Internationale Sociale Voorwaarden gepubliceerd – Aanbestedingsnieuws

Internationale Sociale Voorwaarden gepubliceerd

Gisteren zijn de Internationale Sociale Voorwaarden (ISV) gepubliceerd. De Internationale Sociale Voorwaarden richten zich op het bevorderen van de internationale arbeidsnormen, zoals het tegengaan van dwangarbeid, slavernij, kinderarbeid en discriminatie. Het toepassen van de internationale sociale voorwaarden is verplicht bij grote opdrachten van de Rijksoverheid met waarde groter of gelijk aan de Europese aanbestedingsdrempelwaarden.

De bedoeling is dat aanbestedende diensten met de publicatie van de aanbesteding ook de Internationale Sociale voorwaarden (ISV) publiceren. Inschrijvers moeten hierop akkoord geven. Binnen de rijksoverheid zijn de internationale sociale voorwaarden geen selectie- of gunningscriteria, maar bijzondere uitvoeringsvoorwaarden. Deze lijn is echter het minimum en er is ruimte om internationale sociale voorwaarden ook in de selectie en gunningscriteria op te nemen.

Bron: MVO Sector RisicoAnalyse.

De leverancier die deze ISV aanneemt, heeft een inspanningsverplichting om de sociale omstandigheden in de productieketen te verbeteren. Na gunning van de opdracht gaat u hierover samen in gesprek. De internationale sociale voorwaarden verwachten van leveranciers dat zij analyseren of er risico’s zijn op schendingen van arbeidsnormen en mensenrechten in hun productieketen.

Bij aanbestedingen voor leveringen, diensten en werken groter of gelijk aan de Europese aanbestedingsdrempelwaarde is het toepassen van de internationale sociale voorwaarden verplicht wanneer de aanbesteding binnen een van de 10 risico categorieën valt.

De 10 risicocategorieën die binnen het Rijk zijn vastgesteld zijn:

  • Bedrijfskleding
  • Catering
  • Papier, afvoer vertrouwelijke informatiedragers en print- en drukwerk
  • Energie
  • Grondstoffenmanagement en afvalzorg
  • Kantoorartikelen en computersupplies
  • Laboratorium
  • ICT werkomgeving Rijk
  • Datacenter
  • Dataverbindingen

Bron: MVO / PIANOo, 30 maart 2017

Zie ook:

https://www.pianoo.nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen-mvi-duurzaam-inkopen/mvi-thema-s/internationale-sociale-voorwaarden

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2014/09/01/mvo-sector-risico-analyse

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *