Redzinc test met TNO en Ambulancezorg Groningen realtime video – Aanbestedingsnieuws

Redzinc test met TNO en Ambulancezorg Groningen realtime video

Het gebruik van realtime video en vitale data verbetert de beoordeling in noodsituaties aanzienlijk in vergelijking met de huidige communicatie met alleen audio. Dit stelt TNO na een 5Gtest (5e gen. draadloze systemen) uitgevoerd door TNO, telemedicine-bedrijf RedZinc en AmbulanceZorg Groningen. Hierin is onderzocht in hoeverre een patiënt op afstand beter kan worden beoordeeld met behulp van audio-video verbinding en/of monitoring van vitale functies op basis van 5G.

AmbulanceZorg Groningen stelde een verpleegkundig specialist, een arts en gebruikelijke monitoringapparatuur beschikbaar voor de proef. Een ervaren simulatiepatiënt hielp om realistische noodscenario’s na te bootsen. De transmissie van video-audiodata, foto’s en vitale parameters waren aldoor stabiel. De videobeelden en foto’s waren beschikbaar voor de MMA op afstand wanneer er om ondersteuning werd gevraagd, wat tot snellere en betere resultaten leidde. RedZinc leverde het mobiele telemedicine-apparaat BlueEye Handsfree en verzorgde het bijbehorende cloudplatform.

Donal Morris, CEO en oprichter van RedZinc:

“Wij vinden het geweldig dat mobiele video kan helpen bij de besluitvorming van hulpdiensten. Wat betreft de stabiliteit van ultrasnelle video en lage latency is dit het beste 5G-netwerk dat we ooit hebben gezien.”

Wanneer de medisch manager ambulancezorg (MMA) een realtime verbinding voor audio-video en vitale gegevens (bijvoorbeeld ECG/elektrocardiogram) heeft met de ambulanceverpleegkundige, verbetert dit de triage aanzienlijk zo blijkt uit de proef. De proef is onderdeel van het project 5G-HEART. Hierbij is gebruikgemaakt van een volwaardig 5G-testnetwerk van 5Groningen. Bij dit project worden use-cases op basis van 5G ingezet in de zorg, het transport en de aquacultuur.

©TNO 2021, De MMA geeft instructies aan de verpleegkundige

Door met de MMA die zich op fysieke afstand bevindt, te overleggen, krijgt de ambulanceverpleegkundige de mogelijkheid gezamenlijk beslissingen te nemen, waardoor er minder vaak patiënten onnodig naar het ziekenhuis worden gebracht. Dit kan andersom ook van pas komen in acute situaties waarbij tijd tot aankomst in het ziekenhuis een bepalende factor is voor de outcome. Dit is bijvoorbeeld het geval bij patiënten met een hartaanval, een beroerte of een ernstig trauma.

Een voorwaarde voor dergelijke videotransmissie is dat er overal betrouwbare, draadloze communicatie met hoge snelheid beschikbaar is.

De opkomende 5G-technologie zal naar verwachting beter aan deze eisen voldoen. Het testnetwerk 5Groningen is gebaseerd op ‘5G Standalone’-standaarden, wat betekent dat alle componenten geschikt zijn voor 5G, terwijl de meeste commerciële 5G-netwerken nog altijd uit 4G-componenten bestaan.

 

“Met de huidige draadloze netwerken zoals 4G/LT is dit echter niet altijd het geval, met name binnenshuis, bij hoge snelheden of op het platteland”, vertelt Haibin Zhang, senior scientist bij TNO en mede-initiatiefnemer van het project 5G-HEART.

Marie-Pauline Roukens, ten tijde van de use case werkzaam als arts  bij AmbulanceZorg Groningen, is blij met de resultaten:

“Ambulancediensten streven naar meer kwaliteit en impact in de prehospitale zorg, en liefst ook meer efficiëntie. We willen de prehospitale triage steeds verder verbeteren, dus het is belangrijk om tijdig de juiste beslissingen te kunnen nemen. Deze resultaten zijn een veelbelovende eerste stap.”

Momenteel kan een MMA op afstand alleen beslissingen nemen over een patiënt via een audioverbinding (telefoon) of via een speciaal  audiokanaal van de meldkamer. De MMA heeft geen beelden van de patiënt om de situatie te beoordelen. Ambulancepersoneel neemt vaak het zekere voor het onzekere (over-triage).

Een hoog percentage (15-30%) van de gevallen wordt naar het ziekenhuis gebracht terwijl behandeling ter plekke voldoende zou zijn. Wanneer de ambulanceverpleegkundige gebruikmaakt van wearable video-audio, verbinding die vitale parameters of een echografie van de patiënt deelt, kan de MMA op afstand meekijken en voor een snellere diagnose en besluitvorming zorgen.

Realtime verkeersinformatie helpt een ambulance om de snelste route naar het ziekenhuis te kiezen. Dankzij betrouwbare (5G-)communicatie tussen ambulance, verkeerslichten en de meldkamer kan de ambulance voorrang krijgen op kruispunten en bruggen.

Naast de hogere datasnelheid die nodig is voor hoogwaardige videostreaming zorgt 5G ook voor communicatie met een lage wachttijd en een hoge betrouwbaarheid. De volgende stap in dit H2020-project 5G-HEART wordt het testen van gelijktijdige inzet van video-audio en realtime slimme kruispuntregeling voor ambulancediensten op basis van volwaardige 5G-technologie.

Bron: TNO, 23 december 2021

NDR, de redactie van AN vindt het opmerkelijk dat bij het praktisch nut van vele innovaties meteen een bezuinigingsdoelstelling wordt geformuleerd. Om opname in het ziekenhuis te voorkómen? Dat ondermijnt het draagvlak voor vele innovaties, omdat het inspeelt op het gebrek aan rechtvaardigheid bij hierarchische beslissingen. Wie garandeert dat een nieuwe technologie wordt gebruikt alleen om marihuanamisselijke toeristen te weren en niet de kritische journalist met een hartaanval? Deze open zenuw is al veel langer onbehandeld en of 5g dat gaat oplossen is zo vanzelfsprekend niet.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *