BAM wint opdracht voor spoorwerkzaamheden Groningen-Leeuwarden

Aannemer BAM Infra is gecontracteerd voor een groot deel van de werkzaamheden voor het project Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden. Dit contract bevat onder andere de spoorverdubbeling tussen Zuidhorn en Hoogkerk over een lengte van acht kilometer, de aanpassing aan het spoor bij overweg de Schrans en de perrons 5b en 8 op station Leeuwarden. Overweg  ‘de […]

Croonwolter&dros levert videomanagement aan Groningen

De gemeente Groningen heeft de opdracht gegund voor de implementatie van een videomanagementsysteem (VMS) en het inrichten van de servers in het eigen datacenter aan GBBS, de beveiligingsspecialist van Croonwolter&dros. Het videomanagementsysteem is een integrale oplossing waarmee verschillende locaties door middel van camerabeveiliging kunnen worden gemonitord. Veiligheid is voor de gemeente Groningen een belangrijk onderwerp, […]

RUG trekt stekker uit aanbesteding Feringa Building (voorheen Zernikeborg)

Het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft besloten de aanbestedingsprocedure voor de nieuwe Feringa Building op de Zernike Campus te stoppen. Voortzetting van de procedure zal leiden tot een onoverbrugbaar verschil tussen het projectbudget en de verwachte inschrijfsommen van de aannemers. Dat is de conclusie van de RUG. De consequentie hiervan is […]

Arriva wint treinconcessie Noord-Nederland

Afgelopen 11 juli 2017, hebben de provincies Groningen en Fryslân en Niedersachsen de treinconcessie in Noord-Nederland aan Arriva gegund. Arriva was al de regionale vervoerder op alle treintrajecten in het noorden. Met deze gunning mag Arriva deze trajecten blijven verzorgen van 13 december 2020 tot en met 2035. De concessie bestaat naast het regionale spoorvervoer […]

Plasterk bemoeit zich niet met IT aanbesteding Groningen

Plasterk wil zich niet mengen in de Groningse discussie over een IT-aanbesteding die ten koste gaat van het vast in dienst zijnde IT-personeel. Dat geeft hij als antwoord op kamervragen van SP-kamerlid van Raak. Als de Groningse IT-aanbesteding wordt doorgevoerd, gaat dat ten koste van ( < 145) banen, afhankelijk van de vraag of sprake […]

Door variabele kosten is aanbesteding Erfgoedloket Groningen onmogelijk

Een aanbesteding voor het erfgoedloket is per 1 maart 2017 teruggetrokken. Door een groot aandeel van variabele kosten is het niet goed mogelijk te voldoen aan de aanbestedingsplicht. De aanbesteding is daarom stop gezet. Dat bericht Minister Kamp aan de Kamer. Het erfgoedloket zou worden opgericht omdat 90% van de Rijksmonumenten in het aardbevingsgebied schade […]

Bios dagvaardt Groningen voor aanbesteding WMO-vervoer

BIOS, huidig vervoerder van doelgroepenvervoer in de regio Groningen, wil een rechtszaak aanspannen tegen de aanbesteding voor publiek vervoer in Groningen en Drenthe. Bios, die tevens de huidig vervoerder is, verwijt dat de eisen disproportioneel zijn en onduidelijk.  Dat bericht TaxiPro. De aanbesteding blijkt te zijn gewijzigd. Zo is de deadline voor inschrijvingen gewijzigd van […]

Groningen zet omstreden aanbesteding ICT door

Het college van Groningen gaat door met een omstreden aanbesteding voor het uitbesteden van ICT-personeel. Er is gekozen voor één-leveranciersstrategie, wat inhoudt dat alle uitgevraagde dienstverlening door één leverancier wordt geleverd, al dan niet in onderaanneming. De OR en het personeel hebben een negatief advies gegeven aan de gemeenteraad. Ook de gemeentelijke rekenkamer is kritisch. […]

Ophef over Groningse aanbesteding ICT: gunnen na onderhandeling

De Groningse rekenkamercommissie heeft een onderzoek laten doen naar een aanbesteding voor een ICT-leverancier voor de gemeente Groningen. Dat rapport is zeer kritisch over een recente aanbesteding van de gemeente Groningen waarmee een generieke ICT-leverancier voor alle ICT wordt ingeschakeld. Adviesbureau Corvers meldt naar aanleiding van het rapport, dat ook de aanbesteding aan alle kanten […]

Onderhoudsfonds en erfgoedloket gasbevingen wachten op aanbesteding

Waarom duurt het vergoeden van de schade voor Groningse aardbevingen zo lang? Arjen Lubach vraagt het zich af in Zondag met Lubach. Blijkens een gisteren gepubliceerde kwartaalrapportage van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) heeft het er vooral mee te maken dat de verschillende onderdelen van het proces worden aanbesteed. Dat gaat zowel over het achterstallig […]

Inkoopplatform Groningen besteedt helft inkopen lokaal

Inkoopuitgaven van het Inkoop Platform Groningen (IPG) gaan voor 55% naar lokale ondernemingen. Dat blijkt uit onderzoek van de Hanzehogeschool in Groningen. Inkoop Platform Groningen (IPG) is een samenwerkingsverband van 15 grote publieke instellingen in Groningen De leden van het IPG kopen jaarlijks voor € 1,5 miljard euro in.  Tussen de 40 en de 75% […]

Groningen bespaart 2,2 miljoen op riool met aanbesteding

Groningen heeft een bedrag van € 2.221.000,- bespaard op de renovatie van het riool. De besparing was mogelijk gemaakt doordat de renovatie is aanbesteed. Dat blijkt uit een Raadsbesluit van 11 oktober 2016, over de nacalculatie van de rioleringskosten uit 2012. In de nacalculatie wordt verantwoording afgelegd over het verloop van het programma sanering riolering jaarschijf […]