Eindhoven plant aanbesteding bedrijfsafval gemeentegebouwen – Aanbestedingsnieuws

Eindhoven plant aanbesteding bedrijfsafval gemeentegebouwen

Eindhoven heeft een aanbesteding in de markt gezet voor een duurzame verwerking van de eigen bedrijfsafval. Op het moment van schrijven is de verwachte deadline voor inschrijven op deze opdracht: 19 feb. 2024, om 14:00 uur.

De afvalstromen die binnen deze aanbesteding vallen, worden op verschillende locaties opgehaald, die simpel gezegd kunnen worden opgedeeld in: A. eigen locaties: o.a. de dienstgebouwen van de gemeenten waaronder ook valt een tijdelijke nevenlocatie (intern bekend als het stadskantoor); B. bezoekerslocaties: waaronder met name sportaccommodaties en een museum vallen.

Op de eigen locaties wordt het afval vaker – namelijk veelal dagelijks of wekelijks – opgehaald dan op bezoekerslocaties, terwijl er in totaal wel meer bezoekerslocaties zijn. De activiteiten die de te contracterende opdrachtnemer moet gaan uitvoeren bestaat onder andere uit:
a) Ledigen (rol)containers op 33 locaties volgens een vast schema;
b) Incidentele ledigen (rol)containers;
c) Ledigen semi-ondergrondse containers bij sportlocaties;
d) Ledigen perscontainer bij sportaccommodatie De Tongelreep.
e) Het (laten) hoogwaardig verwerken van de afvalstromen;

Foto: BBP

f) Inzicht geven in de wijze waarop het afval verwerkt worden (ketenbeheersing)
g) Actief contractmanagement waarbij continu verbetering (met de nadruk op verduurzaming) het uitgangspunt is;
h) Creëren van bewustwording en urgentie bij zowel medewerkers als bezoekers.
Optioneel:
• Het ter beschikking stellen van (semi-) ondergrondse containers op diverse locaties van de gemeente indien
opslagcapaciteit binnen de gebouwen ontoereikend is.

Deze aanbestedingsprocedure heeft tot doel het sluiten van een overeenkomst met een opdrachtnemer. De gemeente Eindhoven wil een langdurig partnerschap aangaan met een ervaren partij die het bedrijfsafval van de gemeente kan
reduceren en zo duurzaam mogelijk kan verwerken conform de geformuleerde ambities. Hierbij wil de gemeente inzetten op bewustwording bij zowel medewerkers als bezoekers als belangrijk aspect om de afval footprint te verlagen. Onder
duurzaam verstaan we het minimaliseren van emissies in zowel de operatie als de afvalketen.

Zie voor de aanbesteding:

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/323590

 

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 23 januari 2024

NDR:

Opmerkelijk feitje dat de redactie van Aanbestedingsnieuws vond in een voetnoot bij de Aanbesteding:

“1 Vanaf 1 januari 2024 gaat de gemeente over op gebruik van porselein en is inzameling van koffiebekers niet meer aan de orde.”

Over de enorme belasting van met plasic gecoat PLA Karton quasi kartonnen bekertjes die zo snel composteren als plastic bekertjes, schreef Aanbestedingsnieuws nog:

Aanbesteding Duurzaam onduurzame bekers recyclen gestopt

Koffiebekertjes biobased: kennis is de crux bij duurzaamheid

Weekendspecial: Passie en opdrachtgeverschap

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *