Plasterk bemoeit zich niet met IT aanbesteding Groningen – Aanbestedingsnieuws

Plasterk bemoeit zich niet met IT aanbesteding Groningen

Plasterk wil zich niet mengen in de Groningse discussie over een IT-aanbesteding die ten koste gaat van het vast in dienst zijnde IT-personeel. Dat geeft hij als antwoord op kamervragen van SP-kamerlid van Raak. Als de Groningse IT-aanbesteding wordt doorgevoerd, gaat dat ten koste van ( < 145) banen, afhankelijk van de vraag of sprake is van overgang van onderneming.

Plasterk wijst erop dat het Groningen vrij staat om aanbestedingen in house uit te voeren of juist uit te besteden. Plasterk stelt daarom niet te kunnen bevestigen of ontkrachten, of dit veel banen gaat kosten in de Groningse IT-sector. Dat hangt van de uitvoering van opdracht door de winnende inschrijver af. Het moet dus nog later blijken of de soep inderdaad zo heet gegeten wordt.

Bron afbeelding: EP

Zorgen over de veiligheid van de gemeentelijke aanbesteding heeft Plasterk ook niet. Aanbestedingen veranderen niets aan de eisen waaraan gemeenten moeten voldoen, ten aanzien van de informatieveiligheid. Dat er een schaarste is van IT-kennis is ook geen probleem. Dat is weer niet uniek voor gemeenten.

Op aanbesteding van ICT-diensten zijn Europese en nationale aanbestedingsregels van toepassing. Dat laat onverlet dat er onder omstandigheden ook kan worden gekozen voor het inbesteden (in eigen beheer uitvoeren) van bepaalde diensten. De keuze hiervoor binnen de gemeente is de verantwoordelijkheid van het College van burgemeester en wethouders en de raad van de betreffende gemeenten. De wijze waarop ICT-diensten worden aanbesteed of inbesteed wordt niet centraal vastgelegd. Ik heb hier dus geen overzicht van.

Op de vraag van Van Raak waarom het BIT-bureau niet betrokken is bij de aanbesteding antwoordt Plasterk dat het BIT daar ook helemaal geen bevoegdheid heeft, om gemeenten te adviseren. Gemeenten hebben een zelfstandige verantwoordelijkheid als het gaat om het beheersen van grote ICT-projecten. Plasterk ziet daarin geen rol voor het BIT weggelegd.

Groningen mag het helemaal zelf weten, wat het zichzelf aandoet.

In het Instellingsbesluit tijdelijk Bureau ICT-toetsing (Staatscourant Nr. 21178, 23 juli 2015) wordt het bureau belast met de taak te adviseren over de risico’s en slaagkans van ICT-projecten bij ministeries en publiekrechtelijke zelfstandige bestuursorganen, zoals bedoeld in artikel 4 van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen. Het bureau heeft geen bevoegdheid om te adviseren over ICT-projecten bij gemeenten.

Zie ook:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20162017-2158.html

Zie eerder:
Groningen zet omstreden aanbesteding ICT door
Groningen schrapt tot 145 banen na IT-aanbesteding

 

1 thought on “Plasterk bemoeit zich niet met IT aanbesteding Groningen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *