Aftreden van Kaag heeft gevolgen voor het aanbesteden – Aanbestedingsnieuws

Aftreden van Kaag heeft gevolgen voor het aanbesteden

Gisteren werd bekend dat de al afgetreden Sigrid Kaag nu ook niet meer op steun kan rekenen van coalitiepartij Christenunie. Daarop maakte Kaag een tweede aftreden bekend, volgend op het algemeen ontslag van Rutte 3. Dat heeft gevolgen voor diverse aanbestedingsdossiers.

Kaag heeft meer aanbesteding in haar portefeuille dan je zou denken op basis van de portefeuille buitenland/ontwikkelingssamenwerking. Dat komt omdat het departement ook over internationale duurzaamheid en internationale sociale voorwaarden gaat. Bovendien is buitenlandse handel nu net het punt bij aanbestedingen, niet alleen in EU-verband maar ook de GATT en het WTO-verdrag en de houding naar derde landen voor wat betreft non-discriminatie en ongelijke transparantie. Maar denk ook aan het internationale handelsverdrag met Canada. Dat lag in 2020 bij de Eerste Kamer (ondanks de kritiek erop van Aanbestedingsnieuws 😉 zie: CETA-verdrag en aanbestedingen)  en ligt nu te beschimmelen hangende een kabinet met draagvlak, dat de plenaire behandeling in kan zetten.

Juist op dit beleidsterrein liggen diverse internationale ontwikkelingen stil op de plank.  Dat zijn ontwikkelingen die de kern van de inkoopproblemen van overheden raken, alsmede de internationale monetaire situatie. Trump riep op het gebied van internationale handel op tot reciprociteit en er begon een stille handelsoorlog met China. Reciprociteit is precies de crux die mist en waar steeds de plank net wordt misgeslagen voor een transparantere en meer integere wereld.

Zo was Kaag indiener van de Raadspositie over het Internationaal

INA-DENIA, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

Aanbestedingsinstrument, ook wel IPI, het “offensieve handelsinstrument” waarmee EU-bedrijven toegang zouden moeten verwerven tot derde landen buiten de EU. Staatssecretaris Mona Keijzer was mede-indiener. De Kamerbrief hierover verscheen 6 juli 2021.

Kaag is verantwoordelijk voor het level playing field ten aanzien van China, bijvoorbeeld voor baggeraars. Maar ook Chinese bussenhttps://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2021Z04673&did=2021D14738

Ook het onderdeel internationale sociale voorwaarden/MVI-inkoop ligt bij Kaag. Van belang bijvoorbeeld om na te gaan of overheidsinkopen van persoonlijke beschermingsmiddelen uit Indiase sweatshops komen, of juist eerlijk zijn geproduceerd.

Sja. Gevolgen. Maar wat voor gevolgen. Blijft het CETA-verdrag nu liggen? Wordt er juist meer gedaan tegen kinderarbeid bij niet-werkende mondkapjes? En de internationale inkoop van stemcomputers, misschien moet dat ook eens wat kritischer bekeken worden. Soms is het maar beter als er minder Ministers zijn die de lopende zaken op een Ministerie in de war schoppen. We hopen het maar.

Zie eerder:

Kaag&#8217;s kamerbrief over Raadspositie Internationaal Aanbestedingsinstrument (wederkerigheid)

Rapport Inspectie Rijksfinanciën over internationale tenders – Aanbestedingsnieuws

(naast IPI ook over IPCEI)

Bussen weren, kan het of niet

Chinese rommel: &#8220;Your Loss&#8221; mentaliteit funest voor publiek belang

IPI impasse over EU-regelgeving voor internationale aanbestedingen blijft voortduren

Nee, gunnen op locatiecriteria bij medicijnen niet mogelijk

Internationale Sociale Voorwaarden gepubliceerd

Fair Trade brochure Inkopen met respect voor mensenrechten

GVB laat Tiny Miracles duurzame wegwerpmondkapjes maken

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *