Cure gaat in hoger beroep om onderhands gunnen biomassacentrale – Aanbestedingsnieuws
MobileMobile

Cure gaat in hoger beroep om onderhands gunnen biomassacentrale

Cure gaat in hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank waarin de inkoopsamenwerking van de regio Eindhoven werd veroordeeld een opdracht voor beheer en exploitatie (voor 20 jaar) van een biomassacentrale niet onderhands gegund moet worden aan het Deense DONG. De rechter oordeelde dat er niet kon worden getoetst of het hier ging om een speciale sectorovereenkomst, omdat er geen oprichtingsakte was overlegd.

Aterro spande het kort geding aan omdat er volgens de afvalverwerker met trucjes wordt gewerkt, om de verlening van het 20-jarige contract niet te hoeven aanbesteden. De afvalverwerkingsinstallatie die cure samen met DONG wil bouwen om op basis van REnescience-technologie afval te verbranden, is volgens Aterro niet zo innovatief, maar gewoon afval verbranden. Cure is volgens Aterro geen speciale sectorbedrijf.

©ZaZ 2017

De voorzieningenrechter vond, evenals Cure dat Cure wel als speciale-sectorbedrijf kan worden gekwalificeerd, op grond van artikel 3.3.a Aaanbestedingswet.

Volgens dat artikel geldt:

Het bepaalde bij of krachtens deel 3 van deze wet is van toepassing op het plaatsen van speciale-sectoropdrachten met het oog op:

  • het beschikbaar stellen of exploiteren van vaste netten, bestemd voor openbare dienstverlening op het gebied van de productie, het vervoer of de distributie van drinkwater;

  • b.de drinkwatertoevoer naar netten als bedoeld in onderdeel a.

Dat in de Aankondiging de opdracht is omschreven: als “het laten verwerken van afval volgens de REnescience-methodiek, mede voor de opwekking van gas”, doet daar volgens de voorzieningenrechter niet aan af. (ro. 6.10)

Het Dagelijks Bestuur van Cure Afvalbeheer heeft besloten om in hoger beroep te gaan bij het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch tegen het vonnis van de voorzieningenrechter (20 september jl.) in het kort geding, dat Attero heeft aangespannen tegen de voorgenomen gunning van een opdracht aan de Cure DONG Energy REnescience B.V. Het vonnis van de rechter acht Cure zodanig, dat een hoger beroep kansrijk is. Aan twee van de drie vereisten, om onderhands een opdracht te mogen gunnen, is volgens de voorzieningenrechter voldaan. En het is eenvoudig aan te tonen dat ook aan het derde vereiste wordt voldaan. Cure ziet het hoger beroep met vertrouwen tegemoet.

Zowel Cure als de B.V. worden aangemerkt als speciaal sectorbedrijf (vereiste één en twee). Het derde vereiste, een samenwerking tussen Cure en DONG voor minimaal 3 jaar, heeft de rechter niet kunnen vaststellen. Door in hoger beroep de oprichtingsakte te overhandigen, kan Cure aantonen dat de samenwerking met DONG in beginsel voor 20 jaar is aangegaan en er een lock up periode is van 5 jaar (wat inhoudt dat zowel DONG als Cure zijn aandelen in deze periode niet mag verkopen). Hiermee is eenvoudig aan te tonen dat ook aan het derde vereiste wordt voldaan.

De Rijksoverheid Voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft SDE+ subsidie verleend aan Cure voor dit project. Cure gaat in gesprek met RVO om het tijdspad van de subsidie beter te laten aansluiten bij de huidige planning die is aangepast wegens het hoger beroep. De drie gemeenteraden staan niet te trappelen om de overeenkomst, op basis waarvan de gemeenten gezamenlijk garant staan voor het investeringsbedrag van €80 tot €85 miljoen.

Bron: Cure, 23 oktober 2017

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

1 thought on “Cure gaat in hoger beroep om onderhands gunnen biomassacentrale

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *