Levering en onderhoud hekwerk en poorten HHNK – Aanbestedingsnieuws

Levering en onderhoud hekwerk en poorten HHNK

Foto: Google Sreetview

Aanbesteder (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) bezit in haar beheersgebied onder andere rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s), poldergemalen, rioolgemalen, werven en andere terreinen. De meeste van deze objecten zijn voorzien van hekwerken en toegangspoorten. De toegangspoorten hebben (periodiek) onderhoud nodig. Daarnaast vervangt aanbesteder regelmatig hekwerk of wordt een object voorzien van nieuw hekwerk. Momenteel heeft aanbesteder een overeenkomst afgesloten voor onderhoud van alleen de elektrische poortsystemen. Onder deze overeenkomst valt het preventief en correctief onderhoud en het opvolgen van storingsmeldingen. Deze overeenkomst wordt per 1 mei 2023 beëindigd om het daarmee mogelijk te maken deze onderhoudsdiensten onder de scope van deze opdracht te brengen.
Het leveren en plaatsen van nieuw hekwerk en poorten is tot op heden niet gecontracteerd.

De volgende opdrachtonderdelen maken onderdeel uit van de scope van de opdracht:
• Preventief mechanisch en elektrisch onderhoud van toegangspoorten (schuif- en looppoorten);
• Controle van toegangscontrolesystemen door middel van afstandsbediening, toegangspas;
• Correctief mechanisch en elektrisch onderhoud van toegangspoorten (schuif- en looppoorten);
• Onderhoud van hekwerk, bestaande uit:

o Gaashekwerken →  alleen nog in scope vanwege reparatie aan bestaande hekwerken;
o Dubbele en enkele staafmaat afrastering;
o Spijlenhekwerken.

• Afhandeling van storingsmeldingen aan hekwerk en toegangspoorten.
• Het leveren en plaatsen van nieuw hekwerk (elektrische) toegangspoorten inclusief daarbij behorende kleine grondwerkzaamheden, bestratingen en het verwijderen en afvoeren van oude hekwerken.

De aanbestedende dienst heeft het voornemen om met één inschrijver een raamovereenkomst af te sluiten voor de gehele scope van de opdracht. De raamovereenkomst wordt gesloten met een initiële looptijd van twee jaar. Deze looptijd kan één keer met twee jaar verlengd worden. De optie tot verlengen berust uitsluitend bij opdrachtgever. De beoogde ingangsdatum voor de raamovereenkomst is 1 mei 2023. Er wordt gegund op basis van de economisch meest voordelige Inschrijving welke voor deze
aanbesteding wordt gevormd door de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV). Er wordt de openbare procedure gevolgd.

Bron: Tenderned zaterdag 7 januari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/284628

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *