Groenlinks dient initiatiefwet in tegen aanbesteden in de zorg

GroenLinksleider Jesse Klaver en zorgwoordvoerder Corinne Ellemeet presenteerden zaterdag een initiatiefwet waardoor gemeenten niet langer verplicht zijn de zorg aan te besteden. GroenLinks wil af van het idee dat Europees bepaald wordt hoe gemeenten hun zorg moeten inrichten. Met het voorstel wordt een nieuw artikel toegevoegd aan de Aanbestedingswet 2012. Dat moet dan komen, na artikel 2.7, luidende: Artikel 2.7a […]

Kan onderhoud woningcorporaties goedkoper door het aan te besteden?

De Tweede Kamerleden Koerhuis (VVD) en Ronnes (CDA)  vragen zich af of het goedkoper zou zijn als woningcorporaties personeelskosten opdrachten voor onderhoud en zouden gaan aanbesteden. Die zorgen hebben zij geuit tijdens een kameroverleg, over onder meer het bericht dat de Europese Commissie een inbreukprocedure is gestart tegen het aanbesteden van woningcorporaties. De Minister had […]

Verbetering leerlingenvervoer, tips van Slob

In een brief aan de Tweede Kamer over het Taxibeleid (dossier 31521) geeft de Minister van onderwijs praktische tips voor gemeenten die in de knel komen met het leerlingenvervoer. Minister Slob vindt het heel vervelend dat er in het nieuwe schooljaar op verschillende plaatsen opstart problemen zijn geweest en dat kinderen hierdoor zijn gedupeerd. Slob: […]

Jeugdzorg roept Minister de Jonge op tot oplossen knelpunten aanbesteden

Hans Spigt, voorzitter van Jeugdzorg Nederland roept de nieuwe Minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op tot het oplossen van problemen rondom aanbesteden in de zorg. Spigt wijst erop dat veel jeugdzorgorganisaties zich zorgen maken, over het aanbesteden in het sociaal domein. “In plaats van gesprekken over samenwerking en vernieuwing van de zorg, […]

Ook GGZ-instelling Mondriaan staakt zorgverlening om aanbesteding

GGZ-instelling Mondriaan in Zuid-Limburg laat in een reactie op het besluit van de William Schrikker Group eerder deze week weten ook te stoppen met het leveren van jeugdzorg. De instelling wil daarmee een signaal afgeven dat de rek eruit is. Voorlopig verandert er niets in de zorgverlening. Mondriaan behandelt kinderen en jeugdigen met complexe (ortho)psychiatrische […]

Zorginstellingen in rode cijfers door aanbestedingen

De Volkskrant bericht vandaag over een onderzoek van EY Accountants naar de financiële positie van zorginstellingen. In 2015 was er bij 20% van de onderzochte instellingen sprake van rode cijfers. In 2016 is dat opgelopen naar 40%. De pijn zit over de hele sector, maar met name bij GGZ-instellingen en thuiszorg-instellingen. EY houdt jaarlijks een […]

Opnieuw taxibedrijf failliet na aanbesteding

Het Delftse vervoersbedrijf Deltax heeft na 80 jaar faillissement aangevraagd. Directeur Peter van der Salm wijt het failliet aan het aanbesteden. Tegenover de lokale krant Telstar laat hij weten dat aanbesteding van de regiotaxi een neerwaartse spiraal heeft veroorzaakt voor zijn bedrijf. Vooralsnog blijft de dienstverlening naar reizigers gewoon doorlopen. Deltax regelde het vervoer voor […]

Aanbesteden in de forensische zorg leidt tot tijdnood bij inkoop

Uit het vandaag gepubliceerde verslag over de aanbesteding in de forensische zorg blijkt dat kamerleden erg bezorgd zijn over het tijdverlies bij de inkoop van forensische zorg, alleen sterk onderling van mening verschillen of dat nu komt door aanbesteden of door juist niet aan te besteden en te zoeken naar alternatieven voor het aanbesteden in […]

SiRM: Ambulancediensten alleen in noodgevallen niet aanbesteden

Ambulancediensten moeten volgens de Europese regelgeving worden aanbesteed, behalve in noodgevallen. Dat concluderen onderzoekers van SiRM, in het rapport Ordening ambulancezorg, Op weg naar structurele wetgeving in 2020. Het rapport maakt een onderscheid tussen spoedeisende zorg en geplande ambulancezorg. Zo concludeert het rapport: “De aanbestedingsregels zijn niet verplicht gesteld voor het verlenen van overheidsopdrachten voor enkele bijzondere […]

Moties ingediend tegen aanbestedingen jeugdzorg

De kamerleden Van Engelshoven (D66), Bruins Slot (CDA) en Özütok (GL) hebben moties ingediend tegen de aanbestedingen in de jeugdzorg. De moties komen op een pikant moment, aangezien alle partijen mogelijke coalitiepartners zijn van een nieuw te vormen kabinet. Volgens de lange termijn agenda worden de moties naar verwachting 15 juni in stemming gebracht. Motie […]

FNV wil staken als NS winkels gaat aanbesteden

Vakbond FNV dreigt te gaan staken als de NS de aanbestedingen in concessie voor de winkels op het station doorzet. In een gisteren verzonden ultimatum aan de directie van NS eist FNV Spoor dat ze stopt met de uitverkoop van het spoorbedrijf en bovendien eist de vakbond dat de NS reageert op onrendabele concessies. Het ultimatum […]

3A3: Onder-innovatie openbaar vervoer grof schandaal

Volgens EBS-directeur Wim Kurver leidt een aanbesteding tot meer innovatie dan een inbesteding. Dat stelt hij aldus vakblad OV Pro, naar aanleiding van een FMN-seminar. “Iedereen kan zeggen dat er net zo veel innovatie ontwikkeld wordt bij een onderhandse gunning, maar dat is niet zo. Bij een aanbesteding heb je vier keer zo veel keuze.” De opmerking […]