Groningen zet omstreden aanbesteding ICT door – Aanbestedingsnieuws

Groningen zet omstreden aanbesteding ICT door

Het college van Groningen gaat door met een omstreden aanbesteding voor het uitbesteden van ICT-personeel. Er is gekozen voor één-leveranciersstrategie, wat inhoudt dat alle uitgevraagde dienstverlening door één leverancier wordt geleverd, al dan niet in onderaanneming. De OR en het personeel hebben een negatief advies gegeven aan de gemeenteraad. Ook de gemeentelijke rekenkamer is kritisch. de gemeentesecretaris onderschrijft de reactie van het OR niet en besloot de aanbesteding alsnog door te zetten.

Het college geeft in de brief aan de gemeenteraad aan dat hierbij speelt dat de wens van de gemeente is de opdracht lokaal uit te zetten maar dat dat qua aanbestedingsrecht “al snel uitgelegd worden als een (verboden) geografische beperking; dit gelet op de beginselen van het Europees aanbestedingsrecht (non-discriminatie, objectiviteit, gelijkheid en proportionaliteit). Dit laat onverlet dat ook lokale partijen de mogelijkheid hebben om aan te bieden als hoofdaannemer of onderaannemer in combinatie met andere partijen. Gelet op de omvang van de opdracht en de één kavelstrategie zullen de kleinere (lokale) partijen vooral kans maken wanneer zij als onderaannemer en/of in combinatie met andere partijen aanbieden.”

Bron: PIxabay

Social Return

Bovendien moet de inschrijver een nog bekend te maken percentage van de contractwaarde invullen  met social return. “Hierbij kan gedacht worden het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, het creëren van stageplekken, etc.”

Looptijd

Het contract heeft een looptijd van zes jaar om te voorkomen dat al in het derde jaar het signaal bestaat dat de organisatie weg moet. Alleen op deze wijze zullen de voordelen voor beide partijen groot genoeg zijn om hier maximale energie in te steken.  “Een kortere contractduur (bijv. 4 jaar) zou betekenen dat in jaar 3 van het contract al de voorbereidingen voor een hernieuwde aanbesteding moeten worden gestart wat opnieuw een grote wissel zou trekken op de interne organisatie maar wat natuurlijk ook een duidelijk signaal richting de dienstverlener zal geven: we gaan vertrekken.”

Gunning na onderhandeling

De gemeente licht toe in een raadsbrief dat is gekozen voor de methode van gunning na onderhandeling. Eerder kwam dit de gemeente op kritiek te staan. “Er is gekozen voor een aanbestedingsprocedure van gunning na onderhandeling. Deze procedure maakt het voor de gemeente mogelijk na de selectiefase en de eerste Uitnodiging tot Inschrijving (Utl 1.0), met de twee overgebleven inschrijvers tijdens de onderhandelingen de voorgestelde oplossingen nader uit te werken. Hierdoor kan uiteindelijk beter bepaald worden welke oplossing(en) het best in de behoefte kan (kunnen) voorzien. Deze aangescherpte behoefte wordt als laatste uitvraag (Utl 2.0) uitgezet onder de twee overgebleven inschrijvers waardoor zij de Best And Final Offer (BAFO); de definitieve inschrijving kunnen opstellen.”

De gemeentesecretaris onderschrijft de risico’s maar stelt dat hiervoor extern advies wordt ingewonnen. “Om de aanwezige risico’s zoveel mogelijk tijdig te onderkennen en passende mitigerende maatregelen te treffen maken we gebruik van Bladzijde 5 van 5 interne, maar ook externe onafhankelijke, kwaliteitscontrole (QA). Voor de externe kwaliteitscontrole wordt de kennis en expertise van een extern adviesbureau ingezet.”

BIT-toetsing. 

De gemeenteraad was verdeeld over de gekozen aanbestedingsvorm. Maar een aantal fracties maakt zich zorgen over de risico’s en de toekomst van het personeel. De SP maakt daarbij een opmerking dat het bij ICT-personeel in tegenstelling tot schoonmaak en zorgtaxi medewerkers, wordt gedaan alsof het alleen gaat om servers terwijl ook hier 144 banen op de tocht staan. SP, ChristenUnie, CDA en Stadspartij dienden een motie in om de outsourcing door Bureau ICT-Toetsing (BIT) te laten toetsen.

Het Bureau ICT-Toetsing (BIT) is opgericht naar aanleiding van de parlementaire enquête ICT en het advies van de commissie-Elias. D66 woordvoerder Luhoff heeft het gevoel dat het college heel zorgvuldig met de risico’s is omgegaan door advies in te winnen en is tegen extra kosten en tijdverlies door advies bij het BIT in te winnen. Mevrouw Koebrugge van de VVD sluit zich daar bij aan evenals mevrouw Woldhuis van de 100p Groningen.

Deze motie is verworpen met 14 voor en 24 tegen.

Zie eerder:

Ophef over Groningse aanbesteding ICT: gunnen na onderhandeling

Groningen schrapt tot 145 banen na IT-aanbesteding

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *