Aedes publiceert beleid goed opdrachtgeverschap en inkoop

Om corporaties te ondersteunen publiceert Aedes Beleid voor professioneel opdrachtgeverschap en inkoop. Dit beleid ontwikkelde Aedes samen met verschillende corporaties. Het Beleid voor professioneel opdrachtgeverschap en inkoop beschrijft de kaders en de spelregels bij inkoop. In principe kunnen woningcorporaties het model uit de publicatie één op één overnemen, maar Aedes adviseert om een eigen versie te maken. U […]

Haagse politiek wil Haagsche waar

De Partij voor de Dieren in Den Haag vraagt zich af waar het inkoopbeleid van de gemeente blijft. Daar wacht het al sinds 2015 op. Tegelijkertijd heeft Hart voor Den Haag / Groep de Mos een initiatiefvoorstel ingediend voor lokaal inkopen. Dit onder het mom: l’Den Haag first, Koopt HAAGSCHE waar dan helpen we elkaar!’. Ook […]

Grote wijzigingen in TenderNed

Ook in 2020 wordt Tenderned verbeterd. Met name voor aanbestedende diensten verandert er veel. Ook inloggen en registreren verandert. De meeste schermen voor ondernemers zijn al vernieuwd. Zowel het design als de werking van de applicatie worden onder handen genomen. Omdat deze aanpassingen erg ingrijpend zijn, hebben ze bij Tenderned ervoor gekozen het stap voor […]

Inkoopplanning Rijksvastgoed gepubliceerd

In de inkoopplanning vindt u de verwachte aanbestedingen van het Rijksvastgoedbedrijf. De inkoopplanning is tot stand gekomen, rekening houdend met voorzienbare behoeften van de opdrachtgevers van het Rijksvastgoedbedrijf, budget en personele capaciteit om hieraan invulling te geven en ontwikkelen in de markt. In alle voorlopigheid en globaliteit is beoogd de markt toch zo goed mogelijk […]

Acm: fraude aanbesteding dakdekkers

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft twee dakdekkers een boete op voor het vervalsen van de concurrentie bij een aanbesteding. Opmerkelijk daarbij is dat het niet gaat om een aanbesteding van een overheidsorgaan maar van een bedrijf, waarbij die 4 partijen heeft uitgenodigd tot het inschrijven op een opdracht. Het ACM zegt daarover: Een […]

Defensie moet ook al groener

Onder de kop “defensie investeert in duurzame toekomst” bericht het Ministerie van defensie dat het nieuwe energiedoelstellingen heeft opgesteld voor de vermindering van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. In 2050 is de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen 70% minder dan in 2010. In totaal is er €49 miljoen mee gemoeid. Gisteren presenteerde staatssecretaris Barbara Visser het […]

Handhaving Milieuzone brom- en snorfietsen Den Haag

In het coalitieakkoord 2019-2022: “Samen voor de stad” (RIS 304121, Bijlage 10) is afgesproken dat er in heel Den Haag een verbod op 2-takt brom- en snorfietsen wordt ingevoerd met bouwjaar eerder dan 2011. Dit draagt bij aan een betere luchtkwaliteit en dat is goed voor de gezondheid van alle inwoners van Den Haag. Om hier uitvoering aan […]

Antwoord op vragen persoonlijke beschermingsmiddelen

In een antwoord op kamervragen van PvdA-kamerlid Ploumen laat de vers ingevlogen PvdA Minister van Rijn (inmiddels ook weer van het toneel verdwenen) weten dat Nederland opzettelijk geen gebruik heeft gemaakt van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder ook mond en mond/neusbescherming van de EU, uit het ResCUE-programma. Dat was ook, omdat Nederland er hoe dan ook geen […]

Antiradicaliseringsambtenaar vrijgesproken van inkoopfraude

Programmamanager Radicalisering, inmiddels bekend geraakt als Saadia is tweemaal vrijgesproken ter zake van het vervalsen van facturen. Dat maakte haar advocaat Richard Korver via Twitter bekend. Zij was een van de belangrijkste verdachten in de inkoopfraude-zaak, waarover Aanbestedingsnieuws 2x eerder berichtte. Korver: ‘Vrijspraak twee maal. Rechtbank: hiermee is Saadia van alle blaam gezuiverd’ Pas na […]

Provincie Noord-Brabant wil Bravoflex koppelen aan WMO-vervoer

Bij nieuwe aanbestedingen voor het ov wil de provincie Bravoflex combineren met het WMO-vervoer. Dat is de belangrijkste les uit een tussentijdse evaluatie van vijf verschillende Bravoflex-pilots. Daaruit komt ook naar voren dat reizigers deze vorm van vervoer waarderen, tegelijkertijd zijn de exploitatiekosten hoog. Het voornemen is om in december 2020 te stoppen met pilots […]

Webinarmoe?

Een zo’n Corona-gevolg bij aanbesteden, moet ons van het hart. Webinars zijn een grote ramp, als het gaat om kennisonderhoud. Aanbestedingsnieuws heeft het zwaar hoor. Weten jullie wel hoe veel webinars er zijn? Dit kunnen we echt niet meer allemaal bekijken. Heel nieuwswaardig is het meeste ook niet meer. Iedere aanbesteder heeft zijn 15 uur […]

Vanmiddag: Webinar CROW Congres Aanbesteden en Contracteren

Hét congres voor opdrachtgevers en opdrachtnemers in de infrasector wordt dit jaar online gehouden. Vandaag, om 14:00 gaat het van start. Het Nationaal Congres Aanbesteden en Contracteren is hét jaarlijkse congres waar opdrachtgevers en opdrachtnemers in de infrasector elkaar ontmoeten. Met in dit jubileumjaar een wel heel bijzondere gast: Cora van Nieuwenhuizen, Minister van Infrastructuur en […]