Rotterdam wil “huiselijk geweldarrangementen” inkopen – Aanbestedingsnieuws

Rotterdam wil “huiselijk geweldarrangementen” inkopen

Huiselijk geweldarrangementen. Het woord zegt het al wat er hier mis gaat. Er wordt een aanbieder van vrouwenopvang gezocht die alles doet behalve de vrouwen daadwerkelijk op te vangen. Het gaat bij deze tender op negometrix om een WMO-zorg regeling voor een blijf-van-mijn-lijf service a la Veilig Thuis of het Leger des Heils. Tussen de regels door maakt Aanbestedingsnieuws op dat het gaat om een bureaucratische doorstuurvoorziening waarin de noodopvang een onbereikbare heilige graal is. Geen wonder, het is een voormalige 2b-dienst die nu moet worden aanbesteed.

Dat liep in Amsterdam natuurlijk helemaal uit de hand niet zo heel lang geleden. We berichtten daar nog over. Vrouwenopvang aanbesteed: kinderen middernacht op straat We hebben er daarna niet veel meer over gehoord, dat het mis ging, behalve van de aanbesteding WMO van Venlo die niet van de beeldbuis was weg te slaan. Dat er toch weinig over bekend wordt, is ook omdat niet iedereen te koop loopt met dit soort leed. In Rotterdam is het niet veel beter, wat je op basis van de rapporten van de inspectie en de ingezette verbetertrajecten wel mag concluderen. Nou is in Amsterdam gelukkig wel een sociaal vangnet van sterke vrouwen die actie onderneemt en desnoods zelf matrassen uitrukt als de opvang nalatig is.

©Pixabay | Tumisu 2021
https://pixabay.com/photos/violence-abuse-aggression-bullying-4207549/

In Rotterdam werkt de gemeente met Veilig Thuis. Als je klaagt over partnergeweld kun je dus niet veilig je huis uit; maar komt er een crisisteam dat komt bemiddelen tussen de slaande partner en jou. Met behulp van het triage-instrument komt er dan een veiligheidstaxatie die binnen 5 werkdagen moet worden afgerond. Het is zo omslachtig als het lijkt, om niet te zeggen, nog omslachtiger.. Twee medewerkers gaan die veiligheidstaxatie doen en dan gezamenlijk beoordelen en als dan sprake is van acute onveiligheid gaat de melding weer door naar het crisisteam, ad inf.: De zorgvuldige werkwijze valt uitgebreid na te lezen op: https://veiligthuisrr.nl/een-kijkje-achter-de-schermen/kijkje-achter-de-schermen-bij-het-advies-en-meldpunt/ 

De inspectie oordeelde in 2017 dat de kwaliteit van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond onvoldoende was. Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond
voldeed aan 21 van de 30 verwachtingen uit het toetsingskader Veilig Thuis 2016, stap 2 en had een wachtlijst voor het starten van onderzoeken. In oktober van dat jaar onderzocht de Inspectie dat opnieuw en kwam niet tot een ander oordeel. In 2020 komt er dan een verbetertraject.  Het mondde uit in een vernietigend rapport over de aanpak van Rotterdam:

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5161610/vernietigend-rapport-over-rotterdamse-aanpak-van-huiselijk-geweld

We vatten het maar samen als: Slechter kan het eigenlijk niet. Als je vrouwen overlevert aan de daklozenopvang worden ze gedwongen kinderen in de steek te laten en gaat de mishandeling van de kinderen in het ergste maar ook niet onwaarschijnlijke geval gewoon door. Als ze de kinderen meenemen, liggen die op veldbedden tussen de alcoholisten en drugsgebruikers. Als ze hulp zoeken bij vrienden zijn die het na een weekje ook wel zat en moeten ze alsnog terug naar de mishandelende partner. En als ze thuis zitten en Veilig Thuis bellen komen ze in een bureaucratische mallemolen waarin de hulpverlening op zijn best op gang komt voor de kinderen maar niet voor de moeder.

Is er iemand die het beter kan, nou dat wordt maar afwachten met deze marktconsultatie. De markt voor opvang bij geweld is niet heel erg groot en de aanbieders zijn nogal eens politiek of religieus gekleurd en de gemeente is dat zeker ook. Misschien reageert het Leger des Heils weer. Zo loste Venlo het probleem Veilig Thuis uiteindelijk op. Vrouwenopvang naar Leger des Heils in Venlo Dat is dan nog maar beter dan helemaal geen helpende hand van met elkaar overleggende en registrerende ambtenaren.

We roepen nog maar even in herinnering dat de Vrouwenopvang in de jaren ’80 begon nadat er door 2 sociaal maatschappelijk werkers geconcludeerd werd dat steeds het belang van vrouwen ondergeschikt werd gemaakt aan het belang van het gezin. Nadat ze in Engeland een voorbeeld zagen van vrouwenopvang, begonnen ze met het kraken van een pand in de buurt van de Amstel en dat werd het eerste blijf-van-mijn-lijfhuis. Er zat dus een component in van burgerlijke ongehoorzaamheid, die nodig was om een doorbraak te krijgen in de hulpverlening.

In de jaren ’80 worden dergelijke vrouwenopvanghuizen geïnstitutionaliseerd maar de financiering gaat uiteindelijk terug naar gemeenten, waarna de gemeenten de opdrachtverstrekking aanvankelijk als 2b-dienst financieren en als gevolg van de nieuwe Aanbestedingswet en de nieuwe Aanbestedingsrichtlijnen moest het als maatschappelijke zorgtaak worden aanbesteed, met als gevolg dat – naar het inzicht van Aanbestedingsnieuws- dezelfde problemen als in de jaren ’80 weer terugkomen, namelijk de politisering van vrouwenopvang, het uitstellen van hulpverlening en conflictbeslechting door in relaties te gaan zitten bemiddelen, terwijl die vaak al lang op een einde zijn gelopen en waar mensen een knoop moeten doorhakken om weg te gaan, terwijl ze dat door een overspannen woningmarkt niet kunnen.

Uit de marktconsultatie blijkt wel dat de gemeente Rotterdam het oorsponkelijke politieke punt van Blijf-van-mijn-lijfhuizen volledig verlaat en inderdaad weer de hulp aan “het gezin” centraal stelt en dus niet het belang van de vrouw die aan gort wordt geslagen. Want ligt het wel aan hem en niet misschien aan haar? De postmoderne waarheid ligt toch altijd in het midden niet waar? Wat de auteur dezes betreft niet waar dus. Op het incidentele geval van een man die getrouwd is met een transman die ook nog kampioen is in het vrouwenboxen na, zijn vrouwen toch nog steeds het onderspit delvende geslacht in ieder gevecht. Zo’n toch al niet erg weerbare vrouw honderd keer laten bellen en beoordelen door een Veilig Thuis team, dat komt bemiddelen om het gezin te helpen, lost de noodsituatie niet op.

De tender meldt:

De gemeente Rotterdam wenst huiselijk geweldarrangementen in te kopen waarin een combinatie gevormd wordt van jeugdhulp en  Wmo-maatwerkondersteuning. Op deze manier kan het hele gezin geholpen worden en staat de veiligheid van de gezinsleden centraal.
Ter voorbereiding op de voorgenomen aanbesteding organiseert de Gemeente een schriftelijke marktconsultatie (mogelijk) gevolgd door enkele individuele vervolggesprekken met partijen.

De gemeente Rotterdam nodigt partijen met expertise op het gebied van huiselijk geweld uit om deel te nemen aan deze marktconsultatie. U kunt zich aanmelden als geïnteresseerde door uw gegevens in te vullen bij de vragenlijst “Aanmelding Marktconsultatie” en deze op dit aanbestedingsplatform in te dienen, zoals beschreven in de ‘instructies’ van dit platform.
De reactie op de vragen van de Gemeente dient u vóór de datum zoals bepaald in het tabblad ‘planning’ in te dienen via de berichtenmodule.

Koop dus maar weer eens wat arrangementen in.

De reeks aan incidenten in de regio Rotterdam komt op Aanbestedingsnieuws niet als heel toevallig over.

https://nos.nl/artikel/2338355-slachtoffers-huiselijk-geweld-rotterdam-komen-moeilijk-aan-hulp

https://www.telegraaf.nl/nieuws/2017821080/man-krijgt-twaalf-jaar-celstraf-voor-wurgen-echtgenote-in-toxisch-huwelijk

https://www.destentor.nl/binnenland/gezinsdrama-in-rotterdam-noord-moeder-van-drie-kinderen-dood-en-vader-aangehouden~a174d37a/175446360/

https://www.ad.nl/binnenland/kinderen-van-8-en-12-doodgeschoten-bij-familiedrama-dordrecht-schutter-is-agent-35-br~a6727de2/

https://www.rijnmond.nl/nieuws/1223711/Buurtbewoners-verklaren-over-fatale-steekpartij-Rotterdam-Charlois-We-zagen-drie-jongeren-hard-wegrennen

https://www.zorgwelzijn.nl/forse-stijging-meldingen-huiselijk-geweld-rotterdam-zwz011123w/

Meisjes van 8 en 12 jaar omgebracht bij familiedrama

Dood 17-jarige Akshay uit Nederland een familiedrama? Video

 

Aanbieders opgelet: Bij de aanbesteding horende documenten zijn slechts korte tijd te downloaden via Negometrix.

https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=187112&companyId=37253

 

Tender documenten:

 Bijlage 1 Formulier nadere inlichtingen.doc 53 Kb

Download

Bekijk

 Bijlage 2 Consultatiedocument richting HG-arrangementen.pdf 154 Kb

Download

Bekijk

 Bijlage 3 Resultatengids Wmo-arrangementen clientgroep (O)GGZ en of VB semimuraal en intramuraal.pdf 199 Kb

Download

Bekijk

 Bijlage 4 Vragen aan deelnemende partijen.docx 63 Kb

Download

Bekijk

 Marktconsultatiedocument HG-arrangementen.pdf 114 Kb

Download

Bekijk

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *