Onderhoudsfonds en erfgoedloket gasbevingen wachten op aanbesteding – Aanbestedingsnieuws

Onderhoudsfonds en erfgoedloket gasbevingen wachten op aanbesteding

Waarom duurt het vergoeden van de schade voor Groningse aardbevingen zo lang? Arjen Lubach vraagt het zich af in Zondag met Lubach. Blijkens een gisteren gepubliceerde kwartaalrapportage van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) heeft het er vooral mee te maken dat de verschillende onderdelen van het proces worden aanbesteed. Dat gaat zowel over het achterstallig onderhoudsfonds, een verondersteld laagdrempelige kredietfinanciering voor bevingsschade als een erfgoedloket, een frontoffice voor iedereen met bevingsschade.

Fonds achterstallig onderhoud

De NCG-coördinator en de Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) hebben medio 2016 overeenstemming bereikt over de uitgangspunten van de pilot voor het fonds achterstallig onderhoud. Met een proef krijgen eigenaren/bewoners een verondersteld laagdrempelige lening om achterstallig onderhoud mee te financieren.

Op dit moment is het aantal aanmeldingen voor de proef aleen niet in te schatten. De kwartaalrapportage noemt dat “een groot struikelblok voor de aanbesteding.”  Bij een aanbesteding dient vooraf een volumebepaling te worden opgenomen, zodat marktpartijen een commerciële afweging kunnen maken en een offerte kunnen uitbrengen. Zonder dat je weet hoeveel je moet inslaan, kun je er geen aanbesteding van uitschrijven. Volgens de rapportage start de formele aanbesteding naar verwachting in het eerste kwartaal van 2017.

Erfgoedloket

Een van de redenen waarom de aanmeldingen niet in te schatten zijn is omdat die ook niet gemeld kunnen worden bij een soort frontoffice. Daar kunnen dan aanmeldingen van bevingsschade gedaan worden.

Ook die frontoffice, het “erfgoedloket” en het opzetten van een erfgoedteam is Europees aanbesteed. De opdracht voor een erfgoedloket is in november uitgezet en op 2 januari 2017 gesloten. Een gunningsbeslissing is daarentegen nog niet bekendgemaakt op TenderNed.

Verantwoordelijk?

Minister Kamp, verantwoordelijk voor het snel en ruimhartig, op basis van omgekeerde bewijslast gunnen van vergoedingen van aardbevingsschade is dezelfde minister Kamp die ook de opdracht heeft gegeven tot een aanbestedingsproces voor alle publieke inkopen via TenderNed op basis van de Aanbestedingswet 2012, waar het snel en ruimhartig vergoeden van aardbevingsschade nu op wacht.

Bron: Kwartaalrapportage Nationaal Coördinator Groningen, oktober-december 2016

(=bijlage bij de Kamerstukken II 2016/17, 33529 nr. 323)

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *