Jeugdzorg roept Minister de Jonge op tot oplossen knelpunten aanbesteden – Aanbestedingsnieuws

Jeugdzorg roept Minister de Jonge op tot oplossen knelpunten aanbesteden

Hans Spigt, voorzitter van Jeugdzorg Nederland roept de nieuwe Minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op tot het oplossen van problemen rondom aanbesteden in de zorg. Spigt wijst erop dat veel jeugdzorgorganisaties zich zorgen maken, over het aanbesteden in het sociaal domein. “In plaats van gesprekken over samenwerking en vernieuwing van de zorg, stokt de dialoog tijdens de aanbestedingsperiode en wordt samenwerking bemoeilijkt”.

Bron: Jeugdzorg, 27 oktober 20

.”

Daarbij wijst Spigt ook op eerder gedane uitlatingen van Hugo De Jonge, toen nog in de functie van zorg-wethouder in Rotterdam, over aanbesteden in de zorg. De Jonge deed toen een emtionele oproep via zijn Facebook over de zorg aanbestedingen, zie eerder: De Jonge pleit voor afschaffen aanbesteden in de zorg

“In mei van dit jaar sloeg u als wethouder in Rotterdam al alarm over de aanbestedingen in het sociale domein. De handreikingen en rapporten die sindsdien verschenen, gaan vooral over de vraag welke ruimte er binnen de huidige regels is om zaken iets eenvoudiger te regelen. Uw ambitie ging destijds veel verder en Jeugdzorg Nederland deelt die ambitie. Vanuit uw ervaring in Rotterdam weet u waar de schoen wringt. Jeugdzorg Nederland is graag uw partner en bondgenoot om dit probleem op te lossen.”

Een van de grote problemen waar Jeugdzorg op wijst is pleegzorg. Ouders die zich willen aanmelden als pleegouder moeten om de “opdracht te verwerven”, zich melden op TenderNed, maar zijn voor het verlenen van die zorg in het verleden nog niet eerder een onderneming begonnen.

Spigt: “Op dit moment zijn er in Nederland ruim 19.000 pleegkinderen.  Pleegouders zijn van onschatbare waarde én heel hard nodig, voor pleegkinderen van nu maar ook die van de toekomst.  Het afgelopen jaar was echter de instroom van pleegouders kleiner dan de uitstroom, waardoor een tekort dreigt. Het Actieplan Pleegzorg bevat al een aantal broodnodige acties, maar de werving van nieuwe pleegouders vraagt om een extra impuls.”

Bron: Jeugdzorg, 27 oktober 2017

Zie eerder onder meer:

De Jonge pleit voor afschaffen aanbesteden in de zorg

SGP Christenunie Sliedrecht: zorgcontinuïteit jeugdzorg in gevaar met aanbesteden

Moties ingediend tegen aanbestedingen jeugdzorg

Zorgaanbieders in Rotterdam naar rechter om open house aanbesteding

Ook GGZ-instelling Mondriaan staakt zorgverlening om aanbesteding

VNG adviseert: jeugdbescherming kan via subsidietraject

Zie: aanbesteding pleegzorg in Friesland:

https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/9d6262b4742e9c98cf86643757e212f2

aanbesteding pleegzorg in 12 Drentse gemeenten

https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/4b1cab9e6172af789e5806e43e82b4fa

Aanbesteding pleegzorg Rotterdam

https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/9bf2c33e43a47899665bac31f81a6964

2 thoughts on “Jeugdzorg roept Minister de Jonge op tot oplossen knelpunten aanbesteden

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *