Handreiking SAS zonder EMVI – Aanbestedingsnieuws

Handreiking SAS zonder EMVI

Laatst geupdate op oktober 22, 2021 door redactie

De Handreiking eenvoudiger WMO aanbesteden is inmiddels herdoopt. We berichtten vorige week al naar aanleiding van de kamerstukken dat er een Handreiking eenvoudiger aanbesteden maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gepubliceerd – Aanbestedingsnieuws was gepubliceerd. Inmiddels hebben Inkoop Sociaal Domein en Advocatenkantoor Corvers er ook aandacht aan besteed. De handreiking, die nu door het leven gaat als Sas zonder Emvi zelf is te downloaden via de website van Inkoop Sociaal Domein Handreiking SAS zonder emvi | Handreiking | Vindplaats Inkoop Sociaal Domein

Wij gingen natuurlijk zelf als redactie meteen de aanbestedingsfilosofische kant op. Sociaal inkopen zonder emvi in te kopen. Dat is dus Inkopen zonder EMVI. Inkopen zonder economisch meest voordelig in te kopen. Is dat dan inkopen? Of meer onkopen? Maar nu de titel direct in de branche gewijzigd is zijn we zo mogelijk nog filosofischer. Sas kan gewoon niet zonder Emvi. En dat behoeft geen nadere toelichting.

Corvers vat de essentie van de handreiking als volgt samen:

“In de aanbestedingspraktijk gaat men ervan uit dat gemeenten offertes moeten opvragen en beoordelen. Met het wetsvoorstel wordt het emvi-criterium voor de Jeugdwet en Wmo 2015 geschrapt. Daardoor zijn straks ook eenvoudige aanbestedingsprocedures zonder offertefase mogelijk.”

De gids wordt nog nader gecompleteerd, zo meldt de afdeling Inkoop Sociaal Domein:

 Gemeenten kunnen zich nu al via informatiebijeenkomsten en pilots voorbereiden op eenvoudiger aanbesteden zonder emvi-criterium. De komende tijd vullen we de handreiking regelmatig aan met nieuwe bevindin­gen uit de praktijk. De laatste versie vindt u onder het onderwerp Instrumenten.

Uw gemeente kan zich nog steeds melden voor deelname aan de pilots. Stuur een bericht naar onze dienstpostbus.

De redactie van Aanbestedingsnieuws deed door de handreiking nog het meest denken aan de Sas Survival Guide. Een handzaam gidsje waarin staat wat je moet doen als je in het wild kampeer en een iglo moet bouwen of een vos wil vangen.

Zoals altijd het geval is met een aanbesteding. De ondernemer is of een sluwe vos die zich niet laat vangen of een ondernemer die nog wel 100000000 klanten heeft en echt niet op de gemeente blauwschimmel en zuringerveen zit te wachten. Dan moet je de vos knopen en fileren met een scherp mes. Snijd voor een iglo de sneeuw met een zaag, mes, shovel of machete in blokken van 45×50 centimeter en 10-20 centimeter dik. Dat is goede isolatie terwijl de zon er nog door kan. Zo’n Sas handreiking is onmisbaar voor iedereen eigenlijk.

Waarom onze redactie dat dan gekregen heeft?

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *