Suicidepreventie op middelbare scholen en mbo’s – Aanbestedingsnieuws

Suicidepreventie op middelbare scholen en mbo’s

©Goran Horvat
source: Pixabay

Binnen de pijler “De wijk verstevigen” van de Landelijke Agenda Suicidepreventie is er specifieke aandacht voor jongeren in de bovenbouw van het voorgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Veel mentale klachten ontstaan in de pubertijd en meer dan een kwart van alle jongeren in het voortgezet onderwijs ervaart vaak of altijd stress. Daarnaast heeft Corona ervoor gezorgd dat dit aantal stijgt.

Het doel is om een preventieprogramma op te zetten voor deze doelgroep om:
– Psychische gezondheid bespreekbaar te maken
– Het mentaal welzijn van jongeren te vergroten
– Om te voorkomen dat jongeren suïcidale gedachten ontwikkelen.

Stichting 113 Zelfmoordpreventie is op zoek naar een partij die een preventieprogramma op kan zetten om in gesprek te gaan met jongeren in de leeftijd van 15 tot 24 jaar. Een partij die op middelbare scholen (MAVO, HAVO en VWO) en het beroepsonderwijs (VMBO en Mbo) een lessenpakket of training kan aanbieden die voor alle jongeren binnen de gestelde leeftijdscategorie en verschillende niveaus toegankelijk is.

De effecten van het preventieprogramma:
• Leren herkennen en erkennen van psychische problemen door en onder jongeren
• Scholieren, studenten en docenten praktische handvatten bieden om mentale
problemen en suïcidale gedachten bespreekbaar te maken
• Verlagen van de drempels om tijdig hulp te zoeken bij psychische klachten
• Anti-stigma van psychische problemen onder jongeren en docenten

Binnen de scope van deze aanbesteding: .
– Screening van de doelgroep inclusief hulpverlening
– Verzorgen van (train-de-)trainingen
– Uitvoering en implementatie van de universele en geïndiceerde preventieve Monitoren en bijsturen
– Aanlevering van financiële kwartaal rapportage en projectrapportages

Het totale budget voor dit project is maximaal €130.000,- inclusief BTW met een looptijd van twee jaar (2023, 2024).
Eventueel is een verlenging van één jaar een optie.

Bron: Tenderned maandag 2 januari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/284362

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *