Aannemersselectie de Stelp Hollum (Ameland) – Aanbestedingsnieuws

Aannemersselectie de Stelp Hollum (Ameland)

Impressie: © Gemeente Ameland

De gemeente Ameland is bezig met de ontwikkeling van een zorg- wooncomplex De Nieuwe Stelp in het dorp Hollum te Ameland. Samen met zorgpartner KwadrantGroep is de gemeente Ameland van plan om een woon- zorgcomplex op Ameland te realiseren om zo een duurzame, onderhoud extensieve woonvoorziening op het eiland te creëren en daarmee een leven lang op Ameland mogelijk te maken. De opgave in deze openbare aanbesteding bestaat uit een deel nieuwbouw en aansluiten, koppelen en aanpassen van een deel van het bestaande gebouw op het terrein “Ons Hol”. De nieuwbouw omvat:
12 appartementen voor 24- uurszorg inclusief algemene ruimten en zorgsteunpunt (kernvoorziening),
32 appartementen voor zelfstandig wonen met zorg,
4 plaatsen voor Eerstelijns Verblijf (zogenoemde “huisartsenbedden”)
Entree en bergruimte voor de betreffende appartementen,
Functioneel gebonden en ondersteunende ruimten (zoals , kantoorruimte en ontmoetingsruimten),
Flexibele opzet zodat mutaties in de toekomst mogelijk zijn.
De opgave omvat ca. 4.400 m2 nieuwbouw en ca. 600 m2 aanpassing / verbouw van het huidige gebouw.

De aanbesteding heeft het doel om een bouwteampartner te selecteren die samen met de stakeholders en de gemeente in een bouwteam het plan uitwerkt tot een realiseerbaar project. Als afsluiting van de bouwteam-fase is het streven om met de bouwteampartner een aannemingsovereenkomst te sluiten. De aanbestedende dienst wil graag de kwaliteiten van de aannemende partij optimaal benutten. Daarom is gekozen voor het bouwteamconcept. In het bouwteam moet de opdrachtnemer het ontwerp mede uitwerken tot een plan voor de uiteindelijke bouw met de beoogde kwaliteit.
De werkzaamheden voor de installateur en de andere onderaannemers worden bij de bouwkundig aannemer ondergebracht (Opdrachtnemer) welke in deze offerteaanvraag in
1 perceel op de markt is gezet. Op deze manier worden de verantwoordelijkheden tijdens het voortraject en tijdens de uitvoering op de juiste plaats belegd met als uiteindelijk doel
efficiëntie in kosten, tijd en kwaliteit.

De aannemer ontvangt het bouwterrein in de huidige staat (AS-IS), dus niet bouwrijp. Het bouwrijp maken maakt deel uit van de werkzaamheden van de uiteindelijk te selecteren aannemer. Werkzaamheden waarmee rekening gehouden moet worden tijdens het bouwteam is het rooien van aanwezige in de bodem zijnde voorzieningen zoals kabels en leidingen. Ook het verwijderen van opstallen inclusief funderingen en rioleringen enzovoorts moet de aannemer verzorgen. Het kappen en rooien van bomen en opslagen maakt hier ook deel van uit. De aanbestedende dienst heeft ervoor gekozen om een Europese openbare aanbestedingsprocedure te houden en als gunningscriterium te gunnen op beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned zaterdag 20 november 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/244524

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *