De Jong Zuurmond kapt groen A10: kap doel op zich – Aanbestedingsnieuws

De Jong Zuurmond kapt groen A10: kap doel op zich

Vanaf maandag 15 januari 2024 gaat aannemer De Jong Zuurmond Infrabeheer, in opdracht van Rijkswaterstaat, aan de slag met het snoeien en kappen van struiken en bomen langs de A10-Noord. Dit is om werkruimte te creëren voor de aannemer die de nieuwe geluidsschermen langs de snelweg gaat bouwen. Dat bericht Rijkswaterstaat. Dat bericht echter ook, dat de opdracht voor de geluidsschermen die re de basis voor zou zijn, nog niet rond is. Dan kun je ook niet weten, welke bomen er noodzakelijk weg moeten. Hoe dan ook is een geluidsscherm al nooit nodig. Een boom is op zichzelf al geluidswerend.

Rijkswaterstaat verwacht desondanks in het 1e kwartaal van 2024 een aannemer gevonden te hebben die de nieuwe geluidsschermen gaat bouwen. Met deze aannemer wordt gezamenlijk de planning van het werk verder uitgewerkt. Naar verwachting wordt er halverwege 2024 daadwerkelijk gestart met de bouw van de nieuwe schermen.

©Rijkswaterstaat 2024

De aannemer voor de kap start al op maandag 15 januari 2024, werkt zoveel mogelijk overdag en moet het werk afgerond hebben voor het begin van het nieuwe broedseizoen. Inmiddels zijn de bomen die gesnoeid of gekapt worden al gemarkeerd.

De eerste 2 weken gaat de aannemer aan de slag aan de kant van de Waterlandpleinbuurt. Vanaf eind januari is het deel aan de kant van Buikslotermeer aan de beurt. Ook hier is de aannemer zo’n 2 weken bezig. Er wordt zoveel mogelijk overdag gewerkt.

Vanaf halverwege februari is de aannemer aan het werk aan de kant van de wijken Banne Buiksloot en Kadoelen. In de week van 19 februari 2024 moet de aannemer rond de S117 ook een paar keer ’s nachts aan het werk. In de week van 26 februari 2024 rondt de aannemer het werk af.

Uitgangspunt bij het creëren van werkruimte is dat zoveel mogelijk groen in de buurt behouden blijft. Daarnaast heeft Rijkswaterstaat de verplichting om verwijderde en grondig gesnoeide bomen weer terug te planten. Deze herplant moet zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke locatie van de bomen komen. Ook worden hierin de wensen van bewoners meegenomen.

Bron: Rijkswaterstaat 12 januari 2024,

NDR:

Ja en daar heeft Aanbestedingsnieuws een hard hoofd in, als je het vraagt, zijn bewoners in Amsterdam tegen kap, zoveel bomen zijn er al niet in Amsterdam, en de kap, die gaat er getuige onderstaande afbeelding ook eerdeer behoorlijk rigoreus aan toe.

Dat is dan heel opmerkelijk, dat de aannemer voor het bouwen van geluidsschermen nog niet gevonden is maar toch de bomen al gekapt worden. Het heeft er dan ook aardig weg van dat de bomenkap een doel op zich is geworden, en dat hoeft niet te verbazen, nu het bekend is dat hout van Staatsbosbeheer wordt verdeeld via Energiehout BV en Bioenerco. De eigen inkomstenbron uit houtkap kan niet onderschat worden.  Zoals ook blijkt uit meerdere jaarverslagen van Staatsbosbeheeer gaan hier echt muljoeneen in om.

We berichten in 2020 onder meer

De totale omzet van Staatsbosbeheer bedroeg in 2018 € 198 mln. Hiervan is € 108 mln. afkomstig
uit eigen inkomsten waaronder de verkoop van hout, biomassa en andere producten, recreatie, verhuur en verpachting van terreinen aan ondernemers en particulieren en uit subsidies voor gerealiseerde projecten met externe financiering.

Zie ook:

https://www.tropism.eu/belangenverstrengeling-bij-staatsbosbeheer.html

Bomenkap Amsterdam stadsdeel Noord Waterlandpleinbuurt

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *