Aanbesteden fietsbeheer Groningen omstreden door beperkingen social return – Aanbestedingsnieuws

Aanbesteden fietsbeheer Groningen omstreden door beperkingen social return

Laatst geupdate op oktober 1, 2016 door redactie

AMSTERDAM – Van onze redactie

Groningen wil een kwaliteitsimpuls voor het fietsenstallen en is daarom een aanbesteding begonnen. Volgens het stadsbestuur is dat ook verplicht. Burgemeester Den Oudsten (PvdA) wijst daarbij op de nieuwe aanbestedingsregels voor 2B-diensten. Die houden in dat er geen “verlicht regime” meer is voor fietsbeheer, en dat het fietsbeheer met 870.000 euro ruim boven de Europese drempelwaarde uitkomt. Nu moet de opdracht voor €700.000 aanbesteed worden.

De SP stelt in een filmpje van OOGtv, dat aanbesteden niet hoeft en dat in andere steden het beheer wordt uitbesteed aan sociale werkplaatsen of dat er subsidie voor de beheerder gegeven wordt.”Als je gaat aanbesteden is de kans heel groot dat Werkpro toch weer de aanbesteding gaat winnen. Dan tuig je een circus op voor niks”.

Op dit moment is het fietsparkeren op vier locaties in Groningen uitbesteed aan de Stichting Werkpro. In andere locaties is cameratoezicht. Werkpro heeft als doelstelling mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt te helpen. In de vier fietsenstallingen werken ex-gedetineerden, uitkeringsgerechtigden en arbeidsgehandicapten. De personele inzet van Werkpro is groter dan de gemeente vraagt, doordat mensen via dagbestedingen aan het werk zijn gezet voor fietsenbeheer.

Overgang van Onderneming

De burgemeester noemt de personele bezetting ten opzichte van de taken fors en vindt dat het van belang is om beter in de gaten te houden, hoe de organisatie precies het fietsbeheer uitvoert. Dat is in verband met een mogelijke overdracht van taken, wanneer de opdracht overgaat naar een andere onderneming. Dan moet de nieuwe ondernemer weten wat de vorige ondernemer aan taken uitvoerde.

Werkpro geeft aan dat de bezuiniging die de stad oplegt, hoe dan ook niet gerealiseerd kan worden zonder dat er mensen verdwijnen. Het overgrote deel van de kosten in het bedrijf is personele kosten.  Werkpro wil ook wel dat de opdracht wordt aanbesteed, maar wil dan wel genoeg middelen om de huidige bedrijfsvoering te realiseren. Dat rijmt volgens Werkpro niet met de bezuiniging van €170.000 die met de aanbesteding gepaard gaat. Een deel van die werkgelegenheid verdwijnt ten gevolge van de voorgenomen bezuiniging.

Burgemeester den Oudsten wijst erop dat er geen verlies van banen op de arbeidsmarkt zal ontstaan omdat er sprake is van overgang van onderneming en omdat in de aanbesteding er alles aan is gedaan rekening te houden met social return. Ondernemers die de opdracht willen overnemen moeten verplicht de huidige 19fte, die op ruime afstand van de arbeidsmarkt staat, overnemen. Ook geeft hij aan dat de opdracht in percelen is geknipt en dat maximaal twee van de drie percelen aan dezelfde ondernemer worden gegund.

2b Regimes

Hoewel het verlichte 2b-regime is afgeschaft, geldt voor sociale diensten, waaronder ook maatschappelijk werk, nog steeds dat deze vereenvoudigd kunnen worden aanbesteed. Voor gemeenten houdt die eenvoudige procedure in dat bij opdrachten boven de €750.000 een verplichte vooraankondiging is vereist en de opdracht moet worden aangekondigd. Zie hier de regeling voor CPV codes van sociale en andere specifieke diensten.

Zie ook:

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *