Gay care sneuvelt na Amsterdamse massa-aanbesteding thuiszorg – Aanbestedingsnieuws

Gay care sneuvelt na Amsterdamse massa-aanbesteding thuiszorg

Laatst geupdate op juni 29, 2017 door redactie

Een aanbesteding voor thuiszorg in Amsterdam heeft het einde betekend voor De Kogge Thuiszorg en bedrijfsonderdeel Gay Care, een thuiszorg bedrijf dat gespecialiseerd was in de LHBT-doelgroep. De organisatie was in 2014 opgericht om mantelzorg te verlenen; onder meer omdat homo’s minder vaak kinderen hebben en daarom minder een beroep op mantelzorg kunnen doen. Directe aanleiding was een incident waarbij een bejaarde dame een foto van haar partner verstopte voor de thuiszorg. De verplegers hadden een speciale aanvullende cursus gevolgd voor zorg in deze specifieke doelgroep; onder meer het gebied van hepatititis B, en HIV. De organisatie had 13 mensen in dienst en verleende zorg aan 100 inwoners.

Op 6 februari 2017 werd bekend gemaakt dat de opdracht werd gegund. Volgens het Proces Verbaal van Aanbesteding hadden 117 ondernemingen ingeschreven op de tender.  De gemeente heeft de beoordeling overgelaten aan teams per stadsdeel. De teams moesten daarbij uitgaan van een Economisch Meest Voordelige Inschrijvingen (EMVI) op basis van de Beste Prijs Kwaliteitverhouding met wegingsfactor van 100% voor kwaliteit. De opdracht was verdeeld in 5 percelen en had een geraamde waarde van €166 miljoen.

perceel 1: 70 inschrijvers gegund
perceel 2: 47 inschrijvers gegund
perceel 3: 10 inschrijvers gegund
perceel 4: 29 inschrijvers gegund
perceel 5: 5 inschrijvers gegund

Bron: Pixabay

Wethouder Van der Burg berichtte aanvullend dat op 6 februari 2017 zes trekkers voor een alliantie zijn gegund. De zevende trekker is op 15 februari 2017 gegund. Voor dat stadsdeel was geen geldige inschrijving ingediend, en is een andere procedure gevolgd waarbij volgens Van der Burg per brief van 10 april (nb voor de vergadering van 23 mei) volgens dezelfde voorwaarden en eisen zijn gehanteerd. Op 1 maart 2017 heeft de rechtbank Amsterdam de firma NewLife Health SolutionsB.V., ook bekend als Gay Care, in staat van faillissement verklaard.

Gay care is onderaannemer voor Hulp bij het huishouden bij Cordaan thuisdiensten voor 3o cliënten en voor Ambulante ondersteuning bij Sara thuiszorg voor 8 cliënten. De ondersteuning van de Ambulante ondersteuning en Hulp bij het huishouden wordt door de hoofdaannemers overgenomen zodat deze geborgd blijft (red. AN: de zorg, niet de doelgroepgerichte zorg). Concreet betekent dat dat ongeveer 500 Amsterdamse cliënten per april 2017 ten gevolge van de aanbesteding een andere zorg-aanbieder krijgen.

Het is niet de enige problematisch verlopende gunning. Ook heeft het Amsterdamse raadslid Nelly Duindam vragen gesteld over signalen van onderbetaling bij Parnassus. Het FNV heeft hier actie tegen gevoerd. Hierop heeft Parnassus 20 april de suggestie van onderbetaling per brief stellig ontkend. Daarnaast heeft een andere aanbieder een kort geding aangespannen. In de procedure heeft de gemeente een dagvaarding voor een kort geding ontvangen. Een aanbieder was het niet eens met de afwijzing. Op 21 maart 2017 heeft volgens de wethouder het kort geding gediend. Op 7 april 2017 heeft de voorzieningenrechter uitspraak gedaan, waarbij de aanbieder in het ongelijk is gesteld. Die uitspraak is echter nog niet gepubliceerd, zo blijkt uit onderzoek van Aanbestedingsnieuws.

Het failliet van Gay Care is ook niet het eerste faillissement in de Amsterdamse thuiszorg. In 2014 verliep de thuiszorg inkoop nog via een zogeheten bestuurlijke aanbesteding. Ook dat leidde tot kritiek op VVD-wethouder Eric van der Burg. De bestuurlijke aanbesteding in de thuiszorg waar sprake van zou zijn, had volgens een rapport van PWC alle karaktertrekken van een Europese Aanbesteding. In 2016 is er ook een Europese Aanbesteding uitgeschreven. Op dergelijke grote tenders kunnen kleine zorgondernemers voor een specifieke doelgroep alleen via onderaanneming inschrijven; de inkopende partij ‘bepaalt’ de doelgroep door de indeling in percelen. In 2014 verloor thuiszorg-organisatie Diakonie de aanbesteding. Diakonie ging met name hierom failliet.

Stadsdeel Winnende Trekker
Oost B&A WMO Diensten B.V. (CivicAmsterdam)
West Combiwel Ondernemend Welzijn B.V. (Combiwel/ABC-West)
Centrum De Regenboog Groep
Noord Stichting De Sociale Maatschap (Doras)
Zuid Stichting De Sociale Maatschap (PuurZuid)
Zuidoost Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Amsterdam Zuidoost en Diemen
Nieuwwest Stichting SEZO

Zie verder:

De aanbestedingsstukken via Tenderned en het gunningsbericht dat 13 april op TenderNed is gepubliceerd.

https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/5169098

en

http://www.parool.nl/amsterdam/gay-care-roemloos-ten-onder-op-thuiszorgmarkt~a4495072/

http://www.parool.nl/parool/nl/5/POLITIEK/article/detail/3737290/2014/09/04/Sprak-Eric-van-der-Burg-de-waarheid-over-aanbesteding-thuiszorg.dhtml

Zie ook:

De Jonge pleit voor afschaffen aanbesteden in de zorg

Weekendspecial: Wob-stukken Rol PIANOo decentralisatie sociaal domein

PIANOo in 2013: alternatief aanbesteden geen oplossing zorg aanbestedingen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *