Nieuwbouw Kindcentrum de Kring Lelystad – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw Kindcentrum de Kring Lelystad

De door de Gemeente gewenste situatie is een duurzaam en toekomstbestendig basisschoolgebouw en een gymzaal te realiseren, die optimaal faciliterend zijn voor het onderwijsconcept van Kindcentrum “de Kring”. Het gebouw van de Kring, moet een aansprekend bouwwerk worden op een centrale locatie in de wijk, met ‘Groen’ en ‘Onderscheidend’ als kernbegrippen. De eisen die aanbesteder aan de te realiseren nieuwbouw stelt, zijn neergelegd in het bestek, dat tegelijkertijd met de gunningsleidraad aan de geselecteerde gegadigden wordt gepubliceerd.

De eisen die aanbesteder aan de te realiseren nieuwbouw stelt, zijn neergelegd in het bestek, dat tegelijkertijd met de gunningsleidraad aan de geselecteerde gegadigden wordt gepubliceerd Het taakstellend budget voor de Opdracht is vastgesteld op € 9.000.000 (inclusief BTW) Dit budget is het beschikbare investeringsbudget minus het taakstellend budget voor de adviseurskosten.

Doel van de aanbesteding is om een Opdrachtnemer te selecteren die zorg draagt voor het bouwrijp maken van de grond, een schoolgebouw voor basisonderwijs en een 1.3 gymzaal, inclusief ruimte voor de overige functies zoals uiteengezet in paragraaf 2.2 Selectieleidraad , dat voldoet aan het bepaalde bij of krachtens de Adviseursovereenkomst te realiseren conform het bepaalde in de Aannemingsovereenkomst.
Voordat de nieuwbouw kan worden gerealiseerd, dient het huidige schoolgebouw te worden gesloopt. Aanbesteder wil de sloop van het huidige schoolgebouw De Kring als optie uitvragen bij deze aanbesteding. Nadat de selectiefase is afgerond, wordt bekend gemaakt of de sloop onderdeel uitmaakt van de uitvraag en de uiteindelijke gunning.
Aanbesteder is op zoek naar een marktpartij (hierna: gegadigde) die het bestek kan uitwerken in werken productietekeningen en de nieuwbouw kan realiseren. Om tot opdrachtverlening te komen middels het sluiten van een aannemingsovereenkomst met een geschikte gegadigde, zal aanbesteder de in deze selectieleidraad beschreven Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure doorlopen.

Foto: Pixabay.com

Als de toekomst niet meer vooraf uitgeschreven is, heb je jongeren nodig die kunnen navigeren door digitalisering, mondialisering en andere omwentelingen. Die niet overrompeld worden, maar weten waar hun talenten en tekorten liggen. En die durven ingrijpen in hun leven, maar ook in maatschappelijke en ethische dilemma’s. Deze toekomstgerichte ambities willen we met de vervangende nieuwbouw van basisschool De Kring vorm en inhoud geven.
De door de Gemeente gewenste situatie is een duurzaam en toekomstbestendig basisschoolgebouw en een gymzaal te realiseren, die optimaal faciliterend zijn voor het onderwijsconcept van Kindcentrum “de Kring”. Het gebouw van de Kring, moet een aansprekend bouwwerk worden op een centrale locatie in de wijk, met ‘Groen’ en ‘Onderscheidend’ als kernbegrippen.

De eisen die aanbesteder aan de te realiseren  nieuwbouw stelt, zijn neergelegd in het bestek, dat tegelijkertijd met de gunningsleidraad aan de geselecteerde gegadigden wordt gepubliceerd. Om gegadigden een indruk te geven van de eisen worden
hieronder een niet-limitatief en onder voorbehoud van wijzigingen en nadere verduidelijking, de belangrijkste eisen opgesomd. Om de ambities van aanbesteder te bewerkstelligen moet het gebouw
onder andere voldoen aan de volgende eisen:
 Minimaal energieneutraal (ENG);
 Gasloos;
 Onderhoudsarm t.a.v. exploitatie;
 Frisse Scholen klasse B.

 

Bron: Tenderned 24 januari 2024

Zie ook:

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/323868

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *