Van Poppel wijt onrust aan opstelling huidige thuiszorgleverancier DAT – Aanbestedingsnieuws

Van Poppel wijt onrust aan opstelling huidige thuiszorgleverancier DAT

Bron afbeelding: Persbericht Roosendaal

Op vrijdag 24 februari is de huishoudelijke hulp in Roosendaal definitief gegund aan GroenhuysenWmo, TWB en Axxicom. Naar aanleiding daarvan heeft de gemeente Roosendaal een persbericht doen uitgaan over het te verwachten succes van Axxiccom. In het persbericht geeft van Poppel aan dat hij de onrust over thuiszorg in Roosendaal voorbarig vindt. Het uitgavepatroon aan thuiszorg wordt vanuit de gemeente niet veranderd. Roosendaal verwacht dat Axxicom zijn beloftes waar gaat maken.

Wethouder van Poppel is er van overtuigd dat de cliënten als geen ander  weten wat zij nodig hebben van hun hulp. De gemeente Roosendaal wil dit zo goed mogelijk voor haar inwoners organiseren en heeft daarom gekozen voor aanbesteding onder een aantal voorwaarden. Om de hulp zo breed mogelijk toegankelijk te maken heeft Roosendaal er per 1 februari j.l. geen eigen bijdrage meer nodig van cliënten voor de hulp bij de huishouding.

“De afgelopen weken is er in de media veel onrust geweest rondom de aanbesteding van de huishoudelijke hulp in Roosendaal. Alle partijen,  GroenhuysenWmo, TWB en Axxicom, houden zich aan de code verantwoord marktgedrag. Dit betekent dat “medewerker volgt cliënt” de afspraak is. De gemeente verwacht van alle zorgaanbieders, GroenhuysenWmo, TWB en Axxicom en alle huidige aanbieders zoals DAT en Tzorg, dat zij er alles aan zullen doen om dit waar te maken. In de media is door DAT gesuggereerd dat Axxicom dit niet zal doen. Dit is op dit moment te voorbarig om aan te nemen.

De gemeente merkt dat er veel onrust is ontstaan onder cliënten en medewerkers door deze suggestie in de media en vindt dat betreurenswaardig. “Dit had voorkomen kunnen worden als alle gegunde en niet-gegunde partijen na de definitieve aanbesteding eerst met elkaar in onderhandeling zouden gaan. Zonder te veronderstellen dat partijen zich hier niet aan zouden houden ” aldus Wethouder van Poppel.

De gemeente gaat de tevredenheid van cliënten meten. Als een zorgaanbieder niet voldoet aan de eisen dan wordt deze daarop aangesproken of kan het contract opgezegd worden bij niet aantoonbare verbeteringen. We hebben duidelijke afspraken met de aanbieders gemaakt dat zij verantwoordelijk zijn voor de gewenste kwaliteit. Zij hebben de plicht om bij de gemeente te melden als zij niet kunnen leveren voor het afgesproken budget. Hierop kan de gemeente acties ondernemen.

Bron: Roosendaal, 24 februari 2017

Zie eerder

Protest in Roosendaal tegen aanbesteding thuiszorg naar nieuwkomer Axxiccom

Opnieuw dreigend massa-ontslag na aanbesteding thuiszorg Roosendaal

en thuiszorg en aanbesteden:

Oldambt wil opnieuw thuiszorg aanbesteden: het moet van Europa

SCP over WMO aanbestedingen: aanbestedingsvorm geen invloed op prijs

FNV maakt checklist “fatsoenlijke aanbesteding thuiszorg”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *