Duurzaam deelvervoer gemeente Enschede – Aanbestedingsnieuws

Duurzaam deelvervoer gemeente Enschede

Afbeelding: Pixabay.com

De gemeente Enschede wil één opdrachtnemer contracteren voor het leveren van een compleet mobiliteitsconcept voor het zakelijk vervoer van haar medewerkers. Het mobiliteitsconcept is uitsluitend gericht op zakelijke verplaatsingen, dit is exclusief woon- werkverkeer. Hiervoor is Enschede op zoek naar een combinatie van vervoersmiddelen met een beschikbaarheidsgarantie, OV en openbaar toegankelijke deelmobiliteit. De vervoersmiddelen met een beschikbaarheidsgarantie zijn elektrische auto’s en e-bikes. Een verdere specificatie van de beschikbaarheidsgarantie is terug te vinden in het Programma van Eisen (gunningseisen), Voor het OV geldt een ontsluiting van zowel het regionale als het nationale OV, het OV omvat de trein, bus, metro, tram en (veer)boot. Voor de openbare deelmobiliteit geldt het aanbod in de regio, inclusief deelfietsen, -e-bikes, -bakfietsen, -scooters en -auto’s. Het huidige wagenpark, bestaande uit door Enschede aangekochte dan wel geleasede voertuigen voor het uitvoeren van specifieke functies, valt buiten de scope van de opdracht. Verder vallen ook taxi-diensten en internationale reizen buiten de scope van de opdracht. Gemeente Enschede voert de bedrijfsvoering en de dienstverlening uit voor gemeente Losser. Gemeente Losser valt ten tijde van publicatie van deze aanbesteding buiten de scope van deze opdracht, maar wordt mogelijk gedurende de looptijd van deze overeenkomst als deelnemer toegevoegd waarbij zij een eigen overeenkomst afsluiten met dezelfde einddatum als de overeenkomst van gemeente Enschede.

Verder hebben we terug kunnen vinden op Mercell dat de waarde geraamd is op €1,200.000,-, er een openbare procedure wordt gevolgd en dat gunning geschiedt op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned woensdag 4 januari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/284412

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *