Beveiliging Hazenweg 121 Hengelo – Aanbestedingsnieuws

Beveiliging Hazenweg 121 Hengelo

Foto: pexels.com

In de huidige situatie heeft de gemeente Hengelo een overeenkomst met Thema Beveiliging voor de beveiliging. Deze overeenkomst is op basis van dwingende spoed zonder aanbesteding tot stand gekomen. Gemeente Hengelo heeft besloten om de beveiliging Europees aan te besteden. De nieuwe overeenkomst moet per 1 april 2023 ingaan.  De Gemeente Hengelo is
van plan om voor de locatie Hazenweg 121 beveiliging in te kopen. De locatie Hazenweg is tot in ieder geval 1 april 2024 in gebruik voor de opvang van Oekraïners, statushouders en asielzoekers.

De opdracht omvat cameratoezicht, twee beveiligers t.b.v. de dag- en avonddienst en drie beveiligers in de nachtdienst
2 x per dag een brandronde. Op 13 januari 2023 is er gelegenheid om de locatie te bezichtigen. De schouw start om 13.00 uur.
Locatie: Hazenweg 121, Hengelo. U dient zich hiervoor uiterlijk op 12 januari 2023, 12.00 uur via Tenderned aan te melden. Per inschrijver zullen maximaal twee personen tot de schouw worden toegelaten. Tijdens deze schouw krijgt u de gelegenheid
om de locatie te bezichtigen. Er zullen geen inhoudelijke vragen worden beantwoord.

De looptijd van de af te sluiten overeenkomst is vastgesteld op twaalf maanden. Startdatum: 1 april 2023. Einddatum: 31 maart 2024. Optie: de opdrachtgever wenst de mogelijkheid de overeenkomst te verlengen met telkens een periode van twaalf maanden, dit tot einde gebruik van de locatie als opvanglocatie. Mocht blijken dat de locatie niet meer
noodzakelijk is als opvanglocatie heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst tussentijds met een 3-maandelijkse opzegtermijn te ontbinden. Optiejaren worden onder gelijkblijvende condities en voorwaarden (met uitzondering van de toegestane indexering zoals opgenomen in de overeenkomst) uitsluitend op initiatief van opdrachtgever geëffectueerd. De behaalde punten op alle (sub)gunningscriteria worden bij elkaar opgeteld en leiden tot een totaalscore. Op basis van de ontvangen inschrijvingen zal de aanbestedende dienst nagaan welke inschrijver de hoogste totaalscore heeft behaald op alle (sub)gunningscriteria gezamenlijk. Aan die inschrijver zal de opdracht worden gegund.

Bron: Tenderned maandag 9 januari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/284757

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *