Gemeentelijke colportage herdoopt tot fixbrigade en breed omarmd – Aanbestedingsnieuws

Gemeentelijke colportage herdoopt tot fixbrigade en breed omarmd

Er komt een zware jongen, type crimineel aan de deur, die overrompelt een zichtbaar weinig weerbare student, dat hij niet van maar via de gemeente is ingehuurd over duurzame energie. De niet weerbare student vraagt de crimineel: “maar ik heb hier niet om gevraagd” “Nee , dat zeg ik toch, wij komen van de gemeente langs, wij komen even kijken of uw douche wel goed is geïsoleerd”. Ben je besansode…. wa doe je hier? Oprottten. Het is of Jacobse en van Es op de stoep staan bij de niet zo weerbare buren van Aanbestedingsnieuws. “Heeft u uw tuin wel winterklaar gemaakt”?

We hadden over dit soort colportage ons beklag gedaan bij de gemeente en die bezwoer dat misschien deze meneer zijn vak niet verstond, maar dat heet idee wel goed was.  “Maar er zijn duizenden kwetsbare ouderen en die gaat u toch niet vrijwillig blootstellen aan dit soort louche “energieadviseurs”, vroeg Aanbestedingsnieuws, afijn dat wist u al want dat vertelden we al . Er kwam uiteindelijk uit dat het ook nog eens buiten de boeken was gebleven en niet via een eerlijk inkooptraject het stadsdeel was ingerommeld. Hartstikke goed toch? zo zei de dienstdoende ambtenaar die via 14020 wel wilde toelichten dat het zo verschrikkelijk nuttig was om oma’s energieadvies te verkopen. Oma’s zoals mijn kwetsbare studentenjongen (kwetsbaar van de hipster machiato koffie waarschijnlijk) die helemaal niet op energieadvies zaten te wachten en duidelijk nee zeiden, maar wiens nee in het geheel niet werd gerespecteerd.

Wat blijkt tot verbazing van de Redactie, de oude oma stalkers van Fixbrigade doet huilie huilie in lokaal dagblad Parool, en van hoog tot laag huilt de hele stad het bij elkaar. Wij van de Fixbrigade willen álle Oma’s wereldwijd wel energieadvies verkopen. Wat zijn wij toch zielig dat de gemeente het ons zo ongelooflijk moeilijk maakt, dat wij hiervoor op een aanbesteding zouden moeten inschrijven en een E-Herkenning aanvragen en zo. BOEHOEEHOEEEE. Weer de WMO Taxi aanbesteding verloren. En nu ook al Energieadvies. Boehoehoeehoee. “Ken ik effe fange

Oh oh wat een gemis, Oh oh het is zo’n goed initiatief, die zware jongens hebben de tuin ook echt zo fijn winterklaar gemaakt. Het Energieadvies kan zich van een enorme applausmachine in de lokale doema verzekeren. In een bijna raadsbreed aangenomen motie appplaudisseert de raad erg hard voor de onnodige energieadviseurs. En de onprofessionaliteit van de organisatie is daarbij een dankbaar excuus want zoals je niemand in de Raad van Amsterdam hoeft uit te leggen, je geld moet je altijd weggeven aan een organisatie die geen ervaring heeft met tenders en niet goed heeft begrepen hoe zoiets in te vullen:

 

Zoals jullie waarschijnlijk weten is de FIXbrigade niet in de prijzen gevallen bij de aanbesteding
voor de Energiebespaarservice. Niet zoals wethouder Pels beweert omdat wij te duur zijn,
maar omdat wij geen ervaring hebben met tenders en dus niet goed hebben begrepen hoe
zoiets in te vullen. De wethouder weet heel goed hoe duur wij zijn, want wij doen dit werk nu
al ruim anderhalf jaar in opdracht van de gemeente.

Indieneres Heinhuis vraagt :

De Amsterdamse FIXbrigade te ondersteunen en te faciliteren in hun groei door:
– de wervingscampagne van de FIX brigade onder de aandacht te brengen via verschillende
kanalen die de gemeente heeft zodat op korte termijn meer leermeesters en FIXers geworven
worden;
– de functie van leermeester of FIXer bij de FIXbrigade onder de aandacht van inwoners te
brengen wanneer de gemeente inwoners begeleidt bij het vinden van stages en werk;
– de resultaten hiervan mee te nemen in de rapportages over de voortgang van het
isolatieoffensief in Amsterdam.

De enige die blijkbaar kritisch he hoofd buigt in de Doema tegen al dit Energieadvies geweld is het CDA, die er nog even en passant op wijst dat de bewoners al betaald hebben voor duurzame isolatie, via de servicekosten, aan de woningbouw. https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/13706147/1

 

Wie is er eigenlijk allemaal meegefeteerd in deze Energieadvies weldoenerij? Had de opdracht alléén aan Jacobse en Van Es moeten worden gegund? Nee joh iedereen moet een kans krijgen om de Duvel en zijn ouwe moer te voorzien van Energie advies.

 

2. Had de aanbesteding anders kunnen worden ingericht om zo partijen als de FIXbrigade te
behouden voor de stad? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Nee. Een aanbesteding is bedoeld om een eerlijke procedure voor alle geïnteresseerde potentiële inschrijvers te garanderen, en kan in die zin niet naar bepaalde specifieke partijen
toegeschreven worden. Zie voorts ook antwoord op vraag 1. Door het op deze manier inrichten van de aanbesteding is het gelukt om op drie percelen gelijke partijen als de FIXbrigade met deze
opdrachten aan de slag te laten gaan. De gunning van de opdracht is inmiddels definitief. De gegunde partijen worden weergegeven in onderstaande tabel:

 

 

https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/12091380/1

 

Nou wij hadden bij de redactie van Aanbestedingsnieuws een box met Rode Oma’s. Daarin zat Energiebox. Energiebox had blijkbaar helemaal geen medelijden met Fixbrigade. Die berichtten zelf, getuige het staatje hierboven, zelf ook feitelijk onjuiste informatie:

Energiebox heeft de gunning gekregen voor de uitvoering van twee van de zes percelen van de aanbesteding in Amsterdam. Eén perceel was gereserveerd voor sociale ondernemingen, en voor dit perceel behaalden we de hoogste kwaliteitsscore tegen de laagste prijs. We zijn blij met deze uitkomst.

Er waren in totaal 11 inschrijvers voor deze opdracht. Helaas betekent ons succes dat er zes andere partijen niet zijn geselecteerd, waaronder de Fixbrigade. Deze lokale initiatieven zoals de Fixbrigade vormen een waardevol onderdeel van de gemeenschap, en het spijt ons dat ze geen perceel hebben verworven.

Het beeld dat in de media is geschetst, is helaas eenzijdig en in sommige gevallen zelfs feitelijk onjuist. Dat willen we met dit artikel rechtzetten.

Sja. Ai. Wat nu.

Dus was dit energie advies een winkeltje van bewoners in voorheen verre kleine gemeente om subsidie op te halen voor een lokaal initiatief, misschien zonnepanelen of erger, iets waar helemaal niemand wat aan heeft zoals een warmtepomp. Dat kan niet ongestraft als je bij Amsterdam komt. Dat gaat dan namelijk heel Amsterdam je nadoen met je winkeltjes, en vervolgens schiet de gemeentebelasting het jaar erop omhoog voor al die “lokale initiatieven” ergens anders.Hoe leg je nou uit dat ondernemen iets anders is dan je hand ophouden? Dat weeet Aanbestedingsnieuws zo langzamerhand ook niet meer. Wie heeft de fixbrigade nodigh? Niemand. Valt er nog wat te fixen? Nee, sommige relaties vallen echt niet meer te fixen. Omdat we dat niet willen.

Nuttig? Oh ja? Wilt u Energie advies? Ja ? Trek eens een warme trui aan! Dat is dan 100,- euro. Ga niet elke keer opnieuw de waterkoker aanzetten, gebruik een thermobeker, Dat is dan 75,- , nee dat werkt alleen gegarandeerd met de bekers van 3a3 Publishing. Die kunt u kopen via  https://www.zazzle.nl/no_thermosbeker-256564896926760531

Voor wie vergeten is wie er al eerder Energie-advies leverde:

 

 

1 thought on “Gemeentelijke colportage herdoopt tot fixbrigade en breed omarmd

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *