De Jonge pleit voor afschaffen aanbesteden in de zorg – Aanbestedingsnieuws

De Jonge pleit voor afschaffen aanbesteden in de zorg

Wethouder de Jonge (Zorg, CDA) uit Rotterdam geeft op zijn facebook een uitvoerige toelichting op  zijn en collega-wethouder Adriaan Vissers pleidooi in de NRC van afgelopen donderdag, op te houden met aanbesteden in de zorg. De openbare aanbesteding leidt tot onzekerheid en belemmert samenwerking met een onnodige bureaucratie. In het pleidooi legt hij uit waarom aanbesteden zich niet tot zorg verhoudt. Zorg is geen markt, grensoverschrijdend belang is irreëel en lokale kennis is onontbeerlijk. De huidige aanbestedingspraktijk verstoort de cruciale relatie tussen hulpverlener en cliënt.

De redenen die De Jonge aanvullend aandraagt zijn op veel fronten herkenbaar ook voor andere marktgroepen. Zo stelt De jonge dat kleine zorgaanbieders worden uitgesloten. Dat stellen ook kleine bouwbedrijven, vertalers, taxichauffeurs en schaapherders en het hele MKB. De inkoopsamenwerking in Groningen ontkent overigens net vorige week, dat bedrijven te klein zijn voor aanbestedingen.

Daarnaast stelt De Jonge dat aanbestedingsregels een lange termijn strategie, partnerschap en investeringen in de weg staan. Dat zei eerder dit jaar ook Philips ter zake van samenwerking en investeringen in techniek en de Bond Nederlandse Architecten durfde de stelling wel aan voor de aanbestedingsregels dat die altijd leiden tot irreëele ervaringseisen, te hoge voorinvesteringen en onevenwichtige contractvoorwaarden. Rijkswaterstaat, dat twintig jaar voorsprong heeft met aanbesteden ten opzichte van de zorg, ging zelfs vechten met de bouwsector.

Zie voor het hele pleidooi de Facebook pagina van Hugo de Jonge

[…]

– De aanbestedingspraktijk belemmert partnerschap tussen gemeente en zorgaanbieders en de samenwerking tussen zorgaanbieders onderling. Voor succesvolle samenwerking is partnerschap nodig, langjarig partnerschap. Samen optrekken met bewezen kundige partners om ingewikkelde maatschappelijke problemen te lijf te gaan, in plaats van het belang van een gelijk speelveld te verabsoluteren. De aanbestedingseisen verhinderen succesvolle samenwerking, omdat het partijen uitnodigt zich tegenover elkaar te positioneren in plaats van samen te werken aan maatwerk voor de cliënt.

– Sommige taken zijn gewoon niet geschikt om aan te besteden. Dan gaat het bijvoorbeeld over jeugdbescherming. Het kan niet zo zijn dat omdat een contract verandert, een kind een andere voogd moet krijgen. Ook de politie besteden we niet om de zoveel jaar aan. Die is er gewoon. En wie denkt eigenlijk dat de kwaliteit van ons onderwijs er van op zou knappen als we de scholen zouden aanbesteden?

– De huidige aanbestedingsregels staan een lange termijn strategie en investeringen in de weg. Hoog-specialistische zorg is schaars en deskundigheid moet je koesteren. Voorzieningen voor langdurige zorg zet je niet ergens zo maar neer. Dat kan alleen als je een lange termijn strategie en investeringen met elkaar kunt afspreken. In de zorg kan dat nu niet.

– Europees aanbesteden leidt tot volmaakt onnodige bureaucratie en sluit kleine lokale zorgaanbieders uit. Keuzevrijheid en kleinschaligheid zijn voor burgers van groot belang. Aanbesteding vraagt een groot aantal administratieve handelingen. Dat schrikt bijvoorbeeld vrijgevestigde hulpverleners af. Het betekent dat aanbieders, maar ook gemeenten, veel werk moeten doen, waarvan de opbrengst ongewis is. Gemeenten zijn nu aan meer beperkingen gebonden dan zorgverzekeraars bij het inkopen van zorg. Het leidt tot bureaucratische verantwoordingseisen en tijdsverspilling. Om nog maar te zwijgen van de kosten.

– Europees aanbesteden leidt tot een enorme juridisering die normale verhoudingen onder druk zet Even bellen om iets nader toe te lichten, een aanvulling geven op de opdracht omdat er iets in de praktijk toch net wat anders uitpakt dan gedacht. Het lijken normale dingen die in het partnerschap tussen gemeenten en instellingen nu eenmaal voorkomen. En toch reden voor allerlei waarschuwingen van inkopers en juristen. We moeten de wereld van de zorg in laten richten door mensen met verstand van zorg en niet laten dicteren door inkopers en juristen. Niets ten nadele van inkopers en juristen overigens, zij doen gewoon hun werk. […]

Zie ook:

PIANOo in 2013: alternatief aanbesteden geen oplossing zorg aanbestedingen

Weekendspecial: aanbestedingsbeginselen en de onzichtbare hand

Je kan niet eerlijk kiezen: 13 redenen waarom Aanbestedingsrecht nooit gaat werken

Stolwijk: Aanbestedingswet maar helemaal afschaffen

3A3: Aanbestedingsregels intrinsiek onuitvoerbaar

2 thoughts on “De Jonge pleit voor afschaffen aanbesteden in de zorg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *