Vooraankondiging en Marktconsultatie Haagse Tram 6 – Aanbestedingsnieuws

Vooraankondiging en Marktconsultatie Haagse Tram 6

Via Tenderned is een vooraankondiging geplaatst voor de inkoop van Haagse tram infrastructuur onder de naam INTHR Tramlijn 6, het blijkt te horen bij een marktconsultatie die al vanaaf 9 januari 2024 is gepubliceerd op Mercell.

Gemeente Den Haag bereidt de aanbesteding van de werkzaamheden aan tramlijn 6 voor en wil daarover graag met de markt in gesprek om te verkennen wat er nodig is om zo goed mogelijk invulling te kunnen geven aan de doelstellingen binnen de opgave. Met deze marktconsultatie beoogt de gemeente in een vroeg stadium inzicht te krijgen in de mogelijkheden voor de uitvoering van de werkzaamheden aan de traminfrastructuur. Daarbij wil de gemeente de kennis en ervaringen van de markt betrekken om een uitvraag te kunnen doen die voor alle partijen het geschikt is.

Gemeente Den Haag staat voor de opgave de komende jaren te investeren in de traminfrastructuur in Den Haag. Om het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken en voor te bereiden op de groei van het aantal reizigers, wordt geïnvesteerd in uitbreiding van de capaciteit van het openbaar vervoer en in de verhoging van de kwaliteit van het openbaar vervoer. De uitbreiding aan capaciteit wordt gerealiseerd door het vervangen van de hogevloertrams (GTL8) door ruime lagevloertrams.

Gemeente Den Haag, MRDH en de HTM werken samen aan deze opgave. Deze partijen realiseren gezamenlijk infrastructurele projecten binnen het programma Instroom Nieuwe Tram Haagse Regio (INTHR). Voor de aanbesteding van de opgave is sprake van een gemeenschappelijk opdrachtgeverschap.

De smalle tram ©HTM, 2021

De huidige traminfrastructuur in Den Haag is op lijn 6 niet op alle plaatsen geschikt voor de nieuwe trams van HTM. Aangezien de nieuwe voertuigen breder en langer zijn dan de huidige GTL8-voertuigen is aanpassing vereist aan de traminfrastructuur. Omdat de instap van de trams gelijkvloers is met de perrons en haltes worden de perrons zo aangepast dat de trams hier goed op aansluiten. Naast werkzaamheden aan de traminfrastructuur om zo de toegankelijkheid van de tramlijnen te verbeteren wordt kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte meegenomen in de opgave.
De marktconsultatie maakt geen deel uit van een aanbestedingsprocedure. De marktconsultatie geeft ook op geen enkele wijze een overeenkomst of juridische binding tussen de gemeente Den Haag en de deelnemende partijen. Het staat gemeente Den
Haag vrij om de marktconsultatie om door haar motiverende reden(en) op ieder moment te beëindigen. Het marktconsultatiedocument bevat voorlopige gegevens waaraan derhalve geen rechten kunnen worden ontleend.

Zie verder:

https://s2c.mercell.com/today/66880?type=requirements

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 23 januari 2024

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *