VNG houdt informatiesessie aanbesteden GGI Veilig

De VNG organiseert een centrale inkoop voor GGI  de Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur aanbesteding. Via GGI-Veilig kunnen gemeenten actieve netwerk monitoring afnemen voor het bewaken van dataverkeer op het eigen bedrijfsnetwerk. Deze actieve netwerk monitoring wordt ook ingezet voor GGI-Netwerk. Over de inkoop houdt de VNG informatiesessies. Door als gemeenten samen te werken op het gebied van digitale […]

Schoonmaak aanbesteding de Wolden

Gemeente De Wolden en de gemeente Hoogeveen bereiden samen de Europese aanbesteding Schoonmaak voor. De publicatie van de aanbesteding vindt na de zomer plaats met als doel nieuwe contracten voor het schoonmaakonderhoud van kantoorpanden, sportaccommodaties en buitenlocaties. De aanbesteding zal geheel via TenderNed gaan verlopen. Als onderdeel van de voorbereiding organiseren de gemeenten een informatiebijeenkomst waaraan […]

Oldambt houdt aanbesteding inzameling afval

De gemeente Oldambt heeft de inzameling en verwerking van verschillende afvalstromen in de markt gezet. De aanbesteding bestaat uit vijf percelen met daarin de verschillende fracties. De deadline voor de opdracht is (thans) 18 juli 2018. De Looptijd van de opdracht in maanden is 60. Er is mogelijkheid tot éénzijdige verlenging van 2-maal 2 jaar.  Aan de […]

Vancis C&MS winnaar van IAAS aanbesteding ROC de Leijgraaf

ROC de Leijgraaf en Vancis hebben een 3-jarig contract getekend voor de uitbesteding van de IT-omgeving van ROC de Leijgraaf naar het IaaS-platform van Vancis. Dat bericht Vancis via zijn eigen website en wordt bevestigd in een gunningsbericht op Tenderned. De waarde van het contract is volgens het gunningsbericht geraamd op €578.757. Uit het gunningsbericht: […]

Amsterdam kan ING niet zomaar lozen om inkomensbeleid

Aanbestedingsnieuws was allang klaar met die oranje troep. Het is misgegaan toen ze ophielden met de Postbank. Blauwe leeuwen zijn veel leuker. De Amsterdamse Raad wil nu ook in meerderheid van de ING af, maar dat blijkt helemaal niet te kunnen, zo bericht het Parool gisteren, op basis van nog niet algemeen gepubliceerde raadsinformatie. Het […]

Marktconsultatie vastgoedbeheer Defensie

Rijksvastgoedbedrijf heeft veel onderhoud op ons defensievastgoed en wil een inhaalslag maken op onderhoud, vervangingen en keuringen. Daartoe houdt het Rijksvastgoedbedrijf een serie aanbestedingen voor onderhoudsovereenkomsten. Donderdag 14 juni is er een marktconusltatie over deze onderhoudsopdrachten. Het Rijksvastgoedbedrijf is bezig met de voorbereidingen voor de aanbestedingen van de eerste bundels uit het bundelingsprogramma onderhoudsovereenkomsten Defensie. Samen […]

Beek wint reiniging ondergrondse containers

Beek Container Groep uit Leiden is de trotse winnaar van een aanbesteding voor het schoonmaken van containers in de gemeentes Veldhoven en Waalre. Ondergrondse containers en de grond eronder worden na verloop van tijd vuil, met name van het afval dat bij het leegruimen van de containers in het gat in de grond achter blijft. […]

GVB gunt reclame opdracht aan JCDecaux

Voor het plaatsen van vervoersreclame in het Amsterdamse openbaar vervoer heeft JCDecaux een aanbesteding gewonnen. De aanbesteding was uitgeschreven door het Gemeentelijk Vervoerbedrijf  (GVB) Het gaat om reclame op trams en bussen en veerponten zelf. De nieuwe overeenkomst geldt voor de duur van minimaal 3 jaar en gaat van start vanaf 1 mei. Op dit […]

AGIN incasso vordert schadevergoeding incomplete aanbesteding bij Almelo

AGIN incasso heeft een schadevergoeding gestuurd naar de gemeente Almelo. AGIN had een aanbesteding gewonnen om voor €175.000 achterstallige schulden te innen bij klanten. Het bestek is volgens AGIN verkeerd opgesteld. Hierdoor lijdt AGIN, volgens AGIN schade wegens gederfde inkomsten. De gemeente Almelo heeft nu een schikkingsvoorstel voorgelegd aan de raad, om de zaak in hoger […]

Aanbesteding voor onderzoek kosten regeling bijna-energieneutrale gebouwen

De Rijksdienst voor Ondernemen heeft een aanbesteding geplaatst voor een onderzoek naar de BENG-regeling. Het gaat om een Kostenoptimaliteitsstudie (KOS) nieuwbouw bijna energie neutrale gebouwen (BENG) en een kosteneffectiviteitsstudie. BENG is een vervanging van de energieprestatieccoëfficient; de EPC-norm  Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2020 moeten voldoen […]

VNG houdt aanbesteding voor digitale weerbaarheid gemeenten

Nederlandse gemeenten gaan samen een aanbesteding doen om hun digitale weerbaarheid te verhogen. De aanbesteding maakt deel uit van het programma GGI-veilig. Dat is een van de onderdelen van de Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur. In het kader van dit plan worden onder meer diensten zoals firewalls, bescherming tegen DDoS-aanvallen en advies rondom security gezamenlijk aangekocht. Op maandag […]

Multiline wint aanbesteding overbrengingen politie

Meldkamer Multiline uit Delft heeft een Europese aanbesteding gewonnen van de Nationale Politie voor het overbrengen van stoffelijke overschotten. Dat is nodig wanneer bij lijkvinding de familie niet direct kan worden ingeschakeld, wat met name in de nacht veel het geval is. De politie zorgt er dan voor dat het stoffelijk overschot naar een mortuarium wordt […]