Groenlinks dient initiatiefwet in tegen aanbesteden in de zorg – Aanbestedingsnieuws

Groenlinks dient initiatiefwet in tegen aanbesteden in de zorg

GroenLinksleider Jesse Klaver en zorgwoordvoerder Corinne Ellemeet presenteerden zaterdag een initiatiefwet waardoor gemeenten niet langer verplicht zijn de zorg aan te besteden. GroenLinks wil af van het idee dat Europees bepaald wordt hoe gemeenten hun zorg moeten inrichten.

©GroenLinks 2018

Met het voorstel wordt een nieuw artikel toegevoegd aan de Aanbestedingswet 2012. Dat moet dan komen, na artikel 2.7, luidende:

Artikel 2.7a
Het bepaalde bij of krachtens deze wet is niet van toepassing op het plaatsen van opdrachten voor sociale en andere specifieke diensten, bedoeld in bijlage XIV van richtlijn 2014/24/EU, door gemeenten in de uitoefening van hun taken op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet of de Participatiewet.

Volgens de indieners voorkomt dat, dat het toepassingsbereik van overheidsopdrachten op het Sociaal Domein van gemeenten beslaat. Door de uitzonderingsbepaling die beschreven wordt in Artikel 2.7a worden gemeenten aldus ontheven van de verplichting opdrachten in het Sociaal Domein aan te besteden boven het drempelbedrag van €750.000. Tevens beogen de initiatiefnemers daarmee dat veeleisende administratieve procedures, zoals het publiceren van de opdracht met elementen van het toe te passen gunningsprocedure, niet meer te hoeven worden opgevolgd.

“Gemeentes kunnen op deze wijze weer terugvallen op hun eerdere methoden om diensten en zorg in het Sociaal Domein in te kopen of in te besteden.” De vraag is dan alleen nog of Europa dat ook vindt. Daar zijn de initiatiefnemers enthousiast over. Ze wijzen erop in de bijbehorende Memorie van Toelichting dat de oorspronkelijke 2B-diensten in Richtlijn 2004/18/EG diensten waren die volgens de Europese wetgever géén bijdrage leveren aan de eenwording van de interne markt, omdat de diensten moeten worden uitgevoerd door
nationale dienstverleners. Volgens de Europese Unie zijn deze diensten (gezondheidszorg, onderwijs, maatschappelijke dienstverlening en rechtskundige diensten) dusdanig cultureel bepaald dat ze onder een verlicht aanbestedingsregime moeten vallen. Zij noemen het vreemd dat de Europese Unie ervoor heeft gekozen dat met een herziene richtlijn terug te draaien.

Het idee voor de initiatiefwet ontstond tijdens de kantinetour die GroenLinks enkele weken geleden is gestart. In kantines door heel Nederland gaat Klaver in gesprek met ‘de stille motor van Nederland’: de mensen die het land draaiende houden. Veel aanwezigen begonnen over de problemen die ontstaan door de aanbestedingen in de zorg.

https://groenlinks.nl/nieuws/groenlinks-presenteert-initiatiefwet-tegen-marktwerking-de-zorg

https://groenlinks.nl/sites/groenlinks.nl/files/downloads/newsarticle/VOORONTWERP%20voor%20de%20wijziging%20aanbestedingswet%20GroenLinks.pdf

Zie eerder:

PIANOo in 2013: alternatief aanbesteden geen oplossing zorg aanbestedingen

Weekendspecial: Wob-stukken Rol PIANOo decentralisatie sociaal domein

Open house aanbesteden zorg Eindhoven: woekerwinsten nieuwe zorgbedrijven

EZ was al in 2013 op de hoogte van aanbestedingsspook sociaal domein

In hoeverre is de openbare aanbesteding sociaal domein verplicht

Staatssecretaris VWS: aanbesteden sociaal domein onontgonnen

Jeugdzorg roept Minister de Jonge op tot oplossen knelpunten aanbesteden

De Jonge pleit voor afschaffen aanbesteden in de zorg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *