Handreiking IPI bij PIANOo gepubliceerd – Aanbestedingsnieuws

Handreiking IPI bij PIANOo gepubliceerd

De handreiking Toepassing Instrument voor Internationale Overheidsopdrachten (IIO) en Verordening buitenlandse subsidies van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is gepubliceerd. De handreiking geeft een praktisch overzicht van de verplichtingen die hieruit volgen, voor zowel aanbestedende diensten als ondernemers.

duurzaam boven de drempel

De Verordening inzake het instrument voor internationale overheidsopdrachten of International Procurement Instrument (IPI) is gericht op het creëren van wederkerigheid bij toegang tot markten voor aanbestedingen. Met de inwerkingtreding van de IIO-verordening heeft de Europese Commissie de bevoegdheid gekregen om onderzoek in te stellen wanneer het vermoeden bestaat dat EU-ondernemingen op aanbestedingsmarkten van derde landen beperkingen ondervinden

Wanneer een derde land toegang van EU ondernemingen op de eigen markt blijft weigeren, dan kan de Europese Commissie sancties instellen. Hierbij kan het gaan om het onaantrekkelijker maken van inschrijvingen door middel van een verplichte scoreaanpassingsmaatregel of door uitsluiting van ondernemingen uit derde landen aan Europese aanbestedingen.

Naast de handreiking Toepassing IIO en Verordening buitenlandse subsidies heeft ook de Europese Unie (EU) richtsnoeren opgesteld om de toepassing van de IIO-verordening te vergemakkelijken.

Bron: PIANOo, 18 januari 2024

Fragment uit de IPI handreiking:
Als inkoper gaat u na of uw opdracht binnen de reikwijdte van het IIO valt. Dit geldt enkel voor Europese aanbestedingen zoals bedoeld in deel 2, 2a en 3 van de Aanbestedingswet.1
Dit doet u door na te gaan of de geraamde opdrachtwaarde hoger is dan of gelijk aan de drempelwaarde van het IIO.2
Deze drempelwaarden
zijn in onderstaande tabel uiteengezet.
Zie ook artikel 6 lid 4 van de verordening.
Soort opdracht Drempelwaarde (exclusief BTW)
Concessies en werken € 15.000.000,-
Leveringen en diensten € 5.000.000,-
In de paragraaf ‘Toepassing bij raamovereenkomsten, dynamisch aankoopsysteem en aanbestedingen met percelen’ wordt verder uitgelegd hoe de drempelwaarden van toepassing zijn op raamovereenkomsten en dynamisch aankoopsysteem.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *