Marktconsultatie levering en reparatie randapparatuur – Veiligheidsregio Flevoland – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie levering en reparatie randapparatuur – Veiligheidsregio Flevoland

Hier met de tamtam,
©ZaZ 2018

Deze marktconsultatie dient ter voorbereiding op de Europese aanbesteding ‘Levering en reparatie randapparatuur’ van de Veiligheidsregio Flevoland en de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (gezamenlijk: VRFGV). De VRFGV hecht grote waarde aan de mening van marktpartijen en wil hen vroegtijdig en actief betrekken voordat de voorgenomen aanbesteding van start gaat.

Het doel van de voorgenomen aanbesteding is om per Veiligheidsregio te komen tot een overeenkomst met één leverancier. De VRFGV is van plan om de opdracht te gunnen aan de inschrijver die de economisch meest voordelige inschrijving, zijnde de inschrijving met de beste prijs-kwaliteitverhouding heeft uitgebracht. De VRFGV heeft het voornemen om een overeenkomst per veiligheidsregio te sluiten met een looptijd van zeven jaar met drie opties tot verlenging van elk één  jaar.

De scope van de aan te besteden opdracht bestaat uit het leveren van onderstaande randapparatuur:
• Mobilofoons*;
• Portofoons en spreeksleutels (TMO);
• Portofoons en spreeksleutels (DMO, inclusief repeater;
• Overige accessoires zoals carladers, kabels e.d.;
• Headsets (optioneel)**.
*De VRGV heeft nog een lopende overeenkomst (IBARC2) m.b.t. het leveren van mobilofoons die de VRGV dient te respecteren. Deze overeenkomst expireert april 2024. Hierna kan de VRFGV mobilofoons bestellen vanuit de te sluiten overeenkomst.
**Het leveren van headsets behoort optioneel tot de scope van de opdracht. Dit betekent concreet dat de leverancier deze producten op verzoek van de VRFGV moet kunnen leveren. De VRFGV behoudt zich echter het recht voor om headsets in te kopen bij een derde en/of dit separaat aan te besteden op basis van het inkoopbeleid van de VRFGV.
Naast het leveren van de hierboven beschreven randapparatuur dient de te contracteren leverancier op verzoek van de VRFGV:
• Defecten aan randapparatuur te repareren;
• Te ondersteunen bij software- en/of firmware updates (met name bij aanvang/implementatie en eventueel jaarlijks). Software- en/of firmware updates worden door de VRFGV in eigen beheer uitgevoerd.
• Te ondersteunen bij het inbouwen van apparatuur (met name bij aanvang/implementatie). Het inbouwen van apparatuur wordt door de VRFGV in eigen beheer gedaan.

Alle geïnteresseerde partijen worden geheel vrijblijvend uitgenodigd een schriftelijke reactie te geven op het (concept) Programma van Eisen. Het (concept) Programma van Eisen toegevoegd aan de marktconsultatie. In deze concept PvE kunnen marktpartijen per eis:
1. Aangeven of aan deze eis kan worden voldaan.
2. Een toelichting/opmerkingen plaatsen.
Het ingevulde document kunnen marktpartijen vóór 2 februari 2023 aan leveren via Tenderned. Vragen over deze marktconsultatie kunt u stellen tot 19 januari 2023.

Bron: Tenderned dinsdag 10 januari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/285040/

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *