Thyssenkrupp dagvaardt defensie voor gunningsbesluit Franse onderzeeërs Naval – Aanbestedingsnieuws

Thyssenkrupp dagvaardt defensie voor gunningsbesluit Franse onderzeeërs Naval

Het Duitse Thyssenkrupp Marine Systems, waar enkele dagen geleden miljardair Kretinsky is ingestapt, heeft Defensie gedagvaard. De staalbouwer is het oneens met het gunningsbesluit voor de bouw van 4 nieuwe onderzeeboten. Dat laat staatssecretaris Christophe van der Maat de Kamer 30 april weten.

Defensie koos onlangs voor het Franse Naval na een aanbesteding voor de vervanging van de onderzeeërs van de Walrusklasase. Dat deed al menige wenkbrauwen fronsen over deze onverwachte move. Thyssenkrupp Marine Systems was een van de 3-kandidaat-werven.

Defensie bestudeert de dagvaarding met de Landsadvocaat, een advocaatdienst die overigens (ook) niet wordt aanbesteeed, zo memoreert Aanbestedingsnieuws nog maar eens. Via een besluit uit 1969 ligt deze mooie opdracht al decennia ongestoord bij Pels Rijcken.

Uit de kamerbrief:

“Defensie heeft de drie kandidaat-werven op 15 maart jl. op de hoogte gesteld van het voorlopig gunningsbesluit. Zoals toegelicht in de D-brief (Kamerstuk 34225 nr. 52) is met de bekendmaking van de keuze voor de leverancier en het product een periode in werking getreden, waarin werven het voorlopig gunningsbesluit konden bestuderen en daarop reageren. Deze periode was aanvankelijk 15 dagen en is naar aanleiding van een verzoek van de werven, die meer tijd nodig bleken te hebben voor hun analyse, door Defensie verlengd tot en met 12 april jl.

Van de drie kandidaat-werven heeft alleen tkMS ervoor gekozen om binnen de termijn een dagvaarding uit te brengen waarin bezwaar wordt gemaakt tegen het voorlopig gunningsbesluit. Samen met de Landsadvocaat bestudeert Defensie momenteel de dagvaarding. Zolang deze procedure voorligt bij de rechter kan ik hierover geen nadere mededelingen doen. In het bijzonder kan ik niet vooruitlopen op de mogelijke uitkomst van deze procedure.”

Bron: Defensie, 30 april 2024

Zie ook:

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2024Z07732&did=2024D17892

2024Z07732

©Zaz 2015

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *