RWS past aanbestedingsbeleid aan: tendervergoedingen en dialoog light

Rijkswaterstaat gaat een aantal belangrijke wijzigingen doorvoeren in het selectiebeleid bij niet-openbare aanbestedingsprocedures in de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW). Het aangepaste beleid is tot stand gekomen na een intensieve dialoog met marktpartijen en koepelorganisaties in de bouw en is onlangs officieel door de organisatie vastgesteld. De wijzigingen worden in 2019 geleidelijk ingevoerd. Het bestaande […]

Hoorzitting aanbesteding jeugdbescherming en reclassering Hilversum

In Hilversum is op 17 januari een hoorzitting gehouden over het aanbesteden van de jeugdbescherming en jeugdreclassering. Een hoorzitting is een in Nederland weinig voorkomende parlementaire vergadering waarbij de (raads)leden direct vragen kunnen stellen aan de betrokken partijen. Hilversum is ook de trekker van de inkoopsamenwerking van verschillende gemeenten. Wethouder Botter is voorzitter van het Bestuurlijk […]

Rijksrecherche aan de slag met aanbesteding alcoholtesters

Het Openbaar Ministerie zou bevestigd hebben, volgens een artikel in Aanbestedingscafe, dat de Rijksrecherche een onderzoek is begonnen naar de aanbesteding van Alcoholtesters. Volgens het artikel en “De Telegraaf” zou dat al een half jaar geleden hebben moeten gebeuren maar toen was er een capaciteitsprobleem. AN schreef er ook al eerder over, zie: Rijksrecherche onderzoekt aanbesteding […]

Onvermijdelijk Circulair bij Rijkswaterstaat congres 2019 in Tweets

Het Onvermijdelijk Circulair Congres had onder meer afgelopen maandag plaats in het LEF Future Center van Rijkswaterstaat in Utrecht. De vele sprekers van Rijkswaterstaat lieten zien welke beleidsambities zij hadden geformuleerd en hoe dat in specifieke projecten en inkopen tot uitdrukking kwam. Dat variëerde van de inkoop van catering tot de circulaire beleidsambities bij MIRT-verkenningen, heel […]

Aanbesteding voor dynamische bandenspanningsmeter in Brabant

Op de elfde januari heeft de provincie Noord-Brabant een aanbesteding geplaatst voor een dynamische bandenspanningsmeter. In de eerste helft van 2019 wordt er namelijk een “slimme” bandenspanningsmeter geplaatst op de N279. Vrachtwagenchauffeurs krijgen dan direct een signaal, wanneer de bandenspanning van hun wagen onvoldoende is. Het Smart Logistics team analyseerde in 2017 alle wegincidenten met vrachtverkeer […]

Puttense ondernemers hebben het te druk voor Putten

Tenminste dit mogen we afleiden uit een aantal artikelen in “de Puttenaer”, een lokaal medium van de BDU groep. Onderwerp is de renovatie van het gemeentehuis in twee stappen. Een bouwkundig deel en een aanbesteding op de technische installaties. Social Return is ook in Putten een bekende kreet en de Puttense ondernemers waren dan ook […]

Weer protesten bij geplande aanbesteding begrazing

Via Het schaap. vakblad en website voor de schaapherder lezen we dat verschillende organisaties, Vereniging Gescheperde Schaapskudden Nederland, LTO-Nederland, LWPS, Gilde van Traditionele Schaapherders en de Stichting Behoud Drentse Schaapskuddes  afgelopen oktober een brief hebben gestuurd naar het ministerie van LNV. De brief met het verzoek om de begrazing door schaapskuddes niet steeds aan te […]

BIJ12 houdt marktconsultatie taxaties Faunaschade

Een inkooporder voor de taxatie van Faunaschade… Je zou denken dat het dan over de konikspaarden in de Oostvaardersplassen gaat. Maar we hebben het dan volgens Bij12 over schade van mezen aan bijvoorbeeld peren. Nu is, afgezien een enkele wilde perenboom, de meeste peer in de Betuwe in de teelt. Dan spreek je dus over vraatschade […]

Parlan onderuit?

Volgens een artikel in het Haarlems Dagblad dreigt Parlan, nadat de aanbesteding van jeugdzorg en de rechtszaak verloren is gegaan financieel onderuit te gaan. Hierdoor komt de gesloten jeugdzorg voor 22 jongeren steeds in ernstiger gevaar aldus de krant. Het gaat hierbij om 22 van de 72 jongeren die uit de regio’s IJmond en Zuid-Kennemerland […]

Burgemeester Houben bindt de kat de bel aan

Het aantal berichten dat we plaatsten over zwembaden én aanbesteden groeit gestaag, dit wordt het 21ste. Aanbestedingen worden gestaakt omdat het budget te laag is, omdat de tegels van de bodem loslaten, omdat Zaltbommel niet in de valkuilen wil stappen. Niet zelden schrijven we over de Tongelreep in Eindhoven in een artikel of we halen […]

Nieuwe Muntwet moet aanbesteden munten mogelijk maken

Momenteel houdt het Rijk een consultatie over het wijzigen van de Muntwet 2002. Zij doet dit om het Europees Aanbesteden van munten mogelijk te maken. Overheid.nl schrijft: Deze wijzigingswet is het sluitstuk van een aantal ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan rondom de Koninklijke Nederlandse Munt (KNM). Dit munthuis werd in 1912 een Staatsbedrijf en kwam daarmee onder […]