Huishoudelijke hulp aanbesteding in Rucphen en omstreken – Aanbestedingsnieuws

Huishoudelijke hulp aanbesteding in Rucphen en omstreken

De5 gemeenten (Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Rucphen en Zundert) hebben de Aanbesteding Maatwerkvoorziening Wmo Huishoudelijke Ondersteuning op 17 november gepubliceerd op TenderNed.

De huidige overeenkomst voor de maatwerkvoorziening Wmo Huishoudelijke ondersteuning zorg in natura loopt af op 30 september 2022. Het doel van deze inkoopprocedure is om te komen tot een raamovereenkomst met meerdere opdrachtnemers voor het leveren van Huishoudelijke ondersteuning voor de inwoners van de 5 gemeenten.

Bron afbeelding: Persbericht Roosendaal

De aanbesteding vindt plaats via een Europese openbare procedure voor Sociale en andere Specifieke diensten. De aanbesteding verloopt volledig via TenderNed.

Voor nadere instructie over het inschrijven op de aanbesteding verwijzen wij aanbieder naar de vier gratis e-learning modules ontwikkeld door het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein.

 

Opdrachtgevers willen vanuit de eerdergenoemde uitgangspunten en ontwikkelopgaven een service-en klantgerichte dienstverlening voor huishoudelijke ondersteuning die efficiënt wordt ingericht.
Het beoogd effect van huishoudelijke ondersteuning is dat de cliënten (mede) door deze
ondersteuning zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Ook verwachten opdrachtgevers dat Aanbieder de cliënten stimuleert om zelf huishoudelijke werkzaamheden te blijven doen of weer te gaan doen, binnen de mogelijkheden van de cliënten. Door de vaak duurzame relatie tussen cliënten en Aanbieder, kan snel gesignaleerd worden bij bijvoorbeeld verslechtering van de gezondheid of vereenzaming

De gemeenten maken in de aanbesteding een onderscheid tussen Huishoudelijke Hulp en huishoudelijke Hulp Plus, dat in 2 percelen is gesplitst.

Binnen perceel 1 gaat het om huishoudelijke ondersteuning voor cliënten met een relatief
eenvoudige ondersteuningsvraag. Onderscheid wordt gemaakt in 7 producten:
a) huishoudelijke ondersteuning light
b) huishoudelijke ondersteuning ontwikkeling
c) huishoudelijke ondersteuning stabilisatie kortdurend
d) huishoudelijke ondersteuning stabilisatie langdurend
e) wasverzorging
f) maaltijdverzorging
g) boodschappen

Binnen perceel 2 is er sprake van ondersteuning van cliënten met een grote of complexe
ondersteuningsvraag als gevolg van gedragsproblematiek. Onderscheidt wordt gemaakt in 6
producten:
a) huishoudelijke ondersteuning plus ontwikkeling
b) huishoudelijke ondersteuning plus stabilisatie
c) wasverzorging
d) maaltijdverzorging
e) boodschappen
f) kindzorg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *