Oldambt wil opnieuw thuiszorg aanbesteden: het moet van Europa – Aanbestedingsnieuws

Oldambt wil opnieuw thuiszorg aanbesteden: het moet van Europa

Vanavond gaat de gemeenteraad opnieuw besluiten over de aanbesteding in Oldambt. Het college van Oldambt doet een voorstel aan de Gemeenteraad om alsnog opnieuw aan te besteden, nu rekening houdend met het bruto uurloon conform de CAO VVT 2016-2018 als uitgangspunt. Het college van Oldambt had een eerdere aanbesteding na hevig protest gestaakt. De noodzaak nu alsnog opnieuw een aanbesteding te organiseren, is ingegeven door de nieuwe Europese regelgeving over 2b-diensten.

Zo bericht het college in een toelichting bij het raadsvoorstel: “Voor 1 juli 2017 moeten nieuwe contracten gesloten worden voor het aanbieden van huishoudelijke hulp. Bij sociale en andere specifieke diensten boven de 750.000 euro op jaarbasis moet er gebruik worden gemaakt van een Europese openbare aanbesteding. Aangezien we op basis van het aantal cliënten

Bron: raadsinformatie Oldambt

huishoudelijke hulp boven een budget op jaarbasis van 750.000 euro komen, zijn we genoodzaakt een Europese aanbesteding te doen.”

De nieuwe regeling voor 2b-diensten leidde eerder al tot problemen met onder meer het aanbesteden van fietsenstallingen via de sociale werkplaats in Groningen, het uitvaartgedicht in Rotterdam en met gerechtsdeurwaarders en betekent dat ook de KRO-NCRV video-op locatie teams moet aanbesteden en zet volgens NS-topman Wegkamp het MKB op een achterstand met bureaucratische rompslomp.

Het collegevoorstel houdt wel rekening met de op handen zijnde CAO in plaats van het nu-geldende CAO, zoals in de eerdere aanbesteding het geval was.

De raad besluit:
1. De bijgevoegde aanbestedingsdocumenten vast te stellen en hiermee in te stemmen met het inkopen van huishoudelijke hulp voor de periode van 1 juli 2017 tot 1 juli 2020 als maatwerkvoorziening door middel van een Europese aanbesteding;
2. Het bruto uurloon conform de op handen zijnde cao VVT 2016-2018 als uitgangspunt te nemen;
3. Het verwachte structureel tekort van € 353.500,- te dekken uit het verwachte overschot op de post “WMO begeleiding”.

Welke situaties denkbaar zijn bij (voormalige) 2B-diensten vanaf 18 april 2016 tot inwerkingtreding van de wet is te vinden op de website van PIANOo. Wel moet worden aangemerkt dat het gemeenten naast de drie genoemde opties ook altijd vrij in te besteden (het werk zelf uit te voeren). Dit is tot nog toe alleen het plan in Zutphen.

Zie ook

Wel of niet aanbesteden 2b-diensten:

https://www.akd.nl/Downloads/PublicatiesPDF/295379_wel_of_niet_aanbesteden.pdf

http://www.bvd-advocaten.nl/blogs/5-vragen-over-aanbesteden-in-de-zorg

Checklist FNV Fatsoenlijke aanbesteding thuiszorg

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *