Eenmalige vergoeding €1000 voor inkomensdaling na aanbesteding thuiszorg

Thuiszorgers in Amstelveen krijgen een eenmalige uitkering van €1.000 ter compensatie van dat zij door een aanbesteding er in salaris op zijn achteruit gegaan. Dat bericht de lokale omroep Radio en TV Amstelveen. Het gaat om verplegers die van Amstelring naar Tzorg zijn overgestapt. Thuiszorger Sylvia Verver heeft zich hard gemaakt voor behoud van salaris. Dat […]

Zorginstellingen in rode cijfers door aanbestedingen

De Volkskrant bericht vandaag over een onderzoek van EY Accountants naar de financiële positie van zorginstellingen. In 2015 was er bij 20% van de onderzochte instellingen sprake van rode cijfers. In 2016 is dat opgelopen naar 40%. De pijn zit over de hele sector, maar met name bij GGZ-instellingen en thuiszorg-instellingen. EY houdt jaarlijks een […]

Besluit reële kostprijs thuisondersteuning per 1 juni al van kracht

Op basis van Stb. 2017, 158 is per 1 juni 2017 het besluit voor een reële kostprijs thuisondersteuning van kracht geworden. De wijziging heeft gevolgen voor het VNG model van de Wmo-verordening. De VNG heeft de gewijzigde modelverordening in de tweede helft van maart per ledenbrief naar de gemeenten gestuurd. Het besluit is in afwijking van de […]

Gay care sneuvelt na Amsterdamse massa-aanbesteding thuiszorg

Een aanbesteding voor thuiszorg in Amsterdam heeft het einde betekend voor De Kogge Thuiszorg en bedrijfsonderdeel Gay Care, een thuiszorg bedrijf dat gespecialiseerd was in de LHBT-doelgroep. De organisatie was in 2014 opgericht om mantelzorg te verlenen; onder meer omdat homo’s minder vaak kinderen hebben en daarom minder een beroep op mantelzorg kunnen doen. Directe […]

EZ was al in 2013 op de hoogte van aanbestedingsspook sociaal domein

Het Ministerie van Economische Zaken (EZ) was al in 2013 op de hoogte van problemen voortvloeiend uit het aanbesteden van gemeentelijke zorginkopen. Dat blijkt uit correspondentie die Aanbestedingsnieuws heeft opgevraagd met een WOB-verzoek. Een (inmiddels voormalige) EZ-ambtenaar waarschuwt zowel het Ministerie van Binnenlandse Zaken als Volksgezondheid, voor het “aanbestedingsspook dat om de hoek kan komen kijken”. Gemeenten […]

Oldambt gaat met 8 partijen thuiszorg regelen na aanbesteding

Met ingang van 1 juli 2017 gaat de gemeente Oldambt nieuwe contracten afsluiten met zorgaanbieders voor de huishoudelijke hulp. De inschrijvingstermijn voor de aanbesteding is inmiddels gesloten en acht partijen hebben een inschrijving ingediend. In week 19 wordt definitief bekend via welke zorgaanbieders inwoners van de gemeente Oldambt huishoudelijke hulp kunnen ontvangen. De aanbesteding is […]

Van Poppel wijt onrust aan opstelling huidige thuiszorgleverancier DAT

Op vrijdag 24 februari is de huishoudelijke hulp in Roosendaal definitief gegund aan GroenhuysenWmo, TWB en Axxicom. Naar aanleiding daarvan heeft de gemeente Roosendaal een persbericht doen uitgaan over het te verwachten succes van Axxiccom. In het persbericht geeft van Poppel aan dat hij de onrust over thuiszorg in Roosendaal voorbarig vindt. Het uitgavepatroon aan […]

SCP over WMO aanbestedingen: aanbestedingsvorm geen invloed op prijs

Het SCP heeft onderzoek gedaan naar cijfers van het CPB over aanbestedingen in de WMO. Het SCP noemt het opvallend dat de verschillende aanbestedingsvormen elkaar weinig in de prijzen ontlopen, die gemeenten voor de hulp betalen. Voor de eigen bijdragen van gebruikers maakt het niet veel uit in welke gemeente men woont. Het SCP verklaart […]

Protest in Roosendaal tegen aanbesteding thuiszorg naar nieuwkomer Axxiccom

Roosendaalse thuiszorgmedewerkers hebben gisteren, 23 februari geprotesteerd tegen de aanbesteding van thuiszorg. De organisatie noemt de opkomst, groot, ondanks het slechte weer. Voor het raadshuis kwamen circa 70 medewerkers van de thuiszorg bij elkaar. De actievoerders noemen het belachelijk dat de thuiszorg naar een nieuwkomer uit Schiedam gaat en dat dit verlies van de werkgelegenheid in […]

Besluit reële prijs thuiszorg afgekondigd

Gisteren is een besluit afgekondigd van de Staatssecretaris van VWS dat regelt dat gemeenten reële en eerlijke tarieven voor de thuiszorg moeten hanteren. Het gaat om het “Besluit regels ter waarborging van een goede verhouding tussen de prijs voor de levering van een voorziening en de eisen die worden gesteld aan de kwaliteit van de voorziening […]

Oldambt wil opnieuw thuiszorg aanbesteden: het moet van Europa

Vanavond gaat de gemeenteraad opnieuw besluiten over de aanbesteding in Oldambt. Het college van Oldambt doet een voorstel aan de Gemeenteraad om alsnog opnieuw aan te besteden, nu rekening houdend met het bruto uurloon conform de CAO VVT 2016-2018 als uitgangspunt. Het college van Oldambt had een eerdere aanbesteding na hevig protest gestaakt. De noodzaak […]

Opnieuw dreigend massa-ontslag na aanbesteding thuiszorg Roosendaal

Na een verloren aanbesteding dreigt nu massa-ontslag voor 120 medewerkers van de ZuidWest-Brabantse thuiszorgorganisatie DAT. Het bedrijf dat in Roosendaal is gevestigd, is door de gemeente bij een aanbesteding gepasseerd door Axxiccom, een Schiedamse leverancier van thuiszorg. Enkele maanden geleden dreigde ook een massaontslag in de gemeente Oldambt, waar leverancier Oosterlengte zich genoodzaakt zag, terug […]