groenafval veel belangstelling is om grassen en maaisels anders te gaan benutten.

Het omzetten van beleidsambities voor de biobased economy in praktijk blijkt volgens de handreiking weerbarstig. “Een belangrijke stap vormt het ‘vertalen’ van deze beleidsambities in gunningscriteria bij publieke aanbestedingen voor de verwerking van groenafvalstromen, wegbermbeheer etc.. Het opnemen van nieuwe criteria houdt immers het risico in dat opdrachtgever en opdrachtnemer elkaar niet goed ‘verstaan’, wat kan leiden tot procedurele risico’s.”

De handleiding gaat gedetailleerd in op de regelgeving rond Bokashi-kuilen en het algemeen inkuilen van gras. Ook worden recyclingopties voor bermgras aan de hand van een viertal beleidsdoelen beoordeeld. Daarnaast gaat het in op de duurzaamheid van biomassa, volgens het certificeringsscherma NTA8080.

Deze Handreiking is geschreven in het kader van het werkprogramma van de Sector Natuur, Bos, Landschap en Houtketen (NBLH) binnen het Agroconvenant. De NBLH sector, waarin zijn vertegenwoordigd de BVOR, de VBNE, het Platform Hout in Nederland (PHN) en de AVIH, hebben in 2008 het Agroconvenant Schoon & Zuinig getekend.

De NBLH sector ziet aanbestedingen als een krachtig instrument om te komen tot hoogwaardiger benutting van biomassa. Om aanbestedende diensten te faciliteren is in 2014 een eerste versie van de Handreiking verschenen onder de titel ‘Duurzaam Aanbesteden van Groenafval’. Deze versie 1.0 is geschreven door de BVOR in samenwerking met Waste Value Engineering (de heer J. Ijzerman) en de heer E. Lobry.

Module 100: Achtergrond, doel en leeswijzer
Module 200: Wat mag met groenafval? Relevante wet- en regelgeving.
Module 300: Wat kan met groenafval? Technische mogelijkheden.
Module 400: Het operationaliseren van duurzaamheid en circulariteit
Module 500: Strategische keuzes bij aanbesteden
Module 600: Duurzaamheid in bestekken
Module 700: Referenties en meer informatie

Bron: BVOR, 20 april 2017

 

Zie verder:

Handreiking innovatief aanbesteden van groenafval en gras

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *