Groningen bespaart 2,2 miljoen op riool met aanbesteding – Aanbestedingsnieuws

Groningen bespaart 2,2 miljoen op riool met aanbesteding

Groningen heeft een bedrag van € 2.221.000,- bespaard op de renovatie van het riool. De besparing was mogelijk gemaakt doordat de renovatie is aanbesteed. Dat blijkt uit een Raadsbesluit van 11 oktober 2016, over de nacalculatie van de rioleringskosten uit 2012.dscf1994

In de nacalculatie wordt verantwoording afgelegd over het verloop van het programma sanering riolering jaarschijf 2012. Er is sprake van een aanzienlijke positieve afwijking in het krediet, die voorai veroorzaakt wordt door meevallende aanbestedingen.

De niet uitgegeven kredietruimte heeft in de praktijk geleid tot lagere kapltaallasten die in de afgelopen jaren al vertaald zijn naar het huidige tarief voor de rioolheffing. Omdat deze onbenutte kredietruimte niet nodig is voor onvoorziene of tegenvallende rioolsaneringen in latere jaren, stelt het raadsbesluit voor deze te laten vervallen.

Op 24 november 2011 heeft de raad een krediet van euro 12.640.000 euro beschikbaar gesteld (inclusief 1.577.000 voor geraamde afdracht BCF^ – egalisatiereserve) voor sanering riolering 2012 (R011.2798500). Vervolgens heeft de raad op 24 September 2014 voor het project afvalwatersanering Noorderhaven een aanvullend krediet beschikbaar gesteld van 715.000 euro uit de slot- en nacalculatie 2010 (3720265). In totaal bedroeg het krediet voor 2012 daarmee 13.355.000 euro. Het stuk meldt over de verschillende deelprojecten>

Oosterpark: in het project Oosterpark is ervoor gekozen om de sanering van het riool te combineren met de herinrichting van de buurt. Deze combinatie heeft – samen met een voordelige aanbesteding – ertoe geleid dat de kosten van het project lager zijn uitgevallen.
Rivierenbuurt: de ligging van kabels en leidlngen en de aanwezigheid van bomen in de Vechtstraat waren reden om hier te kiezen voor relinen in plaats van sanering van het riool. Samen met een voordelige aanbesteding zijn hierdoor de kosten van het project lager uitgevallen.
Watertaken: het nadelig saldo bij dit onderdeel is ontstaan doordat tijdens uitvoering hogere kosten moesten worden gemaakt voor het tijdelijk opslaan van het vrijgekomen baggerslib.
Waterslag: voor het totale project hadden we een bedrag van 10 miljoen euro geraamd verspreid over 4 jaar. De aanbestedingsvoordelen bij de verschillende deelprojecten en de aanpassing van het trace in de loop van de uitvoering hebben er toe geleid dat er in de laatste jaren (2011 en 2012) een positieve afwijking ten opzichte van de raming is ontstaan.

Blijkens TenderNed heeft Aannemersbedrijf A. Faber B.V. de rioleringswerkzaamheden uitgevoerd voor de Sanering Riolering Noorderbinnensingel. De aanbesteding voor de sanering en herinrichting in Boterdiep e.o. is gewonnen door Broekema Wegenbouw B.V.

https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/4437280af21d28cf471fa5dc504530ef/pageId/D909A/oudercode/nr/kijkdoorhetmenu/u/huidigemenu/aankondigingen/menubalkoproep/true/cid/160931/cvp/join

https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/01ecab5f62faf75c772881d55c4039d2/pageId/D909A/oudercode/nr/kijkdoorhetmenu/u/huidigemenu/aankondigingen/menubalkoproep/true/cid/161132/cvp/join

De aanbesteding voor de sanering van de Rivierenbuurt is aanvankelijk afgebroken

https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/9bb519adc1c9282c502031059a1507a8/cid/161402

en daarna in een latere aanbesteding gegund aan DVJ Infra en Milieu B.V  voor €1.147.000.

https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/documenten/akid/8de7af338d176a234b045984db788ae5/pageId/D909A/oudercode/nr/kijkdoorhetmenu/u/huidigemenu/aankondigingen/menubalkoproep/true/da/false/cid/161775/cvp/join

 

Bron, Groningen, Slot- en nacalculatie Sanering Riolering 2012 , TenderNed

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *