Van Brienenoordbrug: vernieuwing opnieuw aanbesteed – Aanbestedingsnieuws

Van Brienenoordbrug: vernieuwing opnieuw aanbesteed

Eind 2022 is een aanbesteding gestart voor het vernieuwen van de Van Brienenoordbrug. Het project zou begin 2024 worden gegund. In de loop van de aanbesteding, waarvoor zich 1 partij heeft aangemeld, is duidelijk geworden dat de huidige aanpak grote risico’s met zich meebrengt en er een prijs aan vastzit die voor het Rijk niet te bekostigen is.  Er is dan ook besloten de huidige aanbesteding voor de Van Brienenoordbrug te stoppen en een nieuwe aanbesteding in een andere vorm voor te bereiden.

Rijkswaterstaat werkt een nieuwe aanpak uit voor de vernieuwing van de brug, waarin de risico’s voor de markt acceptabel zijn en bespreekt deze met de markt. Daarna zal het project in een andere vorm opnieuw aanbesteed worden. In de zomer van 2024 moet er een nieuwe aanpak liggen waarmee zo snel mogelijk de start van een nieuwe aanbesteding kan worden voorbereid.

Op deze manier willen Rijkswaterstaat bereiken dat bij zowel de Van Brienenoordbrug als bij andere projecten op een toekomstbestendige manier te werk wordt gegaan. De kosten in de bouw zijn de afgelopen jaren gestegen en deze stijgen nog steeds. Het uitvoeren van projecten wordt hierdoor duurder. Grote infrastructuurprojecten gaan daarnaast gepaard met grote risico’s. RWS signaleert dat aannemers steeds terughoudender zijn in het nemen van risico’s of dat zij hoge kosten in rekening brengen om deze risico’s af te dekken. Daarnaast maakt de krapte op de huidige arbeidsmarkt dat bedrijven keuzes moeten maken waar zij hun schaarse capaciteit inzetten. Zij schrijven dan bij voorkeur in op projecten met minder hoge risico’s. Daardoor is er minder concurrentie voor grote complexe projecten.

De aanpak van de brug blijft belangrijk, omdat de brug het einde van zijn levensduur heeft bereikt. De Van Brienenoordbrug is meer dan een halve eeuw oud. In die tijd is de brug steeds intensiever belast, door steeds meer en zwaarder verkeer. De 2 boogbruggen, het beweegbare deel aan de oostzijde en het bedieningssysteem zijn aan grondige vernieuwing toe.

Rijkswaterstaat zorgt ervoor dat de brug veilig kan worden gebruikt tot de vernieuwing. Wel neemt de kans op storingen toe. De brug kan bij het bedienen in storing gaan, waardoor weg- en vaarweggebruikers moeten wachten. In het uiterste geval kunnen ook verkeersmaatregelen nodig zijn, zoals het afsluiten van rijstroken en het invoeren van snelheidsverlagingen.

Er zullen steeds meer herstelwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Ook zullen steeds vaker onderdelen preventief moeten worden vervangen. De brug wordt frequent gemonitord. Dit besluit heeft als gevolg dat het vernieuwen van de brug niet kan plaatsvinden in 2026, 2027 en 2028, maar meerdere jaren opschuift. Een eerste schatting is dat rekening moet worden gehouden met uitstel van naar verwachting 4 jaar ten opzichte van de originele planning.

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 23 januari 2024

Bron: Rijkswaterstaat, 22 januari 2024

NDR:

Dit bericht roept veel vragen op, niet alleen bij de Redactie van Aanbestedingsnieuws, ook bij de aanbestedingsadvocaten op onze Linkedin.

We stuurden de volgende vragen naar de persvoorlichter:

 

Naar aanleiding van dit persbericht zijn we benieuwd om wat voor type aanbesteding het precies gaat, en welke aanbestedingsvorm is gebruikt. Was hier sprake van een Concurrentiegerichte Dialoog?
Heeft Rijkswaterstaat dit inkooptraject zelf in de hand genomen of is het via een derde partij gelopen, een inkoopadviseur?

Wat gaat Rijkswaterstaat voortaan doen om te voorkomen dat de risicobeheersing eenzijdig bij de opdrachtnemer komt te liggen en die zichzelf ofwel uit de markt moet prijzen met het risico de aanbesteding te verliezen, ofwel er als een blind paard in de opdracht te gaan met de laagste prijs zodat risico’s niet adequaat worden afgedekt? “

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *