Welzijnsorganisatie Trias stopt na verlies aanbesteding Tynaarlo – Aanbestedingsnieuws

Welzijnsorganisatie Trias stopt na verlies aanbesteding Tynaarlo

©Stichting Trias 2021

Gemeente Tynaarlo heeft een WMO-aanbesteding gehouden die is verloren door Stichting Trias uit het noorden van Drenthe. De opdracht wordt overgenomen door de Tinten Groep, uit Groningen. De Stichting Trias verzorgt naast welzijnswerk onder meer de Belbus en de Plusbus. Dat blijft gewoon doorgaan.

Trias beëindigt haar activiteiten per 1 januari 2022, zo maakte de organisatie gisteren bekend.

Door diverse ontwikkelingen in het afgelopen halfjaar is stichting Trias genoodzaakt om haar activiteiten te beëindigen. Dit besluit komt voort uit een serie financiële tegenslagen:

  • Per 1 januari 2021 is het maatschappelijk werk van Trias overgegaan naar de gemeente Tynaarlo. Dit betekende een halvering van de totale subsidie die Trias ontving van de gemeente Tynaarlo.
  • Per 1 mei 2021 zijn via een aanbesteding de welzijnsactiviteiten die Trias uitvoerde, gegund aan de Tintengroep. Ook dit betekende een substantiële aderlating voor Trias.
  • De Belbus en de Dorpshuizen zijn buiten deze aanbesteding gebleven. De reden hiervoor was dat de gemeente zeer tevreden was over de wijze waarop Trias dit uitvoerde en men geen andere partij zag die dit op dezelfde wijze kon uitvoeren. Het voorstel van Trias om een langlopend, toekomstbestendig contract af te sluiten (tot in elk geval 1 januari 2026) is echter door de gemeente Tynaarlo afgewezen. Er is een kort contract (1 mei 2021 tot 1 januari 2023) afgesloten, waarbij de gemeente Tynaarlo tevens heeft aangekondigd deze onderdelen daarna te gaan aanbesteden. Het contract is opzegbaar door beide partijen met ingang van 1 januari 2022 indien de opzegtermijn van twee maanden in acht genomen is.
  • Door de coronamaatregelen is Trias ruim drie ton op jaarbasis aan horeca-omzet misgelopen. Trias is daar – door landelijke regelingen – slechts minimaal voor gecompenseerd en door de gemeente Tynaarlo helemaal niet, ondanks herhaalde verzoeken.

De heer , zegt op basis hiervan:

“Door dit alles zijn de liquiditeitspositie en vermogenspositie van Trias zo verslechterd, dat  – als Stichting Trias de activiteiten zou laten doorlopen tot einde contract (31 december 2022) – er voor de medewerkers geen goede financiële regelingen getroffen kunnen worden. Vanuit goed werkgeverschap is dat voor ons geen optie en hebben wij helaas moeten besluiten tot beëindiging van het contract met de gemeente Tynaarlo per 1 januari 2022. Behalve voor de medewerkers en de bij ons gedetacheerden spijt het ons ook zeer voor de vrijwilligers en de gebruikers van de diensten van Trias.”
Jan Cooijmans, bestuurder Trias

De verwachting is dat stichting Trias begin 2022 zal worden opgeheven. Daarom is er bij de gemeente Tynaarlo ook toestemming gevraagd om Ons Dorpshuis in Eelde-Paterswolde te mogen verkopen. Dit is nodig om aan alle financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Trias heeft 8 medewerkers (6,22 fte) en 2 gedetacheerden (2 fte).

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *