Moties ingediend tegen aanbestedingen jeugdzorg – Aanbestedingsnieuws

Moties ingediend tegen aanbestedingen jeugdzorg

De kamerleden Van Engelshoven (D66), Bruins Slot (CDA) en Özütok (GL) hebben moties ingediend tegen de aanbestedingen in de jeugdzorg. De moties komen op een pikant moment, aangezien alle partijen mogelijke coalitiepartners zijn van een nieuw te vormen kabinet. Volgens de lange termijn agenda worden de moties naar verwachting 15 juni in stemming gebracht.

Motie 21 verzoekt om absolute helderheid aan gemeenten over de aanbestedingsplicht. Motie 22 verzoekt om jeugdreclassering en jeugdbescherming helemaal niet aan te besteden. Parallel daaraan heeft kamerlid van Raak (SP) een motie 23 ingediend met het verzoek om de middelen die gemeenten krijgen voor de taken in het sociaal domein te oormerken. Die motie ziet niet alleen toe op jeugdwerk maar ook op de thuiszorg en reïntegratie.

© ZaZ, 2017

motie 21: “verzoekt de regering, het daarheen te leiden dat door gecertificeerde instellingen aangeboden jeugdreclasserings- en jeugdbeschermingstaken niet door gemeenten aanbesteed hoeven te worden en gemeenten daar op de kortst mogelijke termijn duidelijkheid over te bieden”

motie 22: “verzoekt de regering om, nog deze maand absolute helderheid te bieden aan gemeenten over het al dan niet bestaan van een aanbestedingsplicht en de eventuele mogelijkheden daarvan af te wijken, dan wel te komen tot uitstel voor een jaar, en de Kamer hierover, voorzien van uitgebreide juridische onderbouwing, eveneens te informeren.

Zie:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34477

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34477/ag-tk-2017-06-09

1 thought on “Moties ingediend tegen aanbestedingen jeugdzorg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *