Marktconsultatie toegangsservice gezamenlijke voorzieningen – NIPV – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie toegangsservice gezamenlijke voorzieningen – NIPV

Illustratie: pixabay.com

Begin 2022 heeft een marktverkenning plaats gevonden voor het onderwerp IAM (identity & access management). Hierbij zijn een zestal marktpartijen benaderd met het verzoek om antwoorden te geven op een aantal use cases. Het doel van deze verkenning was enerzijds om inzicht te verkrijgen in de mogelijkheden die de softwarepakketten kunnen bieden. Daarnaast wenste NIPV inzicht te krijgen in de relatie tussen de functionaliteiten en de kosten. Inmiddels is binnen NIPV besloten dat de scope van de aan te besteden dienst een andere inhoud krijgt. NIPV heeft het voornemen om een ‘Toegangsservice Gezamenlijke Voorzieningen’, TGV, in te kopen voor alle relevante gebruikers van gezamenlijke applicaties die door NIPV in beheer zijn, maar na het implementatieproject mogelijk ook applicaties die bij regio’s of bij de Landelijke Meldkamer Samenwerking in beheer zijn.

Het doel van deze marktconsultatie is om helderheid te krijgen over hoe de vernieuwde scope van de voorgenomen opdracht om over een gezamenlijke toegangsservice voorziening te willen beschikken, zich verhoudt tot de mogelijkheden in de markt. Daarnaast wenst NIPV inzicht te krijgen in de proportionaliteit van de voorgenomen geschiktheidseisen. De verkregen informatie wordt gebruikt om de aanbestedingsdocumenten op te kunnen stellen. Uitgangspunt van NIPV is om aanbestedingsdocumenten te publiceren die aansluiten op de marktsituatie en tevens voldoen aan de wensen en eisen aan de gevraagde oplossing.

Onder de scope van de opdracht zullen in ieder geval het leveren van een SaaS-oplossing voor toegang van onderstaande systemen en websites vallen, waarbij:

 • De oplossing uit te breiden is met nieuwe systemen en websites voor de veiligheidsregio’s en crisispartners.
 • Er nu opgeteld zo’n 80.000 autorisaties verleend worden voor toegang van de genoemde gezamenlijke voorzieningen (dezelfde personen kunnen gebruik maken van toegang tot meerdere gezamenlijke voorzieningen).
 • De opdrachtnemer samen met de opdrachtgever een implementatieplan schrijft voor alle implementatie werkzaamheden die aan de opdrachtnemer gevraagd worden.
 • De opdrachtnemer de Active Directory’s van 25 veiligheidsregio’s in principe aansluit / federeert op de TGV Oplossing.
 • De crisispartners die niet federeren met de TGV Oplossing via twee-factor autorisatie kunnen inloggen.
 • Na het maken van tien federaties met veiligheidsregio’s eerst met één gezamenlijke voorziening wordt aangesloten als pilot. Na evaluatie volgen de overige voorzieningen.
 • De opdrachtnemer alle beheer aspecten die nodig zijn voor een adequaat en veilig beheer van de TGV Oplossing inregelt en beschrijft. En daarbij de eisen voor informatieveiligheid beheer en service in acht neemt.
 • De opdrachtnemer een 24 uur x 7 dagen support ondersteuning biedt, waarbij vragen die geen spoed hebben iedere werkdag van 9:00 uur – 17:00 uur worden beantwoord en de ondersteuning in het Nederlands is.
 • De ondersteuning in de voertaal Nederlands is.
 • De opdrachtnemer op aanvraag zowel organisatie als applicaties kan aansluiten op TGV.
 • De Oplossing wordt geplaatst binnen de Europees Economische Ruimte.

De marktconsultatie bestaat uit een aantal vragen die schriftelijk beantwoord dienen te beantwoorden en mogelijk online gesprekken.

Bron: Tenderned maandag 9 januari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/284857

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *