Beantwoording Kamervragen onderwijs en jeugdzorg NHN uitgesteld

Minister de Jonge heeft op 27 maart, per brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer laten weten dat de beantwoording van de vragen van het Kamerlid Westerveld (GL) over het vergeten van onderwijs bij de aanbesteding van jeugdzorg in Noord-Holland Noord (2019Z04274)  tot zijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord. Als reden wordt […]

Aanbesteden Strandbeheer Vlissingen rommeltje

In een bericht van Omroep Zeeland over de Vlissingse aanbesteding van het strandbeheer draait het uit op een rommeltje. Strandbeheerder Albert Dijkstra, al sinds jaar en dag verantwoordelijk voor het strand, moet na 32 jaar het veld ruimen voor Stichting Strandexploitatie Veere. De SSV gaat nu het afval verwijderen, strandbewaking regelen en het strand egaliseren. Ook […]

Congres 28-3: Beter aanbesteden met de markt

Op 28 maart 2019 organiseren gemeente Opsterland en PIANOo een bijeenkomst voor bestuurders uit Groningen, Friesland en Drenthe om hierover van gedachten te wisselen. Deze bijeenkomst is onderdeel van de Actieagenda Beter Aanbesteden. Deelname is kosteloos en uitsluitend voor gedeputeerden, wethouders en gemeentesecretarissen van gemeenten in Groningen, Friesland en Drenthe. Zij kunnen een collega meenemen, […]

WMO in Eindhoven, vooral de krant is er druk mee

We werden getriggerd door een artikel in het Eindhovens Dagblad met als titel “Advocaat: ‘Gemeenten als Eindhoven rommelen met de rechtsstaat’”.  Wat is dat nu weer? Het is een artikel geschreven in reactie op een opiniestuk van Renate Richters, Wethouder in Eindhoven, in dezelfde krant, waar ook al in dezelfde krant een ingezonden artikel stond […]

REFIT adviseert Brussel naar de aanbestedingsrichtlijnen te kijken

Brussels nieuws. Een Commissie-afdeling genaamd REFIT voor de terugdringing van administratieve lasten, heeft een advies uitgebracht om nog eens kritisch te kijken naar de aanbestedingswetgeving. Spoiler alert, alleen ten aanzien van zorg-aanbestedingen. Minister de Jonge heeft aldaar het onderwerp zorg-aanbestedingen ingeschoten, afgelopen januari. Dat is makkelijk, Frans Timmermans is daar nu zojuist voorzitter van. Alle […]

ATOS onderzoekt financiering TenderNed zonder inhoudelijke kennis

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft, als eigenaar en financier van TenderNed, door ATOS Consulting een verkennend onderzoek uit laten voeren naar medefinanciering door decentrale overheden van TenderNed en het aan de markt overlaten van TenderNed-functionaliteit. Aanbestedingsnieuws heeft er even naar gekeken en het is wel duidelijk te merken dat Atos alleen […]

De Jonge wil af van aanbesteding in WMO, verkiezingsretoriek?

We hebben het hem allemaal horen zeggen 3 maart in Buitenhof, ten minste zij die gekeken hebben, zij die niet gekeken hebben kunnen het nalezen op Pianoo dat je doorlinkt naar skipr.nl.of huisartsvandaag.nl of elke andere website die er over schreef. “Ik wil daarover op korte termijn in overleg met Europa” zei de Jonge in de uitzending. […]

Aanbesteden en kousevoetendiplomatie

Noord-Holland heeft maar eens een persbericht de deur uit gedaan waaruit blijkt dat het Noord-Hollandse deel van de Gooilijn, een vrije busbaan van Hilversum naar Huizen, gewoon door kan gaan. Het contract dat nu aan BAM Infra B.V. wordt toegewezen bestaat grofweg uit de bouw van een vrije busbaan tussen Laren en Hilversum, een spoorwegonderdoorgang […]

Vaste Kameroverleg: duurzaam aanbesteden, tenderkosten en tools

De vaste kamercommissie evalueert de aanbestedingswet en had het daarbij zelfs even over aanbestedingen. Afgelopen 3 maart werd het kamerverslag van de vergadering van 27  februari gepubliceerd. Aanleiding voor sommige kamerleden om vrijblijvend te gaan profeteren over de marktpositie van Facebook, zoals vaker, als het woord mededinging ook in de titel voorkomt. Onderwerpen van belang: […]

Maastricht sukkelt met accountantsgoedkeuring Aanbesteding

RTV Maastricht bericht dat de Gemeente Maastricht moeite heeft met Europese Aanbestedingen. Aanleiding blijkt de jaarlijks verplichte goedkeuring te zijn van de accountant. De accountant moet controleren of de betalingen met de verstrekte aanbesteding matchen. Alle overheden moeten sinds 2005 een goedkeurende verklaring over de aanbestedingen hebben, bij de jaarrekening. De accountant stelt daarin onder […]

1vandaag: kennis over aanbestedingen probleem van NS sprinters

Waarom kampen de Nieuwe Generatie NS sprinters met kinderziektes? Vanaf 2018 rollen de 118 nieuwe Sprinters bij het Spaanse CAF van de band. De nieuwe sprinters gingen afgelopen vrijdag acht keer kapot. Daardoor werden 130 treinen vertraagd en de punctualiteit zakte naar 82%. TV1 Vandaag journalist Verlaan vindt dat het komt door een gebrek aan kennis […]

Aanbesteding gestart oneigenlijk grondgebruik Delft (Snippergroen)

De gemeente Delft is op zoek naar één opdrachtnemer, die in opdracht van de Gemeente invulling geeft aan de werkzaamheden voor fase 2 in het project grondgebruik. De Opdrachtnemer gaat hiervoor namens en vanuit de Gemeente te werk. Gemeente heeft de potentiële gronden die in aanmerking komen voor fase 2 inzichtelijk gemaakt. De omvang bedraagt circa […]