Bios dagvaardt Groningen voor aanbesteding WMO-vervoer – Aanbestedingsnieuws

Bios dagvaardt Groningen voor aanbesteding WMO-vervoer

BIOS, huidig vervoerder van doelgroepenvervoer in de regio Groningen, wil een rechtszaak aanspannen tegen de aanbesteding voor publiek vervoer in Groningen en Drenthe. Bios, die tevens de huidig vervoerder is, verwijt dat de eisen disproportioneel zijn en onduidelijk.  Dat bericht TaxiPro.

De aanbesteding blijkt te zijn gewijzigd. Zo is de deadline voor inschrijvingen gewijzigd van 20 juni naar 7 augustus. Volgens de aanvankelijke planning werd de aanbesteding in september 2017 afgerond. Bij de aanbesteding zijn 43 documenten gevoegd waaronder voorbeeld detacheringsovereenkomsten. 

Blijkens de Nota van Toelichtingen is volgens minimaal een der opdrachtgevers de opdracht feitelijk een aanbesteding op laagste prijs. De gebruikte gunningscriteria hebben niet voldoende onderscheidelijk vermogen.

“feit dat berekende maximale score van 15% een fictieve score is en dat in werkelijkheid het onderscheidend vermogen voor de inschrijvers op de drie sub(sub)gunningscriteria nog veel kleiner is dan die 15%. Immers worden op grond van het bepaalde in § 4.2.2. (Beschrijvend Document Deel B) de inschrijvers die een score anders dan ‘Uitstekend’ of ‘Goed’ behalen niet relatief beoordeeld en worden feitelijk uitgesloten van de aanbestedingsprocedure. Dit heeft tot gevolg dat slechts de twee hoogste scores uit de tabellen op pagina 29, 30 en 31-32 zullen worden beoordeeld. Met andere woorden van alle inschrijvingen zal uitsluitend de top 40% (score 75% en score 100%) bij het sub(sub)gunningscriterium Duurzaamheid en Innovatie en de top 33,33% van het sub(sub)gunningscriterium Implementatie (onderling/relatief) worden beoordeeld. Daarmee komt de werkelijke EMVI waarde van de sub(sub)gunningscriteria uit op respectievelijk 6%, 6% en 5% (40% X 15% ≈ 6% en 33,33% X 15% ≈ 5%). Deze percentages liggen ieder ver onder het veronderstelde percentage van 15%.Die vorenstaande werkelijke EMVI waarden van 6% en 5% wijken sterk af van de door de Commissie van Aanbestedingsexperts in het advies 33 aangegeven grens voor de minimaal te hanteren EMVI waarden en zie tevens de uitspraak van de voorzieningenrechter rechtbank Gelderland ECLI:NL:RBGEL:2014:454. Feitelijk gezien is bij deze aanbesteding dan ook sprake van de toepassing van het gunningscriterium ‘Laagste prijs’ in plaat van EMVI.”

Het OV-bureau Groningen Drenthe is de penvoerende aanbestedende dienst. De aanbesteding ziet naast het OV-bureau op de volgende samenwerkende aanbestedende diensten:
• regio Centraal Groningen, de gemeenten Groningen en Haren;
• regio Zuidwest-Groningen, de gemeenten: Grootegast, Marum, Leek en Zuidhorn;
• regio Noord-Groningen, de gemeenten: Appingedam, Bedum, Loppersum, Ten Boer, Delfzijl, Eemsmond, De Marne en Winsum;
• regio Oost-Groningen, de gemeenten: Bellingwedde; Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde, Oldambt, Pekela, Slochteren, Stadskanaal, Veendam en Vlagtwedde;
• regio Noordmidden-Drenthe de gemeenten: Aa en Hunze, Assen, Midden-Drenthe, Noordenveld, en Tynaarlo;
• regio Zuidwest-Drenthe, de gemeenten: Hoogeveen, Meppel, Westerveld en De Wolden;
• regio Zuidoost-Drenthe, de gemeenten: Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen.

Het gaat daarbij om: Wmo-vervoer, Leerlingenvervoer, Participatiewetvervoer, Hubtaxi, Buurtbussen en Lokaal vervoer. De langjarige contracten voor deze vormen van vervoer lopen per 2018 af. Dit is de aanleiding voor alle gemeenten en de beide provincies om gezamenlijk te onderzoeken hoe de verschillende vormen van dit vervoer beter kunnen samengaan.

Bron:
Taxipro, TenderNed, Publiek Vervoer, 19 juli 217

Zie ook:

https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/documenten/akid/62b085886c555e72800515690e3ed448/pageId/D909D/huidigemenu/aankondigingen/da/false/cid/115248/cvp/join

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *