BAM wint opdracht voor spoorwerkzaamheden Groningen-Leeuwarden – Aanbestedingsnieuws

BAM wint opdracht voor spoorwerkzaamheden Groningen-Leeuwarden

Aannemer BAM Infra is gecontracteerd voor een groot deel van de werkzaamheden voor het project Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden. Dit contract bevat onder andere de spoorverdubbeling tussen Zuidhorn en Hoogkerk over een lengte van acht kilometer, de aanpassing aan het spoor bij overweg de Schrans en de perrons 5b en 8 op station Leeuwarden.

Overweg  ‘de Schrans’ is een belangrijke ontsluitingsweg van en naar Huizum. Dagelijks maken duizenden voetgangers, fietsers, auto’s en bussen gebruik van de overweg. Daarnaast passeert er 6 keer per uur een trein en in de toekomst wordt dit 8 keer per uur. De Werkgroep Spoor in Fryslân riep eerder de gemeente Leeuwarden en provincie Fryslân op om voortvarend een besluit te nemen over het vertunnelen van De Schrans. De werkgroep legt hierbij nadrukkelijk de nadruk op optie één en drie, het volledig vertunnelen, dan wel vertunnelen voor fietsers en voetgangers en het sluiten van de overweg.

Het project Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden levert volgens ProRail veel voordelen op. Vanuit Leeuwarden verbetert de reis naar Feanwâlden en Groningen en andersom. De huidige sneltrein maakt een stop in Buitenpost, de sneltrein die erbij komt gaat een stop maken in Feanwâlden. Ook wordt zowel de stop- als de sneltrein comfortabeler door extra zitplekken in de spits. Die extra zitplaatsen komen er door een extra treinstel te koppelen aan de huidige twee stellen. Hiervoor worden de huidige perrons waar de trein een stop maakt, verlengd.

© Prorail 2017

ProRail neemt verschillende maatregelen die de veiligheid op de weg en het spoor verbeteren in het kader van dit project. Zo wordt de overweg in Hurdegaryp vervangen door een onderdoorgang. Hierdoor is de situatie niet alleen veiliger, maar wordt ook de doorstroom op de weg beter. De overweg bij de Goddeloze singel wordt afgesloten in plaats hiervan komt een onderdoorgang. Deze wordt door de Centrale As gebouwd. In Groningen komt ook een onderdoorgang. Hier wordt de overweg bij de Paterswoldseweg vervangen door een onderdoorgang.

Het project kent een aantal duidelijke doelstellingen waar het plan van BAM het beste invulling aan geeft. Zo moet er maximale aandacht zijn voor de omgeving en de spoorinfrastructuur moet zo snel mogelijk gereed zijn. Een van de zaken die belangrijk is voor de omgeving is de tijdelijke afsluiting van de Fanerweg in Zuidhorn. Deze afsluiting is nodig voor het vervangen van de spoorbrug. De aannemer mocht daar maximaal twee maanden over doen en deze periode lijkt nu nog korter te kunnen worden. Dit is één van de manieren waarop de aannemer invulling geeft aan maximale aandacht voor de omgeving.

Voordat BAM aan de uitvoering begint, zijn voorbereidende werkzaamheden nodig. Ze werken de ontwerpen verder uit, doen uitgebreider grondonderzoek en verleggen kabels en leidingen.

Het project bevindt zich in de afrondende fase van de planologische procedure. De bouw van het project start als deze procedure is afgerond. Eind januari besluiten de provincies Groningen en Fryslân en ProRail wanneer de aannemer mag starten met de realisatie. Nadat de startdatum bekend is, komt er duidelijkheid over de planning. Ook zal dan duidelijk worden hoeveel dagen de Fanerweg voor gemotoriseerd verkeer moet worden afgesloten.

Bron: BAM, 12 oktober 2017

Zie ook: https://www.wgsi-friesland.nl/vertunnelen-overweg-de-schrans-noodzakelijk/

https://www.prorail.nl/projecten/extra-sneltrein-groningen-leeuwarden

https://www.bam.com/nl/pers/persberichten/2017/10/gunning-contract-extra-sneltrein-leeuwarden-groningen?position=0&list=vdUo_dWK3pz8bl2B8EYRiz1lw6snurlGQT9Lifro0Wk

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *