Ophef over Groningse aanbesteding ICT: gunnen na onderhandeling – Aanbestedingsnieuws

Ophef over Groningse aanbesteding ICT: gunnen na onderhandeling

Laatst geupdate op juni 21, 2023 door redactie

De Groningse rekenkamercommissie heeft een onderzoek laten doen naar een aanbesteding voor een ICT-leverancier voor de gemeente Groningen. Dat rapport is zeer kritisch over een recente aanbesteding van de gemeente Groningen waarmee een generieke ICT-leverancier voor alle ICT wordt ingeschakeld. Adviesbureau Corvers meldt naar aanleiding van het rapport, dat ook de aanbesteding aan alle kanten rammelt. De redactie van Aanbestedingsnieuws heeft boven water gehaald dat hier gekozen is voor een “Gunnen Na Onderhandeling“-procedure.

Afgelopen 26 januari publiceerde de gemeente Groningen een tender waarbij het doel was één outsourcingpartner te contracteren, die met een onderaannemer, samen met de gemeente Groningen op kosten efficiënte en kwalitatief hoogwaardige wijze zorgt voor continuïteit, flexibiliteit en innovatie in de Dienstverlening van generieke ICT bij de gemeente Groningen. De een initiële looptijd van het beoogde contract was zes (6) jaar. Na deze initiële looptijd kan de Overheidsopdracht nog verlengd worden met tweemaal twee kalenderjaren (2 x 2). Volgens TenderNed gaat het om een “Mededingingsprocedure met onderhandeling“. De opdracht heeft een geraamde totale waarde zonder btw: van € 66.000.000. Dat blijkt uit de TenderNed stukken.

 De gemeente zelf noemt de gekozen procedure:”gunning na onderhandeling“. Dat heeft de redactie van Aanbestedingsnieuws geconcludeerd naar aanleiding van een collegebrief uit 2015. Deze procedure maakt het “voor de gemeente mogelijk na de selectiefase en de eerste Uitnodiging tot Inschrijving (UtI 1.0), met de twee overgebleven inschrijvers tijdens de onderhandelingen de voorgestelde oplossingen nader uit te werken. Hierdoor kan uiteindelijk beter bepaald worden welke oplossing(en) het best in de behoefte kan (kunnen) voorzien.”

Er wordt naar inzicht van de redactie van Aanbestedingsnieuws, ná de aanbesteding nog een loterij gehouden tussen de twee overgebleven kandidaten, een loterij die op zichzelf -omdat het gaat om 66 miljoen- aanbestedingsplichtig is. Daar wordt, dus met een “excuus-aanbesteding” al van te voren aan voldaan. Dat staat dan wel garant voor doelmatig inkopen.

De aanbestedingsprocedure voor de outsourcing van generieke ICT loopt tot maart 2018. “In de periode tot aan de zomer 2017 zullen we maximaal vijf partijen selecteren en op basis van ons bestek vragen een offerte in te dienen. Op basis hiervan selecteren we twee partijen met wie de onderhandelingsfase in gaan na de zomer van 2017. Naar verwachting hebben we in maart 2018 de nieuwe leverancier geselecteerd.”, aldus een Collegebrief van 5 november 2015, aan de gemeenteraad.

Corvers bericht over de aanbesteding dat zij het nooit zo geadviseerd zouden hebben. “Dan neem je enorme risico’s” Volgens een eerder artikel in Computable zijn met de aanbesteding 64 banen wegbezuinigd.  Wethouder Ton Schreurs zegt erover in Dagblad van het Noorden: “We hebben in het traject meerdere deskundigen ingeschakeld om ons te begeleiden, zij onderschrijven onze keus”

In een ongedateerde brief die is terechtgekomen bij de gemeenteraad in november 2015 berichtte wethouder Ton Schreurs (opsteller A. Swart, kenmerk 6279955 ) erover aan de gemeenteraad: “Er is, conform eerdere adviezen, gekozen om de opdracht in één kavel aan te besteden. Deze keus vloeit voort uit de één-leveranciersstrategie, wat inhoudt dat alle uitgevraagde dienstverlening door één leverancier, al dan niet met gebruik van onderaanneming, zal worden uitgevoerd. Hierdoor is de aansturing door de regieorganisatie van de gemeente Groningen beheersbaarder en minder complex en beperken we de technische integratievraagstukken en bijbehorende continuïteits- en kwaliteitsrisico’s zo veel mogelijk.:

Die eerdere adviezen tot deze specifieke vorm van aanbesteden zijn afkomstig van het adviesbureau Quint. Een brief van Hylkema van 6 november 2015 aan de gemeenteraad, citeert het onderzoek dat met de aanbesteding een besparing wordt gerealiseerd van €4,2 miljoen. “Het bestuurlijke doel van € 5 min structurele besparing wordt voor een groot deel behaald, te weten ongeveer € 4,2 min. Uit de business case blijkt verder dat deze besparing door outsourcing en aanvullende maatregelen over zeven jaar (vanaf 2021) te bereiken is.”In deze brief van Hylkema wordt verder geschat dat 30 personeelsleden over zal gaan naar de nieuwe leverancier en 23 personeelsleden boventallig zullen worden.

De rekenkamercommissie plaatste met name bij de personele bezuinigingen kritische kanttekeningen en vraagt zich af of de boventalligheid van het personeel nodig is. Ook vraagt het zich af of de besparing realistisch is. Nu Corvers ook kanttekeningen plaatst bij de vraag of deze aanbesteding wel zo kan, is het alleen nog de vraag of en wanneer de Gemeenteraad van Groningen nee gaat zeggen.

Fragment uit de ongedateerde brief:

https://gemeente.groningen.nl/sites/default/files/1.%20def%20Stand%20van%20zaken%20outsourcing%20ICT%20br%20raad%20v5PR.pdf

Zie de volgende op “gunnen na onderhandeling” vergelijkbare procedure van een mededingingsprocedure met onderhandeling het artikel 2.28 van de Aanbestedingswet. Dit artikel is sterk gewijzigd op 1 juli 2016 (Stb 2016, 241, 243), waarmee de voorwaarden voor de onderhandelingsprocedure erg zijn uitgebreid. Zie ook Artikel 2.28 Aanbestedingswet 2012 .Bovendien moet de keuze voor deze procedure in het aanbestedingsdossier gemotiveerd zijn:

En de bijzondere omstandigheden waarvan sprake moet zijn

  • Gemakkelijk beschikbare oplossingen voldoen niet en hebben aanpassing nodig.
  • Het betreft onder meer ontwerp- of innovatieve oplossingen.
  • Er is sprake van bijzondere omstandigheden.
  • Technische specificaties kunnen vooraf niet goed worden vastgesteld.
  • Er zijn alleen onregelmatige of onaanvaardbare inschrijvingen gedaan.

NB naschrift dd. 21 juni 2023

Quint heet inmiddels Eraneos (voorheen Quint) en hun nieuwe webadres is https://www.eraneos.com/nl/nl/.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *