Loopbaangesprekken – Stichting ROC Midden Nederland – Aanbestedingsnieuws

Loopbaangesprekken – Stichting ROC Midden Nederland

Illustratie: pixabay.com

Door het vergroten van het bewustzijn tot duurzame inzetbaarheid en levenslange ontwikkeling wil Stichting ROC Midden Nederland zoveel mogelijk medewerkers met een vaste of tijdelijke (minimaal 18 maanden) arbeidsovereenkomst met ROC MN gebruik laten maken van de mogelijkheid van een loopbaangesprek. Medewerkers van ROC MN zijn te verdelen in twee categorieën, te weten onderwijzend personeel (docenten) en onderwijsondersteunend personeel (managers, ICT, M&C, adviseurs, administratief, en facilitair). De verhouding is ca. 70% onderwijzend personeel en 30% onderwijsondersteunend personeel. ROC Midden Nederland verzorgt met zo’n 1.750 medewerkers het onderwijs.

De doelstellingen van de opdracht zijn als volgt:
• Bewustzijn bij medewerker vergroten van noodzaak tot duurzame inzetbaarheid en levenslange ontwikkeling;
• Zoveel mogelijk medewerkers gebruik laten maken van een loopbaangesprek (minimaal 6% van het personeelsbestand per jaar);
• Medewerker de mogelijkheden van zijn eigen loopbaan laten verkennen;
• Klanttevredenheid van de medewerker over het loopbaangesprek is hoger dan 7,5 (rapportcijfer);
• Alle medewerkers kennen de mogelijkheid van het loopbaangesprek als onderdeel van het programma “Sterk in je Werk” bij ROCMN.
• Het gevoerde loopbaangesprek draagt bij aan de kwaliteit van de gesprekken in de performancecyclus tussen de werknemer en diens leidinggevende.

Gezien de aard van de organisatie is het zeer wel mogelijk dat het loopbaangesprek in bepaalde piekperiodes als bufferweken en/of schoolvakanties moeten worden gepland. U dient hiermee rekening te houden.

De verwachte omvang van de opdracht is een aantal gesprekken van 6% van totale personeelsbestand van 1.800 medewerkers (vast en tijdelijk) per jaar. Dit komt neer op ongeveer 100 gesprekken per jaar. Aan deze cijfers kan geen enkel recht worden ontleend. Uitvoering van de loopbaangesprekken is gebudgetteerd voor maximaal €200.000,- exclusief BTW over vier
jaar. Er mag geen budgetoverschrijding plaatsvinden. U biedt voor dit maximale bedrag de gehele dienstverlening aan. Deze aanbesteding leidt tot een raamovereenkomst met één opdrachtnemer. Deze overeenkomst zal op 1 april 2023 ingaan met een looptijd van drie jaar. Na afloop van de initiële periode kan de raamovereenkomst met een periode van één jaar verlengd
worden. Op basis van de aanbestedingswet en het inkoopbeleid zal een nationale openbare aanbestedingsprocedure worden gevolgd. Het gunningscriterium bij deze opdracht is de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned donderdag 5 januari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/284636

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *