Door variabele kosten is aanbesteding Erfgoedloket Groningen onmogelijk – Aanbestedingsnieuws

Door variabele kosten is aanbesteding Erfgoedloket Groningen onmogelijk

Een aanbesteding voor het erfgoedloket is per 1 maart 2017 teruggetrokken. Door een groot aandeel van variabele kosten is het niet goed mogelijk te voldoen aan de aanbestedingsplicht. De aanbesteding is daarom stop gezet. Dat bericht Minister Kamp aan de Kamer. Het erfgoedloket zou worden opgericht omdat 90% van de Rijksmonumenten in het aardbevingsgebied schade heeft opgelopen. Alle inschrijvers zitten echter boven het geraamde bedrag.

De NCG heeft de Vereniging van Groninger Monumenten Eigenaren laten weten dat de aanbesteding naar zijn oordeel vanwege kosten(beheersing) niet verantwoord was. Met name door het grote aandeel van variabele kosten kon niet worden voldaan aan de wettelijke bepalingen met betrekking tot aanbesteding. De aanbestedingsprocedure is daarom stopgezet. De NCG heeft de provincie gevraagd mee te denken over een oplossingen verwacht voor de zomer hierover meer duidelijkheid te kunnen bieden.

De tender van de aanbesteding van het erfgoedloket, is niet gegund. Het gunningsbericht meldt: “Aan de hand van de concrete inschrijvingen blijkt dat de verwachte kosten bij alle inschrijvers ver boven het begrote bedrag van € 220.000,- zal uitkomen. Daarnaast blijkt dat de variabele kosten een dominante kostenpost kunnen gaan vormen waar geen limiet aan is gesteld. De NCG gaat zich de komende periode buigen over het eventueel opnieuw publiceren van de aanbesteding.”

De Smydingeheerd, molenboerderij in Loppersum
Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_rijksmonumenten_in_Loppersum_(gemeente)#/media/File:Woonhuis_bij_achtkante_stellingmolen_-_AMR_Molenfoto_-_20541194_-_RCE.jpg

Het staken van de aanbestedingsprocedure voor het erfgoedloket doet volgens Minister Kamp niets af, aan de uitspraak dat de kosten van het op een verantwoorde wijze herstellen van schade en versterken van monumenten de aansprakelijkheid van NAM betreffen. “De ondersteuning van eigenaren en bewoners door middel van een erfgoedloket acht ik, met de NCG, een zinvolle aanvulling hierop vanuit de publieke regierol.”

“Naast de benodigde budgetten voor schadeherstel en versterken bij NAM zal in het kader van het gezamenlijke erfgoedprogramma in beeld gebracht worden welk budget nodig is. Voor het erfgoedloket is op de begroting van de NCG een budget geraamd waarmee een adequate bijdrage kan worden geleverd aan de ondersteuning van bewoners en eigenaars van monumenten”, zo laat Kamp de Tweede Kamer weten.

Bron: Aanhangsel Handelingen 2151, 2017Z07809 / TenderNed

Zie: Afkondiging gunningsbericht

Aankondiging van de opdracht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *